2020-01-16T14:46:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Takiego skandalu jeszcze nie było! W akcji... były pełnomocnik prezydenta Kulika

REKLAMA
REKLAMA
32
9
221

Prezydent Łukasz Kulik 10 grudnia 2018 roku udzielił ważnego pełnomocnictwa Markowi T. Pisaliśmy o nim wówczas - "skazany na ratusz", gdyż głośno było o jego postępowaniach sądowych. Dziś możemy potwierdzić - to osoba skazana prawomocnie za oszustwo. W dodatku, możliwe, że o jego "sztuczkach" przekonał się o tym także sam prezydent. Łukasz Kulik próbuje gasić pożar i zawiadamia organy ścigania.

Bliski współpracownik prezydenta


Nie da się ukryć, że Marek T. był bliskim współpracownikiem prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika na początku jego kadencji. Świadczy o tym pełnomocnictwo, które portal eOstrołęka ujawnił w lutym 2019 roku.

zdjecie

Prezydent Ostrołęki upoważnił Marka T. do dostępu do dokumentacji znajdującej się w Wydziale Dróg, Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat dotyczącej realizacji inwestycji prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, a w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pozwoleń na budowę, projektów budowlanych, opinii i ekspertyz, umów z wykonawcami, protokołów odbiorów, faktur. Ponadto Marek T. mógł dokonywać wizji inwestycji w terenie, sporządzać dokumentacje fotograficzne na terenach inwestycji, uzyskiwać wyjaśnienia od pracowników Urzędu Miasta, wykonawców oraz innych uczestników procesów inwestycyjnych.

Co ciekawe, przez jakiś czas prezydent Ostrołęki bronił się przed ujawnieniem współpracy z Markiem T. W odpowiedzi na nasze pytania otrzymywaliśmy odpowiedzi, iż T. nie pracuje w Urzędzie Miasta. Dopiero przy publikacji dokumentu pełnomocnictwa otrzymaliśmy odpowiedź, że umowa z Markiem T. jednak była. "Umowa dotycząca pracy na rzecz mieszkańców i miasta Ostrołęki, umowa wygasła z upływem terminu, na który została zawarta" - pisał wówczas Łukasz Kulik.

Wciąż nie wiadomo, jakie prace na rzecz mieszkańców i miasta Ostrołęki wykonywał kontrowersyjny biznesmen, wiadomo natomiast, że w przeszłości miał problem by wywiązywać się z zawieranych umów.

Perfidne oszustwo


5 sierpnia 2013 roku. Firma Marka T. - wówczas zarejestrowana jeszcze w Ostrołęce, a nie w Nowym Dworze Mazowieckim- zawiera umowę z jedną z wyszkowskich firm na dostawę kruszywa na budowę drogi w Leszczydole-Pustkach. Wyszkowska firma nie doczekała się zapłaty za usługę, mimo obietnicy uregulowania należności i musiała dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Rozprawy odbyły się w kwietniu, maju i czerwcu 2015 roku. Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2015 roku Marek T. został skazany przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie z artykułu 286 § 1 kodeksu karnego, czyli za oszustwo. Sąd uznał, że T. wyłudził kwotę 67.970,37 zł, nie płacąc za materiał budowlany w postaci kruszywa. Marek T. odwołał się od wyroku, lecz Sąd Okręgowy w Ostrołęce wyrokiem z dnia 25 listopada 2015 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Jest on prawomocny. Markowi T. wymierzono wówczas karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, grzywnę w wysokości 3 tysięcy złotych oraz zwrot kosztów postępowania.  Co ciekawe, wyrok jest dostępny publicznie - w portalu orzeczeń Sądu Rejonowego w Wyszkowie.

Dotarliśmy do przedstawiciela firmy, która wówczas była pokrzywdzona przez Marka T. Jak nawiązali współpracę z kontrowersyjnym biznesmenem?

- Jako młoda firma handlowa śledziliśmy wyniki przetargów drogowych w naszej okolicy i oferowaliśmy współpracę firmom, które w nich startowały. Szczególnie interesowały nas podmioty spoza Wyszkowa, bo te nie miały na miejscu własnego zaplecza. Firma Pana T. była więc potencjalnie dobrym kandydatem do współpracy i mieliśmy wówczas podobnych klientów wielu. Wysłaliśmy mu ofertę a on z niej skorzystał - mówi nam jeden z przedstawicieli firmy Dromarket.

- Osobiście spotkaliśmy się raz, na rozprawie karnej, czyli ponad rok po tym, jak wyłudził od nas towar. Wcześniej porozumiewaliśmy się za pomocą pism. Bezpośredni kontakt z Panem T. i jego pracownikami mieli moi pracownicy - mówi przedsiębiorca z Wyszkowa.  - Nigdy osobiście nie rozmawiałem z Panem T., a po lekturze kilku jego pism pozbyłem się złudzeń co do jego faktycznych intencji. Efektem tej refleksji było wstąpienie na drogę prawną. Co do tłumaczeń Pana T. w sprawie nie realizowania płatności - najlepiej podsumował je sąd w uzasadnieniu wyroku skazującego w postępowaniu karnym. W mojej opinii Pan T. nie płacił, bo mógł nie płacić i nie potrzebował dla tego specjalnych powodów. Jeszcze przed sprawą karną wygraliśmy sprawę o zapłatę przed sądem cywilnym i mieliśmy od 2014 roku sądowy nakaz zapłaty całej należnej kwoty wraz z odsetkami. To też nie był dla niego argument i nie jest do dziś - zaznacza.

Okazuje się, że pieniądze do poszkodowanej firmy trafiły dopiero.... w grudniu 2019 roku.

- Odzyskaliśmy dług po pięciu latach. Komornik zajął należne mojej firmie środki w Gminie Ostrołęka. Zrobił to na podstawie nakazu zapłaty z 2014 roku. Środki pochodzą z kontraktów, które Pan T. aktualnie realizuje lub realizował. Wpłynęły na nasze konto dzień przed wigilią. Mieliśmy więc dobre święta - sprawiedliwości wreszcie stało się zadość - podkreśla przedsiębiorca z Wyszkowa.

- Ten konkretny przypadek osądził sąd kilka lat temu i nie mam tu nic do dodania. Mogę tylko ubolewać, że mimo prawomocnego wyroku taki jegomość może startować i wygrywać przetargi. Nie mam wiedzy o tym, ilu jest podobnych przedsiębiorców, ale fakt ich funkcjonowania nie buduje zaufania w biznesie. Moja firma handlowa nie przetrwała konsekwencji współpracy z Panem T. Ja i mój wspólnik  straciliśmy pieniądze, kilkoro ludzi straciło pracę. Na szczęście poza tym przykrym epizodem więcej podobnych do Pana T. "kontrahentów" nie spotkałem i mam nadzieję nie spotkać - kończy.

Oszustwo wyklucza z postępowań


Fakt, że prezydent Łukasz Kulik na swojego pełnomocnika powołał skazanego za oszustwo, którego obowiązywał jeszcze okres próby, to fakt numer jeden. Drugi - to taki, że Marek T. wciąż prowadził firmę i... startował w przetargach w Ostrołęce. Wygrał m.in. postępowanie na budowę ulicy Majewskiego. Wszystko wskazuje na to, że nie miał prawa tego zrobić, gdyż powinien być wykluczony z przetargów.

