2015-04-30T11:55:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Retransmisja sesji Rady Miasta Ostrołęki. Zobacz nad czym debatowawli [Wideo]

REKLAMA
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

VIII sesja Rady Miasta Ostrołęki. Retransmisja obrad. Zapraszamy do oglądania.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MNU 35,
a)wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b)opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Miasta oraz przewodniczących Zarządów Osiedli,
a)wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b)opinia Komisji Budżetu i Finansów,
c)rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. zespołu „Droga na Ostrołękę”),
a)wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki Honorowej „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
b)opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Rady Seniorów w Ostrołęce,
a)wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b)rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c)dyskusja,
d)podjęcie uchwały.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu
i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji,
a)wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b)opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026,
a)wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)opinia Komisji:
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Oświaty,
Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.,
a)wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)opinia Komisji:
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Oświaty,
Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały.

11.Rozpatrzenie informacji o zamówieniach publicznych udzielonych przez Miasto Ostrołęka w 2014 roku,
a)wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

12.Rozpatrzenie raportu z wykonania w 2014 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2011 – 2016,
a)wniosek Komisji:
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Oświaty,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie raportu.

13.Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz potrzeby związane z realizacją zadań,
a)wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

14.Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.) za 2014 rok,
a)wniosek Komisji:
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
Oświaty,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.

15.Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres
od 1 marca do 31 marca 2015 roku.

16.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.

17.Oświadczenia Radnych.  

18.Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

a)Rozpatrzenie protestów dotyczących przebiegu wyborów do Rady Osiedla Stare Miasto.

19.Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×