eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Trwa instalacja tablic z nowymi nazwami ulic

REKLAMA
zdjecie 9637
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
zdjecie 9637

Służby miejskie instalują tabliczki z nowymi nazwami ulic. Nowych patronów oficjalnie już od kilku dni ma kilkanaście ulic w Ostrołęce.

Instalację tabliczek z nowymi nazwami ulic powierzono pracownikom Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej. Pierwsze tabliczki instalowano wczoraj na ulicy Fieldorfa Nila (dawnej Gorbatowa), kolejne montowane były dziś, a jutro wszystkie nowe ulice będą miały już właściwe oznakowanie.

Mieszkańcy ulic, które zmieniły patronów powinni zgłosić zmiany adresowe następującym instytucjom:
 
1. Urząd Skarbowy w Ostrołęce - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.
 
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.
 
4. Dostawca energii elektrycznej i gazu - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.
 
5. Urząd Miasta Ostrołęki oraz podległe mu instytucje wprowadzą zmiany „z urzędu”.
 
6. Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.
 
Nie wymieniamy poniższych dokumentów !
 
a) Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.
 
b) Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.
 
c) Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
 
Oznakowanie posesji i sprawy firmowe
 
d) Tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy - właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
e) Zmiana w księdze wieczystej - nieodpłatnie. Należy złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce.
 
f) Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Miasto w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.
 
g) Gmina – Miasto Ostrołęka, zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania
w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w mieście oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Miasto poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.
 
h) Zarządcy budynków przy zmienianych ulicach zobowiązani są do dokonania zmian nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.
Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków Miasta Ostrołęki, w odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną dokonane „z urzędu”.
 
3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miasta Ostrołęki, więcej informacji na stronie: http://bip.um.ostroleka.pl/cases/content/760, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
 
Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:
-adres zamieszkania,
-adres zameldowania,
-adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
-adres do doręczeń,
-adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
-adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.
 
Informujemy również, iż Prezydent Miasta Ostrołęki wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak Straż miejska i Urząd Statystyczny.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
lipiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18  19 dk20  21
 22  23  24  25  26  27 dk28
 29  30  31  1  2  3  4
×