Wynika to jasno z ustawy "Prawo zamówień publicznych", która nakłada na zamawiającego obowiązek wykluczenia z przetargu wykonawcę, który skazany został za przestępstwa m.in. z artykułów od 270 do 309 Kodeksu karnego.

zdjecie

O wyjaśnienie tej kwestii ze strony prawnej poprosiliśmy jednego z ostrołęckich radców prawnych. Nie ma on wątpliwości, że T. powinien być wykluczony z postępowań, a - jak wiadomo - tak się nie stało. Oto analiza, jaką dla nas przygotował:

Przestępstwo wymienione w treści art. 286 Kodeksu karnego ma bardzo poważny charakter. To przede wszystkim oszustwo, czyn, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 8. Należy pamiętać, że jest to przestępstwo umyślne, a jego sprawca działa w  celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Taka w postawa w obrocie gospodarczym jest karygodna. Podkreślenia wymaga, że w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z profesjonalistami, tak ze strony przedstawicieli samorządu, jak również ze strony przedsiębiorcy – w takiej sytuacji wymaga się po prostu więcej, wszelkie próby uniknięcia odpowiedzialności przez wymienionych z uwagi na brak dostatecznych dokumentów czy niejasnych przepisów prawa w tym zakresie pozostają niedorzeczne i świadczą o braku fundamentalnej wiedzy i odpowiedniego doświadczenia. Ważny jest również okres, jak widać z przedstawionych dokumentów, współpraca prezydenta z przedsiębiorcą rozpoczęła się niemalże od chwili objęcia urzędu tj. 10 grudnia 2018 roku, doniosłym aktem pełnomocnictwa, które cechuje się wyjątkowym zaufaniem do umocowanej osoby, która jak wynika z jego treści miała niczym nieograniczony dostęp do dokumentów urzędowych.

Przepisy prawa zamówień publicznych dają możliwość wykluczenia, bowiem przestępstwo oszustwa czyli art. 286 KK jest samodzielną podstawą do wykluczenia, a co więcej warto dokonać analizy ofert składanych przez wymienionego przedsiębiorcę pod kątem przedstawiania  informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzję podejmowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wyrok wydany 5 czerwca 2015 roku, przewiduję karę w zawieszeniu na okres 5 lat, co oznacza, że przez okres pięciu i pół roku skazany wykluczony jest z „przetargów”, bowiem zatarcie skazania najwcześniej nastąpi pół roku po upływie okresu pięcioletniej próby. Przypomnieć również wypada, że wszelkie informacje medialne, które budziły kontrowersje w zakresie bardzo bliskiej współpracy prezydenta z przedsiębiorcą były wystarczające do weryfikacji oferenta pod względem przepisów obowiązującego prawa.

Podsumowując wyrok za przestępstwo umyślne –„oszustwo” wydany przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie 5 czerwca 2015 roku wyklucza nie tylko z postępowań w zakresie zamówień publicznych, ale jakiejkolwiek formy współpracy z samorządem. Warto pamiętać, iż w tym przypadku mamy do czynienia ze środkami publicznymi, które powinny być wydatkowane z najwyższą starannością, czego nie można oczekiwać po współpracy z osobami prawomocnie skazanymi.


Gaszenie pożaru?


Jak to się stało, że firma osoby objętej okresem próby po wyroku za oszustwo startowała w przetargach w Ostrołęce i stała się wykonawcą ulicy Majewskiego? Otóż, złożyła oświadczenia odnośnie spełnienia wszystkich warunków do udziału w przetargach ogłoszonych przez Miasto Ostrołęka. Podpisał je osobiście Marek T.

- Firma TYSZMARK-POL MPBO, wykonawca inwestycji budowy ulicy Majewskiego w Ostrołęce złożyła oświadczenia odnośnie spełnienia wszystkich warunków do udziału w przetargach ogłoszonych przez Miasto Ostrołęka, w których brała udział. Na dokumentach widnieje podpis właściciela firmy - poinformował nas Piotr Potulski, kierownik Biura Prasowego Urzędu Miasta Ostrołęki.

Fakty, które wyszły na jaw w ostatnim czasie, pokazują, że kontrowersyjny przedsiębiorca i były pełnomocnik prezydenta Ostrołęki mógł zataić fakt ciążącego na nim wyroku, gdyż jego ujawnienie wykluczałoby go z przetargów. W zamian - zarobił na budowie ulicy Majewskiego. Co zrobić w tej sytuacji? Prezydent Ostrołęki zdecydował się powiadomić organy ścigania.

- W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez właściciela firmy TYSZMARK-POL MPBO polegającego na złożeniu fałszywego oświadczenia Prezydent Miasta Ostrołęki skierował do prokuratury odpowiednie zawiadomienie - dodał Piotr Potulski.

Nie da się ukryć, że złożenie zawiadomienia do prokuratury wygląda, jak gaszenie pożaru, który samemu się wywołało. Swego czasu Marek T. miał w Urzędzie Miasta dość spore uprawnienia, a to już tylko i wyłącznie zasługa obecnego prezydenta. Jak zakończy się ta sprawa? Czy prokuratura podejmie decyzję o wszczęciu śledztwa? Do tematu wrócimy w naszym serwisie.
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 09:56 15-01-2020,   35%
ale pitolenie, bez przesady, były gorsze skandale. Skąd mógł wiedzieć, że ma wyrok, lepiej nich Ci co ścieki odprowadzali nielegalnie też to wyjaśnią.
odpowiedz   •   oceń :  
~T, 10:02 15-01-2020,   67%
Też myślę że sprawa warszawskiej czajki powinna być wyjaśniona, bo to skandal żeby ścieki do Wisły odprowadzać i zatruwac środowisko
odpowiedz   •   oceń :  
~Banaś Kogut & company, 10:39 15-01-2020,   38%
@~T A ja myślę, że powinna być wyjaśniona sprawa żądania 40 milionów złotych łapówek przez powołanego Za PiSu szefa Komisji Nadzoru Finansowego Chrzanowskiego.
odpowiedz   •   oceń :  
~T, 10:44 15-01-2020,   70%
@~Banaś Kogut & company Też powinna być wyjaśniona, jak najbardziej
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:13 15-01-2020,   49%
@~T i 40 tys w reklamowce na telewizor dla dzieci
odpowiedz   •   oceń :  
~T, 11:50 15-01-2020,   69%
Jak najbardziej, trzeba wyjasnic
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:54 15-01-2020,   71%
Hej, państwo śledczy. A opisanej sprawy nie trzeba wyjaśnić?
Typowa zagrywka POpaprańców...własne gó..no zasypać innym gó..nem i jest OK. Wszyscy wokół winni
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:23 15-01-2020,   57%
 Legalne 40 tys w reklamowce na telewizor dla dzieci wróciły do właściciela.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:12 15-01-2020,   87%
GDDKiA przy ogłaszaniu przetargu wymaga od oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:52 15-01-2020,   84%
Jak tak lubisz całować po tyłku prezydenta to wycieraj usta po lizaniu
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:19 15-01-2020,   86%
Gdzie Kulik poznał Marka T
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:15 16-01-2020,   80%
czy w urzędzie dalej prasuje w inwestycjach Szfagier Tyszki
odpowiedz   •   oceń :  
~tylko PIS, 14:19 16-01-2020,   34%
Z analizy wynika, że ceny na polskim rynku znacząco odbiegają zarówno pod względem poziomu, jak i trendu, w jakim porusza się średnia cena energii elektrycznej u naszych bezpośrednich sąsiadów.

Średnio w latach 2015-2019 ceny energii w Polsce były o 19% wyższe niż w Niemczech, 20% Czech, 16% Słowacji oraz 7% w stosunku do Rumunii. Resort podał, że na te różnice składają się dodatkowo opłaty o charakterze regulacyjnym, takie jak mocowa, czy jakościowa.

