2018-12-27T10:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Trwa budżetowa sesja Rady Miasta Ostrołęki [ZDJĘCIA, TRANSMISJA NA ŻYWO]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
0
8

W ratuszu o godzinie 10:00 rozpoczęła się jedna z najważniejszych w roku sesja Rady Miasta Ostrołęki. Radni zdecydują o kształcie budżetu na 2019 rok.

Oprócz projektu przyszłorocznego budżetu radni podejmą dziś także decyzje w sprawie wsparcia działań ministra energii oraz spółek Skarbu Państwa mających na celu budowę Elektrowni C w Ostrołęce, uchwalą Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmiany w miejscowym planie zagospodarowania warunków przestrzennych dla regionu pomiędzy ulicami Goworowska ks. Jerzego Popiełuszki i Rolna. Samorządowcy zdecydują również o przyjęciu do realizacji na terenie miasta programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Proponowany porządek obrad:

1    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2    Wybór sekretarza obrad.
3    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4   Przyjęcie protokołu I i II sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wsparcia działań Ministra Energii oraz grup energetycznych Energa SA i Enea SA mających na celu budowę nowej Elektrowni C w Ostrołęce,
- wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
6    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki (dot. terenu pomiędzy ulicami: Goworowska, Al. ks. Jerzego  Popiełuszki i Rolna),
- wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
7  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
- wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
8  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego z zakresu pomocy społecznej „Posiłek w szkole i w domu” w mieście Ostrołęka na lata 2019 – 2023,
- wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
-  rozpatrzenie sprawozdania komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
9  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 na terenie miasta Ostrołęki,
-  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
-   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
-  dyskusja,
-  podjęcie uchwały.
10   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 na terenie miasta Ostrołęki,
- wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
11    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2019 – 2021”.
-  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
-   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
-  dyskusja,
- podjęcie uchwały
12   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości i określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności stanowiących własność Miasta Ostrołęki,
-  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
-  dyskusja,
- podjęcie uchwały.
13    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,
-  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji:
            Rewizyjnej,
            Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
            Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
            Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
            Sportu i Turystyki,
            Oświaty,
            Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
14    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok,
-  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
-  opinia Komisji:
            Rewizyjnej,
            Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
            Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
            Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
            Sportu i Turystyki,
            Oświaty,
            Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,
- dyskusja,
-  podjęcie uchwały.
15  Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 do 30 listopada 2018 roku.
16    Oświadczenia radnych.
17    Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
- przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w I półroczu 2019 roku.
18    Zakończenie obrad IV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
Materiał filmowy 1 :

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10  11  12 dk13  14 dk15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28 dk29 dk30
 31  1  2  3  4  5  6
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×