zdjecie 9344
zdjecie 9344
2020-11-26T12:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Trwa XXXVI sesja Rady Miasta. Oglądaj transmisję na żywo

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. eOstroleka.pl
REKLAMA
4
1
9

Po raz kolejny miejskim radnym przyszło obradować w trybie zdalnym. O godzinie 10:00 rozpoczęła się XXXVI sesja Rady Miasta Ostrołęki, która z powodu epidemii koronawirusa prowadzona jest w innym trybie niż zazwyczaj. O czym dziś radni będą decydować?

W porządku zdalnej sesji Rady Miasta znalazły się m.in. projekt tzw. „uchwały krajobrazowej” oraz uchwała dotycząca utworzenia nowego zakładu budżetowego. Pod obrady trafić też może projekt uchwały intencyjnej w sprawie stanowiska rady dotyczącego poparcia postulatów kobiet protestujących także w Ostrołęce przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Przebieg sesji śledzić można na żywo na łamach naszego serwisu. Zapraszamy do oglądania. Poniżej publikujemy również proponowany porządek obrad.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania statutu Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce,
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce oraz nadania statutu,
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu,
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Miasta Ostrołęki,
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących  w skład aglomeracji Ostrołęka przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Ostrołęka,
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036,
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
17. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc październik 2020 roku.
18. Oświadczenia radnych.
19. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
20. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×