MR ocenia, że przekłada się to negatywnie na polskie hutnictwo, gdzie 40 proc. kosztów przetworzenia stanowią koszty energii.

odpowiedz   •   oceń :  
~GRZEGORZ, 14:59 16-01-2020,   80%
JAK TAM WYROK KAMERKI DZIŚ MIAŁ BYĆ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:07 15-01-2020,   73%
Ładne kwiatki się dzieją w Urzędzie
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:40 15-01-2020,   49%
Sprawa reklamówki z 40 tysiączkami na telewizorek dla dzieciaczków wyjaśniona ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:09 15-01-2020,   88%
gdzie Kulik poznał MArka T
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:34 15-01-2020,   82%
Ponoć w burdelu
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:05 15-01-2020,   58%
Sprawa reklamówki z 40 tysiączkami na telewizorek dla dzieciaczków została wyjaśniona, legalne pieniądze wróciły do właściciela.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:26 15-01-2020,   85%
jak wiesz, to ty wyjasnij,
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:10 15-01-2020,   71%
juz dawno kaska wyrokiem sadu wrocila do wlasciciela, wiec o co zadyma?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:00 15-01-2020,   90%
oj to przykre dla zony
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:20 15-01-2020,   100%
A w czyim burdelu
odpowiedz   •   oceń :  
~Pela, 19:40 16-01-2020,   100%
No to nieźle haki na niego musi miec
odpowiedz   •   oceń :  
~Bububub, 10:07 15-01-2020,   62%
A może już czas na referendum w sprawie dowołania Towarzysza Kulikowa i szkodzenia miastu.

Panowie z nieformalnej koalicji Prezydenckiej, zaprzestańcie niszczenia miasta dla zdobycia paru procentów w słupkach poparcia dla was, a na Fryderyka i spółki to już patrzenia nie mam.

Jak tam ma się radny od monitorowania parkingów ponoć to ma być kandydat NO na prezydenta, żenada, taki prawy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:39 15-01-2020,   34%
@~Bububub .
Nie strasz, nie strasz, bo się... wiesz co!
.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:02 15-01-2020,   38%
@~Bububub Czołem panie ministrze
odpowiedz   •   oceń :  
~Gosc, 10:22 15-01-2020,   36%
Co tam pełnomocnik ...Banaś w ministerstwach i jego spółka to dopiero skandal
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:29 15-01-2020,   73%
@~Gosc A co mnie Banaś obchodzi tu jest Ostrołęka i chcę mieć porządek w moimi mieście
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:24 15-01-2020,   76%
@~Gosc Co tam Banaś...pamiętacie Sawicką z PO i jak chciała lody kręcić na służbie zdrowia,  Amber Gold, afera hazardowa,  taśmowa i wiele wiele innych
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:27 15-01-2020,   30%
Kwi kwi kwi
odpowiedz   •   oceń :  
~Kasia, 17:24 15-01-2020,   38%
I bezcenny agent Tomek.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kaszan, 10:27 15-01-2020,   77%
Ale KASZANA...
odpowiedz   •   oceń :  
~b, 18:40 15-01-2020,   86%
@~Kaszan Jeśli kulik zadaje się z kimś takim nie tylko biznesowo ale i towarzysko, to co to o nim mówi?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:30 15-01-2020,   79%
a na horyzoncie Klekto, sprawa niejasnej śmierci urzędnika, śledztwo CBA dotyczące działań powołanego już po wyborach zarządu i rady nadzorczej OPK - nic tylko siadać popcorn otwierać i oglądać ten cyrk.
odpowiedz   •   oceń :  
~grill, 10:38 15-01-2020,   72%
Kurde Marek ale kaszana z tymi rządami
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:41 15-01-2020,   79%
Zaraz Azor pekiński będzie szczekał. Wszyscy winni tylko nie oni! To jest zmiana ? Nowe standardy ? To kpina z mieszkańców Ostrołęki !
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:56 15-01-2020,   41%
Był skandal. Z torbą gruzińską.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:57 15-01-2020,   75%
No i gdzie jest wyrok?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:27 15-01-2020,   41%
Zamieciony.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:07 15-01-2020,   64%
Legalna torba wróciła do właściciela.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:58 15-01-2020,   80%
Czyli wychodzi na to ,że ludzie zmuszeni do odejścia lub usunięci mieli rację . Czy ktos ich przeprosi za to ,czy ktoś będzie miał odwage poprostować te wszystkie insynuacje i krętactwo w mediach nie wiem ale myślę że nie   pozostaje tylko czekać az wszystko się wysypie  i kaszana i reszta zostaną  ukarani za to co zrobili  fachowcy  z koziej d ..........py
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:26 15-01-2020,   74%
Póki co są tylko wyroki ws zwolnień np. Były dyrektor OCK. Będą odszkodowania z...naszych pieniędzy
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:26 15-01-2020,   78%
Można wiedzieć jaki?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:11 15-01-2020,   84%
Powinno być wyjaśnione czym zaskarbił sobie sympatię Kulika pan Marek T
odpowiedz   •   oceń :  
~obserwator, 13:02 15-01-2020,   80%
I jeszcze dlaczego z naszych podatków bo przecież został zatrudniony ,był pełnomocnikiem (nie za darmo) i nieuprawniony wygrał przetarg i przez to spłacono dług firmie z Wyszkowa  .
odpowiedz   •   oceń :  
~az, 11:18 15-01-2020,   80%
to dopiero rok  tej wladzy a co zobaczymy po 5 latach tego panowania , nie ukrywajmy ,ze to jest blad przy urnie az 64  procent wyborcow miasta. a do tych co  chca odwrocic uwage od tresci tego artykulu wspominajac sprawy nie majace nic wspolnego z poruszanym temacie niech nie probuja manipulowac internautami jak to robili przed wybormi, ktore zakonczyly sie tak jak teraz widzimy.az
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:20 15-01-2020,   76%
@~az Nie błąd ludzi, to błędy tego dzieciaka. Z tych 64% ponad pooowa nawet nie wiedziała jak on wyglada. Zagłosowali przeciwko dotychczasowej władzy. Tyle.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:29 15-01-2020,   75%
Przeciwko poprzedniej władzy czyli tak naprawdę ZA: KLEREM i rozkładem jazdy autobusów. To były dwa tematy podnoszone przez zwolenników obecnych wło
odpowiedz   •   oceń :  
~Pewne 100%, 11:23 15-01-2020,   80%
TOĆ TO ŚIOK ;) ;) ;) ale cóż można byłoby się więcej spodziewać po p. pączku i jego adwokacie "kaszanie" oraz niezastąpionego, wybitnego i okrutnego fachury p. chlorka :)...nadejszła wiekopomna chwila... ciemność ;) i mam nadziej, że wszystkie brudy wyjdą na światło dzienne, a jest ich multum, oj mega multum :) szkoda jedynie tych wszystkich fachowców, który p. Ł.K. się pozbył.... niestety, ale urząd tak szybko się nie podniesie z ruin pozostawionych przez gang Kaszolotów!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:25 15-01-2020,   82%
brawo czekamy na wiecej... ten sie smieje kto sie smieje ostatni
odpowiedz   •   oceń :  
~Mieszkaniec, 11:36 15-01-2020,   88%
Ta firma wygrała jeszcze kilka przetargow w UM i spółkach miejskich.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:57 15-01-2020,   84%
@~Mieszkaniec No to będzie wesoło.
Oczywiście nikt w ratuszu nie wiedział o panu T. Śmiech
odpowiedz   •   oceń :  
~obsrewator, 13:09 15-01-2020,   85%
@~Mieszkaniec ręka rękę myje czymś trzeba spłacić poprzednie długi firmy kolegi i potrzebna była skuteczna pomoc.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:56 15-01-2020,   62%
W maju wybory prezydenckie, można połączyć je z referendum!!!  Moze np Kandydat niezależny jak Frydryka? A może ktoś z młodych, Grabowski albo Skowroński?! Panie Czartoryski w Panie siła, prośba o zrobienie referendum, tylko w ten sposób jeszcze można uratować następny kolejne 3,5 roku...
To co czytam i widzę to aż się jeży włos na głowie... A miało być tak pięknie i tak super..  niestety znów Polacy tym razem ostrołęczanie nabrali się na lewackie obietnice dobrobytu.... Ile to jeszcze razy was nabiorą?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:02 15-01-2020,   45%
Połącz swoją głowę z mózgiem i ratuj rodzine przed śmiechem
odpowiedz   •   oceń :  
~As, 20:29 15-01-2020,   36%
Że kto? Tu trzeba gościa z jajami! Sprawnego, obytego i nastawionego na cele!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:21 16-01-2020,   100%
@~As A tego trzeba wymienić.
odpowiedz   •   oceń :  
~dr. Joint, 12:01 15-01-2020,   87%
wszyscy znają kaszane ... wychodzi na to ze w przetargach nie powinien w ogóle startować, a o dziwo wygrywa i to za większą kwotę niż osoby w tym samym postępowaniu ... PRZYPADEK?!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:09 15-01-2020,   85%
Ten przerośnięty dzieciak powinien w ekspresowym tempie sprawdzić wszystkie inwestycje. Jakie materiały wykorzystano na Krańcowej, Majewskiego jak wyglądają projekty czy były zmienione. Jak inne usługi dla spółek miejskich kto i jak je wykonał. To obowiązek a wątpliwości jest dużo bardzo dużo
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:23 15-01-2020,   84%
On sprawdzi i powie że jest ok. W końcu jego zaufany człowiek to robił
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:37 16-01-2020,   34%
chlorek będzie sprawdzał
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:11 15-01-2020,   87%
Długi ten artykuł ale to chodzi o to że co Baleron Kaszane podpierniczyl ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:45 15-01-2020,   34%
próbuje odsunąć od siebie wiję
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 12:15 15-01-2020,   67%
Dzień dobry!

