2017-01-18T10:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Kościół i społeczeństwo,

Rozpoczynamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan

REKLAMA
REKLAMA
39
6
0

W Kościele Katolickim obchodzimy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Słowo do wiernych diecezji łomżyńskiej skierowali ks. Jacek Czaplicki - przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego oraz ks. Sławomir Bartnicki - duszpasterz ds. ekumenizmu.

Komunikat na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
18-25 stycznia 2017 r.

Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan towarzyszyć nam będą słowa „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. Stanowią one nawiązanie do tekstu z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian 5,14-20, podkreślającego, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. Na skutek Bożego działania osoba, która została pojednana w Chrystusie, jest wezwana do głoszenia tego pojednania słowem i czynem. Tekst ten podkreśla, że pojednanie dokonuje się dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, który oddaje swoje życie za wszystkich. Chrześcijanie są wezwani w imię Jezusa do oddawania, tak jak On, swego życia. Nie żyją już bowiem dla samych siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł na krzyżu. Fakt, że Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą, jest powodem do radości. Zanim jednak zaczerpniemy z głębokiego źródła Bożego przebaczenia musimy wyznać nasze grzechy. Dopiero wówczas jesteśmy w stanie świadczyć wobec świata, że pojednanie jest możliwe. Świat potrzebuje posługi pojednania, która przełamie bariery, zbuduje mosty, wprowadzi pokój i otworzy drzwi do nowego sposobu życia w imię Tego, który pojednał nas z Bogiem – Jezusa Chrystusa. Jego Duch Święty prowadzi nas do pojednania w Jego imię.

Obecny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan skłania nas do wdzięczności Bogu za Jego miłość i łaskę, ale równocześnie podkreśla ból spowodowany głębokimi podziałami, które dotknęły Kościół. Daje nam to jednak sposobność do wykonania kroków w stronę pojednania.

Dlatego też duszpasterstwo ds. ekumenizmu Diecezji Łomżyńskiej zaprasza na nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan, które odbędzie się 20 stycznia br. w piątek o godz. 17.00 w kościele przyseminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży, Pl. Papieża Jana Pawła II 1. Liturgii będzie przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Pierwszą część nabożeństwa będzie stanowiła Liturgia Słowa Bożego, drugą natomiast Adoracja Krzyża w duchu ekumenicznych spotkań modlitewnych Taizé. Nabożeństwo to ma charakter otwarty.

Proponujemy także do wykorzystania w liturgii podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan teksty modlitwy powszechnej oraz modlitwy o jedność chrześcijan, zaakceptowane przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną.

Modlitwa wiernych

C – Miłość Chrystusa przynagla nas do modlitwy. Przedstawmy Panu nasze prośby.
L – Jesteśmy posłani w imię Chrystusa. Módlmy się za Pasterzy Kościoła, by swoją misję sprawowali jak najgorliwiej według Chrystusowej Ewangelii. Ciebie prosimy:
Z – Wysłuchaj nas, Panie!
L – Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, co żyją, nie żyli już dłużej dla siebie. Módlmy się za rządzących, aby sprawowali władzę w duchu służby. Ciebie prosimy:
Z – Wysłuchaj nas, Panie!
L – W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! Módlmy się za niewierzących
i odchodzących od Boga, aby zwyciężyła w nich miłość Chrystusa. Ciebie prosimy:
Z – Wysłuchaj nas, Panie!
L – Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Módlmy się za cierpiących, aby w Chrystusowym krzyżu i zmartwychwstaniu znaleźli pocieszenie i siłę. Ciebie prosimy:
Z – Wysłuchaj nas, Panie!
L – To, co dawne, przeminęło, a nastało nowe. Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia czerpali z nowości Chrystusowego odkupienia i świadczyli o Panu słowem i czynem. Ciebie prosimy:
Z – Wysłuchaj nas, Panie!
C – Miłosierny Panie, wysłuchaj nasze prośby, które wspólnie zanosimy do Ciebie, pokładając ufność w dziele Chrystusa, który umarł za wszystkich i zmartwychwstał do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Z – Amen.

Modlitwa

Boże, nasz Ojcze, Dałeś nam Swojego Syna, który umarł za wszystkich. On żył naszym życiem i umarł naszą śmiercią. Ty przyjąłeś Jego ofiarę i wskrzesiłeś Go do nowego życia
z Tobą. Spraw, byśmy z Nim mogli stać się jednością przez Ducha Świętego i żyć w obfitości Twojej Boskiej obecności teraz i na wieki wieków. Amen.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
marzec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1  2
×