Ciekawam wielce, co na to Jan Koń-Don Walski z Ostrołęki? Janie Koniu-Donie Walski - dej głos...

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:37 15-01-2020,   40%
@~Anna - Kurpiowska Panna Niedorozwój z dostępem do neta musi dwa grosze dodać
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:46 15-01-2020,   74%
No i jest jancio koniowalski z kulikołęki
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 19:37 15-01-2020,   70%
Dobry wieczór!

Cyt. "Niedorozwój z dostępem do neta musi dwa grosze dodać"

A fe... To nieładnie nazywać "niedorozwojem" Jana Koń- Dona Walskiego z Ostrołęki. No, może szczególnie rozgarnięty chłoptaś to nie jest, ale żeby zaraz  - niedorozwój!? Poza tem, mój miły koleżko - Koń-Don Walski  jeszcze nie wyartykułował z siebie "dwóch groszy"... Czekam...

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:18 15-01-2020,   87%
To pełnomocnictwo jest bezterminowe, czyli ważne nawet w dniu dzisiejszym.
odpowiedz   •   oceń :  
~Si, 12:19 15-01-2020,   80%
Ciekawe, że Prezydent miasta nie potrafił zweryfikować  oświadczeń składanych przez Pana T. Do byle jakiej pracy pracodawcy wymagają aktualnego świadectwa o niekaralnosci.  Albo ktoś jest głupi albo udaje głupiego. A ty Ostrołęka płacz nad tym co sobie uczyniłaś.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:34 15-01-2020,   83%
@~Si Nasz włodarz niczego nie udaje!
odpowiedz   •   oceń :  
~normalny, 12:30 15-01-2020,   40%
Rozmawiamy że może nie wiedział o kaszanie że on jest nieodpowiedni.  może się pomylił a może ktoś podpowiedział a pytanie podstawowe A GDZIE JEST ZDROWY ROZSADEK    ludzie mówili a on brnął   trzeba trochę pomyśleć
Jak czartek wiedział ze będą głosować ludzie przeciwko kotowskiemu trzeba było wystawić innego kandydata  np Grabowskiego i nienawiść by opadła   - takie proste wszyscy wiedzieli  - a rozsądku nie było ,tylko zadufanie w sobie a tak wygląda efekt tego decydowania przez posła i senatora . A i sami dostali po uszach tak mówią ludzie bo w sumie przegrali Ostrołękę  na kilka lat . Dziś szukamy nieudaczników , oszustów ,ludzi z paragrafami , a czemu nie widzimy swoich błędów
panowie z władz PIS w Ostrołece
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:25 15-01-2020,   77%
@~normalny A co to ma wspólnego z tym że w Ostrołęce przetargi wygrywa skazany koleś Kulika?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:26 15-01-2020,   80%
@~normalny Zaklinasz towarzyszu rzeczywistość i odwracasz kota ogonem.
odpowiedz   •   oceń :  
~gosc, 12:41 15-01-2020,   82%
Przy tym wszystkim moze wreszcie oficjalnie mieszkancy miasta dowiedza sie czy zaskrbil sobie ,zdobyl zaufanie ten pelennocnik ,ze wlodarz udostepnil mu cala dokumentacje strategicznych komorek urzedu, temu nalezaloby sie dokladnie przyjrzec, wtedy dopiero wyjdzie cala prawda
odpowiedz   •   oceń :  
~Tekst, 12:44 15-01-2020,   75%
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
odpowiedz   •   oceń :  
~Krzes, 12:45 15-01-2020,   71%
Jak to jest z tym referendum ? Kto to musi ogłosić radni ? Wojewoda ? Co musi się stać?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:54 15-01-2020,   72%
@~Krzes Wystarczy zebrać odpowiednią liczbę podpisów wyborców z Ostrołęki pod wnioskiem o referendum.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:30 15-01-2020,   35%
@~Krzes twoja stara
odpowiedz   •   oceń :  
~Zenobiusz Wisimulacha, 12:47 15-01-2020,   75%
przecież Pan Prezydent wygrał, bo ostrołęcka "ynteligencja" zagłosowała przeciwko Kotowskiemu, który nie chciał puścić Kleru :D to jedyny koronny argument, sam sobie poprzednik zaszkodził, bo zachciało mu się filmy wybierać w kinie, tak by pewnie dalej rządził. A teraz to co raz wychodzą jakieś kwiatki , normalnie jak w filmie sensacyjnym. W polityce Polaków nie obchodzą konkrety, program, tylko jakieś obietnice bez pokrycia i chęć dowalenia drugiej stronie:D
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:52 15-01-2020,   74%
Ale obciach, co za radni miejscy popierają tego Łuksza K.
Nigdy wiecej na nich nie zaglosuje.
odpowiedz   •   oceń :  
~d........, 12:54 15-01-2020,   80%
A dlaczego sasiedni portal milczy i jeszcze nie "pochwalil sie tym sukcesem wladzy,ze zlozono doniesienie do prokuratury" ?
odpowiedz   •   oceń :  
~M, 13:14 15-01-2020,   83%
@~d........ ten "portal" to "nr 1 w regionie", pod jakim względem to wszyscy wiemy :)
odpowiedz   •   oceń :  
~Kasta, 13:46 15-01-2020,   74%
@~d........ Bo Koń  Don Walski jest teraz na urlopie a w domu nie posiada żadnej elektroniki
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:02 15-01-2020,   72%
@~Kasta bo mu lekarz zabronil
odpowiedz   •   oceń :  
~Zdziwiony, 13:26 15-01-2020,   85%
To skazany prawomocnie oszust miaĺ dostęp do dokumentów w UM?Brawo,pogratulować tylko.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:31 15-01-2020,   79%
Główne pytanie czy Ł. K. wiedział o wyroku skazujacym opisywanego przedsiębiorcę,  czy uwzględnił w swoich decyzjach głosy dochodzące z różnych stron o problemach tego przedsiębiorcy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:48 15-01-2020,   89%
Zadajesz pytanie z kategorii: czy panowie znali się wcześniej
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:35 15-01-2020,   85%
Kulik sam wystawił pełnomocnictwo skazanemu ,nie poprosił zapytania o nie karalnści ,udostępnił dane osób i dane strategiczne miasta  osobie nieuprawnionej, zapewne bez przeszkolenia i sam złozył zawiadomienie  i szuka winnego
Winien jest ON więc to radni powinni złożyć wniosek  to on złamał prawo    -  co to jakaś szopka  ,kaszana jest niewinny
odpowiedz   •   oceń :  
~Obserwator, 13:39 15-01-2020,   85%
Teraz to szambo wybije na kilometr,na razie tylko śmierdzi.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:46 15-01-2020,   82%
najgorsze jest nie to, że kaszana i baryła robili, to co robili, a fakt, że w radzie zebrali się tacy, co wyrażali "milczącą zgodę na to wszystko". Rada wiedziała co się dzieje, a mimo to, dla własnych korzyści stali przy Kuliku. Tak Panie Wojtku, Grzegorzu, Pawle i inni
odpowiedz   •   oceń :  
~Bezprawnik, 19:00 15-01-2020,   78%
Taaaa. Uwazam ze nasza ostroleka to powinna sie pod ziemie zapasc. Nauczyciel prawnik policjant i takich ludzi popieraja.
odpowiedz   •   oceń :  
~Januszek, 20:44 15-01-2020,   27%
@~Bezprawnik Daruj sobie. Czy kiedykolwiek słyszałeś aby popierali działania prezydenta w zakresie zatrudnienia Marka T. Komu  prezydent udziela pełnomocnictw to jego sprawa i on za to odpowiada. Próba wciągnięcia radnych NO we wsparcie prezydenta dla pracy Pana T. jest kłamstwem. Rozliczajcie radnych po ich pracy, a nie szukacie pieniackiej argumentacji pisowskie trolle.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:56 15-01-2020,   88%
@~Januszek Brak reakcji radnych koalicji rządzącej będzie popieraniem zatrudnienia Marka T.
odpowiedz   •   oceń :  
~maserati, 21:28 15-01-2020,   40%
Rozumiem, że mówisz o NO i BMO?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:03 15-01-2020,   73%
@~Januszek czasami brak milczenia to za malo, potrzebne jest jasne postawienie sprawy
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:24 15-01-2020,   73%
@~Bezprawnik Kariera się liczy dla tych
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:26 15-01-2020,   77%
@~Januszek Nasza Ostrołęka powinna pod ziemię się zapaść że wstydu
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:52 15-01-2020,   82%
Hipokryta Kulik , wytykał poprzednikom ,, układ " a teraz pokazał palec swoim wyborcom i stworzył swoj układ
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:28 15-01-2020,   82%
On nie stworzył układu. On z tym układem szedł do wyborów.
Ale co tam, kler obiecał więc bił konkurencję na głowę
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:59 15-01-2020,   39%
Łoo matko i córko. Nie mamy co to ogrzejemy kotlety z poprzedniej niedzieli. O mierzeju napiszcie hehe
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:02 15-01-2020,   84%
Jeżeli radni i przewodniczacy  o tym wiedzieli to kulik ładny hipokryt --  oni mówią że są radnymi jak zezwoli na takie bezprawie i samowolę . Ktoś powinien beknąć za to  Jak mniemam to i kasa dla kaszany i kolegi była wyplacana  czy się mylę
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:13 15-01-2020,   76%
Przy Ł.K. zostali jak pokazała ostatnią sesja rady miasta tylko jego radni i oczywiście ludzie Przewodniczącego Zarzyckieg.
Nawet PO przejrzało na oczy i wstrzymało się w głosowaniu nad projektem budżetu.
Gdyby wszyscy co się wstrzymali zagłosowali przeciw to Ł. K. nie miałby uchwalonego projektu budżetu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Tatiana, 20:47 15-01-2020,   38%
PO to już się dawno w tym mieście zbłaźniło. Zawsze na nie ręka w rękę z PISem
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 01:35 16-01-2020,   80%
@~Tatiana Natalio
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:18 15-01-2020,   83%
I Susznie zrobił, zgłaszając do prokuratury.
Ciekawe tylko czy jak zgłaszał rezerwacje. zaznaczył, żeby cela była dwuosobowa ?
Bo Kaszana lubi towarzystwo, żeby mu się nie nudziło.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:22 15-01-2020,   34%
Wazelinka?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:52 15-01-2020,   84%
Zgłosił do prokuratury , bo sam wykrył aferę :) tak jak znikające dokumenty w spółce miejskiej.
Postawa jak strażaka który podpala a następnie biegnie i krzyczy Pali się, pali się
odpowiedz   •   oceń :  
~REFERENDUM, 14:41 15-01-2020,   75%
REFERENDUM
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:36 15-01-2020,   26%
@~REFERENDUM Psychiatra
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:49 15-01-2020,   73%
Referendum pomoże nam wszystkim, a psychiatra tobie gościu
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:29 15-01-2020,   34%
DO CHOROSZCZY JEŹ
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:30 15-01-2020,   36%
@~REFERENDUM Zaawansowane stadium choroby.zmiany nie odwracalne
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:53 15-01-2020,   86%
Niech szemrany pełnomocnik towarzysza kulikova zarezerwuje miejsce w więzieniu i dla tego pseudoprezydenta!!!!!!!!Skandal co sie wyprawia w tym miescie,gdy do wladzy dorwało sie podejrzane towarzystwo!!!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:04 15-01-2020,   87%
Podpisujac tak obszerne pelnomocnictwo wiedział do czego daje dostęp. Teraz składanie zawiadomienia i oskarżanie, że tylko Marekt T. jest winny wyglada śmiesznie w ustach prezydenta. Kabaret
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:15 15-01-2020,   81%
My Ostroleczanie apelujemy do Radnych o wniosek o odwolanie prezydenta w trybie natychmiastowym!Tego juz za wiele,to sie w glowie nie mieści ile juz złego ten czlowiek sie dopuścił
odpowiedz   •   oceń :  
~normalny, 16:31 15-01-2020,   81%
Proszę popatrzeć tylko ilu ludzi zostało pokrzywdzonych przez kulika i ludzi kaszany -- ilu pracowników odeszło z pracy
Co to ku..a jest  korea czy  co
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:06 15-01-2020,   87%
Jaka afera toć to normalna praktyka. Z takiego postępowania powstają majątki i fortuny.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:25 15-01-2020,   86%
Wstyd!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:44 15-01-2020,   85%
Jak najszybciej puścić KLER
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:45 15-01-2020,   91%
Niedługo wice z wyrokiem i osoby z wyrokami staną się bardziej powszechne w urzędzie
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:58 15-01-2020,   75%
A poprzednia ekipa bez wyroku, a co tu mówić, jest bez zarzutu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:31 15-01-2020,   89%
Kolejny skandal w wykonaniu podejrzanych typów spod ciemnej gwiazdy
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:34 15-01-2020,   84%
Co jest! Gdzie by się  nie obejrzał  to wokół ogrodnika sądy, prokuratura i przegrane sprawy. Niech bierze swój  majdan, swojego wice z partnerką, kaszane i innych przydupasów i wypad.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:42 15-01-2020,   84%
Tak jest!Niech zabiera tego pożal sie Boze vice z konkubiną i wypad,nikt za wami nie bedzie tesknil,bo gorszej ekipy to miasto nigdy nie mialo
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:41 15-01-2020,   24%
Ale hipokryzja. Kasztana jak wykonywał usługi za poprzedniej ekipy nie miał wyroków? Wystarczy popatrzeć na daty, a nie tylko  dziamgać oby dziamgać.
odpowiedz   •   oceń :  
~M, 18:44 15-01-2020,   83%
a był wtedy pełnomocnikiem i zaufanym człowiekiem prezydenta?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:50 15-01-2020,   80%
Jakie wykonywał usługi za poprzedniej ekipy po 5 czerwca 2015 roku?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:28 15-01-2020,   85%
Żadne.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:59 15-01-2020,   85%
Czyli jak wykonywał usługi dla poprzedniej ekipy nie miał wyroku.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 03:20 16-01-2020,   17%
Miał, tyle, ze za poważniejsze paragrafy niż zawłaszczenie żwiru.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 05:55 16-01-2020,   72%
To obecny nie wiedział, że miał jeszcze poważniejsze paragrafy niż przywłaszczenie żwiru?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:44 15-01-2020,   86%
Moze to miasto jeszcze da sie jakos ocalic,tylko trzeba szybko je oczyscic z tej zarazy!Referendum konieczne
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:32 15-01-2020,   85%
Referendum. Jak najszybciej.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:32 15-01-2020,   88%
Fragment artykułu eostrołęka z kwietnia 2019:
"Firma zaczęła startować w przetargach ogłaszanych przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W przetargu na naprawę jezdni i chodników, jaki ogłoszono w lutym, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Marka T. Postępowanie jednak unieważniono. OPWiK ogłaszał jednak kolejne przetargi - na usługi transportowe przy robotach budowlanych najniższą ofertę złożył nie kto inny, jak Marek T i jego przedsiębiorstwo. Wczoraj otwarto też oferty w ponownym przetargu na naprawę jezdni i chodników. Najniższa oferta? Możecie się domyślić - firma Marka T. "
odpowiedz   •   oceń :  
~klich, 19:34 15-01-2020,   80%
gdzie JAN kowalski ja się zapytam gdzie ??
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:35 15-01-2020,   83%
Precz z tą bandą !!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:39 15-01-2020,   86%
Pełnomocnictwo z grudnia, a już w pierwszym kwartale 2019 startował w przetargach oferując najniższą cenę. Miał wgląd do dokumentów UM więc łatwo ustawiał cenę. Śmierdząca sprawa
odpowiedz   •   oceń :  
~Przekręciaże i Socjaliści, 19:44 15-01-2020,   24%
co za miasto..... jak nie kaszana, to przewały ostrady, reklamówki z kasą kotowskiego, blokowanie konkurencji dla własnej galerii, ziemia pod elektrownie itp itd. Same przekręty, oszustwa, naginanie prawa i niejasne transakcje. Co Kulika podkusiło z tym kaszaniarzem?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:50 15-01-2020,   80%
Kowalski z MO wylej swoją wazelinę, bo kulig tonie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:20 15-01-2020,   82%
A niech tonie,niech sie utopi w tym swoim szambie
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:48 15-01-2020,   79%
Kaszan myśli że ludzie za free będą u niego pracowac
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 21:21 15-01-2020,   74%
Dobry wieczór!

Najmilsi!

Obserwując uważnie działania p. prezydenta Kulika i analizując pojawiające się na jego temat komentarze, dochodzę do wniosku, że "piętą Achillesową" nowego włodarza jest słaba polityka personalna. "Sztandarowymi" błędami w tej dziedzinie, są skądinąd zacni, lecz merytorycznie "do bani", pan Kamera i pan Kaszana. (Nawet Jan Koń-Don Walski z Ostrołęki nie sprostał zadaniu: rozsiewa więcej smrodu i kloaki, niż obrony ludzi z Magistratu)...

Pozdrawiam ciepło... Życzę miłego wieczoru...
odpowiedz   •   oceń :  
~Rys, 21:31 15-01-2020,   87%
I to jest osoba co wzięła pożyczkę na kampanie i musi ją spłacić widać teraz czemu się pchal na prezydenta by lody kręcić .Żenujące wielki biznesmen
odpowiedz   •   oceń :  
~Jola, 21:35 15-01-2020,   86%
A Chlorek co tak cicho siedzi? Kaszanie pomoc potrzebna!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:49 15-01-2020,   78%
Podobno jutro pod Urzędem Miasta ma stac wielka taczka na olbrzymią rozpasioną dupe balerona:)Eostroleka musicie tu byc jutro rano
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:00 15-01-2020,   81%
O jacie,tez musze to zobaczyc,to bedzie mily widok
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:00 15-01-2020,   78%
przyjde popatrze o 8?
odpowiedz   •   oceń :  
~xXx, 22:04 15-01-2020,   84%
Osobą dobrze zorientowaną w dotychczasowej działalności firmy KDL (firmy żony Pana Tyszki) i firmy Pana Tyszki jest Pan Szewczyk - szwagier Pana Tyszki, pełnomocnik firmy KDL, pełnomocnik obecnego prezydenta na przełomie 2018 i 2019 r., a obecnie pracownik Wydziału Inwestycji i Dróg UM Ostrołęki.
Kolejną osobą dobrze zorientowaną w dotychczasowej działalności firmy Pana Tyszki jest Pan Florek spokrewniony z rodziną Pana Tyszki - pełnomocnik obecnego prezydenta na przełomie 2018 i 2019 r., a obecnie pracownik Wydziału Inwestycji i Dróg UM Ostrołęki.
Obydwaj Panowie są pracownikami wydziału, w którym dokonuje się weryfikacji ofert złożonych w postępowaniach przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych na realizację inwestycji miejskich. Powinni poinformować dyrektora Wydziału Inwestycji lub dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych oraz prezydenta o okolicznościach wykluczających firmę Pana Tyszki z udziału w przetargach publicznych. Dlaczego tego nie zrobili? Ukrywając fakty działali na szkodę obecnego prezydenta i Miasta Ostrołęki.
Jak wspomniano w powyższych komentarzach szkoda dobrych i doświadczonych pracowników urzędu, których zwolniono lub zmuszono do rezygnacji z pracy w urzędzie. Przede wszystkim usunięto pracowników, którzy znali różne fakty i mieli dostęp do dokumentów z dotychczasowej działalności firmy KDL i TYSZMARK-POL. Po prostu usunięto niewygodnych pracowników, którzy mogli utrudnić realizację dalszych planów inwestycyjnych firmy Pana Tyszki na terenie miasta Ostrołęki.
odpowiedz   •   oceń :  
~pewne 100%, 22:33 15-01-2020,   87%
@~xXx Silny komentarz :) po prostu "wisienka na torcie" :) pod którym się w 100% podpisuje .... czysta prawda. Czekam na ostry , nieubłagany koniec tej bandy, porażki życiowej, sfrustrowanych ludków ... totalne dno, którzy nie potrafią pogodzić się z porażkami życiowymi ... to nie jest sposób na życie Panowie !  Wracajcie skądkolwiek przybyliście Kaszaloty ! I życzę cudownego dalszego życia pod samą górkę... wśród najgorszych degeneratów życiowych  ;) "życie jest PINKNEEEE ;) hej" Nie Pozdrawiam serdecznie
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:38 15-01-2020,   67%
@~xXx A konkretnie których?
odpowiedz   •   oceń :  
~Hej, 23:58 15-01-2020,   65%
Pokój nr 233 - hasło „kaszana”
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:08 15-01-2020,   72%
przeciez kazdy pracownik urzedu sklada do kadr zaswiadczenie o niekaralnosci, od Marka tego nie wymagano? gdzie byla kadrowa? gdzie osoby nadzorujace przetargi? gdzie sekretarz miasta? kazdy wygrywajacy przetarg powinien przedlozyc dokument o niekaralnosci. Nie dopelniono obowiazkow sluzbowych!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:20 15-01-2020,   63%
a ja tak sobie rozkminiam i jedyne wytlumaczenie tak durnego zachowania jest szantaz! tylko co maja na boczusia
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:22 15-01-2020,   67%
i powiem ze nawet mi go troche zal bo myslal ze przyjdzie troche pozwalnia troche podyryguje i beda sie w pas klaniac i bedzie jego zdjecie wisialo w urzedzie a tuuuu trzeba pracowac, trzeba podejmowac decyzje samodzielnie. a jak sie nie potrafi samodzielnie to takie kwiatki wychodza. Mareczek zjadl na sniadanie nie takich boznesmenow jak Szyneczka vel Boczuc
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:54 16-01-2020,   67%
Jaki tam szantaż. Oni są siebie warci.
odpowiedz   •   oceń :  
~illo, 22:25 15-01-2020,   70%
Policja powinna przyjrzec sie pracy calej trojcy: Klekotowi Kulikowi i Grucelskiej. Nie wierze ze osiby na tak wysokich stolkach nie wiedzieli z kim maja do czynienia. A przeciez Pani Sekretarz siedziala w pokoju obik Pana Tyszkinjak byl pelnomocnikiem. Kto byl w komisjach rozstzygajacych przetargi? ktos wie?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:53 15-01-2020,   63%
@~illo Nie ktos z radnych zawiadomi w końcu CBA,przeciez to smierdzi na odległość!Ten cały kulik i jego sitwa są siebie warci!Dość juz złego zarobili,dość ludzi skrzywdzili,tak dalej byc nie może.Źli ludzie dorwali sie do wladzy (przez przpadek) i teraz takie kwiatki wychodzą!Wywalić ich z tego urzedu na zbity pysk,bo szkodzą temu miastu
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:55 15-01-2020,   71%
ich i cala te ferajne ktora zatrudnili
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:56 15-01-2020,   67%
@~illo Ta cała grucelska to tez jakas podejrzana,tylko takie uśmieszki w strone balerona wysyłała
odpowiedz   •   oceń :  
~%%%, 23:12 15-01-2020,   68%
policja, CBA, prokuratura już o wszystkim wiedzą i mają odpowiednie dokumenty oraz zeznania pracowników urzędu :) Jeszcze troszkę cierpliwości ;) Cierpliwość opłaca :)  Cudnie się dzieje :)
odpowiedz   •   oceń :  
~Ktoś, 23:40 15-01-2020,   40%
Jak mówią .... „pierd....ty zawsze uśmiechnięty” :)
odpowiedz   •   oceń :  
~Pstra, 20:00 16-01-2020,   0%
Niech seee zęba wstawi do tego chachania
odpowiedz   •   oceń :  
~Darek, 22:43 15-01-2020,   60%
Obowiązek składania zaświadczenia o niekaralności maja tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:54 15-01-2020,   60%
@~Darek a po wygraniu przetargu nie ma obowiazku?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:58 15-01-2020,   64%
I to jest rzetelne dziennikarstwo! Bardzo dobry artykul, naprawde czapki z glów!
odpowiedz   •   oceń :  
~Olga, 23:03 15-01-2020,   71%
A ja z tego wszystkiego bardzo się cieszę, że podwykonawca pana T. Nareszcie odzyskał swoje pieniądze ! Jakiś plus zawsze widać na horyzoncie
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:10 15-01-2020,   78%
Prosze zapytakcie pana i pania szatanek inpana lube co sadza o swoim koledze? I czy nadal popieraja dzialania prezydenta? Co sadza o zachowaniu pana Tyszki? jestem ciekaw ich stanowiska
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:15 15-01-2020,   74%
Jeden z najlepszych artykulow na eo
odpowiedz   •   oceń :  
~pdngpir, 23:18 15-01-2020,   71%
A może by tak wystartować w kolejnych wyborach z nową hmmmm partią, komitetem ...PDNGPIR czyli Partia Działająca Na Granicy Prawa i Rozsądku . Wtedy nikt nie będzie miał pretensji.
odpowiedz   •   oceń :  
~Mitzi, 23:20 15-01-2020,   36%
.Czym można wytłumaczyć takt, że jedynie 11,62% wyborców z wykształceniem wyższym popiera PiS?
.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:22 15-01-2020,   66%
@~Mitzi o tym ze jestes gloopi
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 23:26 15-01-2020,   67%
@~Mitzi Dobry wieczór!

Ćwoku, ile procent wyborców poparło w ostatnich wyborach Prawo i Sprawiedliwość?

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~wyrozumialy, 05:34 16-01-2020,   59%
@~Mitzi ludzie opanujcie sie zona w ciazy a Wy im zyczycie wszystkigo co najgorsze jak ona musi sie czuc?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:35 16-01-2020,   58%
@~Mitzi Prezydent i Marek T. mają wykształcenie wyższe.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:07 16-01-2020,   65%
@~wyrozumialy Jego problem. On się nie martwił jak mnie zwalnia
odpowiedz   •   oceń :  
~Mitzi, 07:52 16-01-2020,   50%
@~Anna - Kurpiowska Panna Wśród wyborców z wyższym wykształceniem zaledwie 11,62%
odpowiedz   •   oceń :  
~Expert, 08:59 16-01-2020,   67%
@~Mitzi Ja mam wyższe aspiracje niż wyższe wykształcenie
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:43 16-01-2020,   73%
@~wyrozumialy Ciąża to nie choroba wyluzuj. Nawarzyli piwka to teraz wypija.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:36 16-01-2020,   67%
@~Anna - Kurpiowska Panna wyższe rozumiesz?napisze o podstawowym jak twoje  to wtedy się odzywaj
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna - Kurpiowska Panna, 15:02 16-01-2020,   75%
Dzień dobry!

Wypraszam sobie, to moje "wykształcenie podstawowe". Legitymuję się ukończeniem liceum zawodowego. (Co z tego,  że bez matury? Liczy się szkoła a nie matura).

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~Zorientowany, 18:11 16-01-2020,   100%
Chyba tylko na papieże mają wyższe bo w głowie poza pulchnością nic nie widać
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:27 15-01-2020,   74%
Mam nadzieje,ze ten gruby zły człowiek odpokutuje za swoje grzechy.Nie można bezkarnie nikogo besztać z błotem,insynułowac zainscenizowane spotkania,potem je nagrywać i niszczyc i upadlać ludzi!Kulik zycze ci tego samego,cos ty nawyprawiał ludziom.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:44 15-01-2020,   73%
Kulikowju ostatnio nie idzie
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:51 15-01-2020,   71%
Ja rowniez mu zycze aby doznał tylko jeszcze 100 razy gorszej krzywdy od tej co wyrzadził i wyrządza ludziom. jak mozna było dopuścić do tego aby taki człowiek żądził miastem. Będziesz jeszcze i ty cierpiał
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 05:38 16-01-2020,   44%
ludzie opanujcie sie zona w ciazy a Wy im zyczycie wszystkigo co najgorsze jak ona musi sie czuc? Przeciez kobieta w ciazy jest mega wrazliwa
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:43 16-01-2020,   58%
Zawsze można zrezygnowac z funkcji prezydenta to nie będą pisać. Odnoszę wrażenie że poprzednicy zamiast merytorycznie pokazać w czym są lepsi wylewało wiadro pomyj na Pana Kotowskiego. Poprzednicy nauczyli społeczeństwo hejtowac, dolewać oliwy do ognia... A teraz jak rządzą ludzie mówią sprawdzam, i widzą co jest tylko już nie będą pisać merytorycznie tylko idzie fala hejtu....
Czasami jak się nawazy piwa trzeba spijac śmietankę... A Pan Kotowski teraz spokojnie pracuje w Enerdze bodajze....
Myślę że już widać różnicę pomiędzy jednym i drugim... Ciekaw jestem jakby teraz były wybory w którą stronę przesunęła by się szala zwycięstwa..
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:38 16-01-2020,   79%
Co nas obchodzi zona w ciąży,nie pierwsza ona i nie ostatnia
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:03 16-01-2020,   65%
A co ma do tego żona  w ciąży. Życzę jej i dziecku zdrowia. Niech  nie czyta komentarzy i ich nie pisze to będzie spokojna. Chciała  być kulikową to jest.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:42 16-01-2020,   73%
Zawsze może wziąć urlop "tacierzyński".
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:15 16-01-2020,   77%
Dobre określenie-Kulikową,bo nie "prezydentową",bo jak dla mnie i dla rzeszy innych ten gość nigdy nie powinien zostac i nigdy tak naprawdę nie byl "prezydentem"-do tego to trzeba byc "czlowiekiem"
odpowiedz   •   oceń :  
~Any Wędliniarz, 07:37 16-01-2020,   42%
Stanisław Szatanek powinien zastąpić prezydenta i oczyścić urząd z ludzi Kaszany. Zamiast Kleczkowskiego jako wice widzę Pawła Niewiadomskiego. Szatanek jest mądry życiowo, a Niewiadomski jest wykształcony. To dobre połączenie. Obecna para prezydencka wzbudza zbyt dużo kontrowersji. Ludzie z wyrokami nie mogą być w urzędzie miasta. To jawny skandal i żenada. Bezczelna kpina z wyborców.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:17 16-01-2020,   68%
@~Any Wędliniarz ja to bym całą świtę popleczników pogonił, co nie widzą co robi kulik?
przez palce patrzą?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:19 16-01-2020,   73%
podobno urzędnicy już dawno zgłaszali się do radnych z tym co się dzieje w urzędzie,
no ale cóż…
…………………………………. liczy się bycie przy korycie ………………………………......….
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:41 16-01-2020,   75%
A dziecko w przedszkolu to było załatwione wg procedur? Dziwne że w trakcie roku przedszkolnego dołączylo.... Była jakaś lista zapasowa?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:39 16-01-2020,   72%
Kto się czepia Kulika
Toć to prezydent, jak śmiecie?
Kto się czepia Marka T,  on nic złego nie zrobil
Jemu tylko Kulik dał pełnomocnictwo a teraz realizuje inwestycje
Czy jego wina ze Kulik dał pełnomocnictwo jego szqagromi Szeqczykowi? I zatrudnił go w wydziale inwestycji?
Czy wina Tyszka.Mark że Kulik dał pełnomocnictwo i zatrudnił w urzędzie Edwarda F?
Za wszystko odpowiada Kulik i jeśli ktoś ma ponieść konsekwencje to Kulikowju
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:49 16-01-2020,   69%
Tyszka ma bezterminowe pełnomocnictwo, więc w świetle prawa jest nadal pełnomocnikiem.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:24 16-01-2020,   55%
dokładnie
miał umowę zlecenie wygasła
a pełnomocnictwo zostało
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:38 16-01-2020,   42%
Głupoty piszecie. Pełnomocnictwo wydaje się na czas wykonywania czynności. Czynności wygasają to pełnomocnictwo można oddać na odgrzewane kotlety do internetu, ewentualnie jak nie wezmą, to można tyłek podetrzec " panie dokładnie".
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:39 16-01-2020,   72%
Pierdu, pierdu!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:47 16-01-2020,   72%
Właśnie, baleron zaraz wyda oświadczenie, że kaszanę to jedynie zjada na śniadanie, a jako człowieka to nawet nie zna. Sprawa zamknięta.
odpowiedz   •   oceń :  
~gosc, 10:39 16-01-2020,   78%
kto jaka bronia wojuje od takiej ginie , a moze przeprowadzic audycik w um za okers od grudnia 2018 do chwili obecnej ? tylko przez firme wyloniona w przetargu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:41 16-01-2020,   77%
@~gosc Spokojnie na wszystko przyjdzie czas a takie kontakty ze skazanymi mogą ściągnąć więcej kontroli
odpowiedz   •   oceń :  
~Marek, 12:20 16-01-2020,   80%
CBA już wie!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:23 16-01-2020,   37%
@~Marek Doniosłeś uprzejmie?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:36 16-01-2020,   100%
Z odpowiedz rzecznika wynika, że prezydent zawiadomił odpowiednie organy ale czy uprzejmie czy nie, nie podali
odpowiedz   •   oceń :  
~Marek, 12:46 16-01-2020,   86%
Doniosłem, ale nieuprzejmie. Nie zamieściłem pozdrowień na końcu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Monte Carlo, 13:52 16-01-2020,   89%
Łódź tonie, trzeba będzie żyć z 500+
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:59 16-01-2020,   67%
@~Monte Carlo dlatego potroil dochod
odpowiedz   •   oceń :  
~Antykaszana, 21:16 16-01-2020,   88%
Kurde Marek ale kaszana z tymi rzadami


odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:35 16-01-2020,   40%
eostroleka odgrzewa stary kotlet, MO już dawno o tym pisała: https://www.moja-ostroleka.pl/art/1547883064/dlaczego-prezydent-wspolpracuje-ze-skazanym-i-gdzie-sie-podzialy-setki-betonowych-plyt
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:53 17-01-2020,   75%
Wypowiedzi z tamtego czasu Kulika są dowodem że wiedział z kim współpracuje.

Ha ha
odpowiedz   •   oceń :  
~Zły, 23:23 16-01-2020,   75%
Wy tu sobie wrzucacie dał pełnomocnictwo, miał umowę a prawda jest taka,
iż Towarzysz z Kaszaną i szwagrem (obecnie pracownikiem Urzędu) zaszczuli człowieka, że odebrał sobie życie.

Ciekaw jestem kiedy finał tej sprawy będzie i winni poniosą konsekwencje.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:54 17-01-2020,   86%
@~Zły Dokładnie kiedy finał tej sprawy
odpowiedz   •   oceń :  
~Spłoszone płyty, 07:44 17-01-2020,   50%
Tych zaginionych płyt betonowych betonowych to bym szukał na placach budowy domków jednorodzinnych pisbudowniczych. Przecież do śmietnika nie wyrzucono.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:53 17-01-2020,   0%
@~Spłoszone płyty To sobie szukaj.
odpowiedz   •   oceń :  
~Pytek, 09:38 17-01-2020,   60%
Towarzysz Kulikow nie przejrzał na oczy, tylko grunt mu się pod nogami  pali.

Złożył zawiadomienie bo nie miał innego wyjścia, taki unik by odciągnąć uwagę o kaszany jaką zrobił, nie dopełnił obowiązku i zadziałał na szkodę Urzędu.

Ja na miejscu prokuratury zbadał jeszcze inne wątki:
1. Unieważnień przetargów, czy potem wygrała je firma Marka T?
2. Cy były bezprzetargowe zlecenia dla firmy Marka T. napraw nawierzchni zlecanych przez spółki miejskie np.OPWiK?
3. Czy szwagier Kaszany wiedział o wyroku i czemu nie powiadomiło tym pracodawcy?

Odrębna sprawa, to prokuratura powinna zastanowić się, czy nie rozszerzyć postępowania i postawić zarzuty dla Towarzysza Kulikowa za niedopełnienie obowiązków w momencie udzielania pełnomocnictw dla Marka T.
Powinien wtedy sprawdzić w KRS-e czy Marek T. nie jest karany.

Patrząc na zakres udzielonego pełnomocnictwa i do jakich dokumentów miał dostęp, jak to się ma do tego fakt, że miasto jest w sporze z Markiem T. a on bez ograniczeń ma dostęp do dokumentów.

No i najważniejsza sprawa,  czy trio: Towarzysz Kulikow , Kaszaniarz i szwagier, doprowadzili do śmierci Franciszka?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:52 17-01-2020,   72%
@~Pytek To zapytaj. Taki pewny jesteś swego to czego się boisz?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:58 17-01-2020,   50%
Kaszana
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  1  2