2021-11-22T10:13:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Trzy lata rządów Łukasza Kulika. Takie były jego obietnice

REKLAMA
fot.eOstroleka.plfot.eOstroleka.pl
REKLAMA

Dziś mijają trzy lata, odkąd prezydentem Ostrołęki jest Łukasz Kulik. W listopadzie 2018 roku mieszkańcy zdecydowanie postawili na zmianę, a Kulik wyraźnie pokonał w drugiej turze urzędującego od lat Janusza Kotowskiego. Przypominamy, z jakimi obietnicami szedł do wyborów obecny prezydent Ostrołęki.

22 listopada 2018 roku doszło do pierwszej od 12 lat zmiany prezydenta miasta. Łukasz Kulik wygrał w drugiej turze wyborów z Januszem Kotowskim i objął stanowisko prezydenta. Program wyborczy, który przedstawił Kulik, robił wrażenie: był niezwykle rozbudowany i zawierał wiele inwestycji.

Niektóre z punktów programu udało się zrealizować (np. zmiana rozkładu MZK, zakup autobusów na gaz CNG), inne zakończyły się porażką (darmowe parkingi), a jeszcze inne, jak chociażby budowa stadionu czy dworca autobusowego wciąż czekają na realizację.

Przypominamy program wyborczy, który pozwolił Łukaszowi Kulikowi na zwycięstwo w 2018 roku. Do końca kadencji pozostały dwa lata - czy uda się zrealizować chociaż większość punktów?

Zobaczcie też zdjęcia z zaprzysiężenia prezydenta Łukasza Kulika.


Strefa transportu

Darmowe parkingi - Zlikwidujemy strefę płatnego parkowania w całym mieście, ponieważ nie spełnia ona dłużej swojej roli, a większość pieniędzy trafia na konto prywatnej firmy. Ułatwiając dostęp, chcemy ożywić rejon Starego Miasta i zwiększyć liczbę klientów hali targowej Feniks. Likwidacja parkometrów rozwiąże również problem dzikiego parkowania na terenach osiedli, co zwiększy liczbę miejsc postojowych dla mieszkańców.

Wygodny transport powiatowy - Miasto podejmie współpracę z sąsiednim gminami w celu przywrócenia połączeń autobusowych. Jednocześnie będziemy stopniowo przywracać siatkę połączeń z sąsiednimi powiatami i dużymi ośrodkami akademickimi. W pierwszym etapie część z połączeń będzie obsługiwana przez firmy prywatne, natomiast docelowo ich rolę będzie przejmował MZK w Ostrołęce.
 
Nowy Stary rozkład MZK - Wprowadzenie darmowej komunikacji – czyli naszego pomysłu sprzed 4 lat – było dobrym pomysłem, jednak towarzysząca temu zmiana rozkładu jazdy i przebiegu linii była posunięciem fatalnym. Dlatego przywrócimy stary rozkład jazdy i przebieg linii. Jednocześnie we współpracy z ośrodkami akademickimi rozpoczniemy proces jego aktualizacji tak, by odpowiadał aktualnym potrzebom mieszkańców.
 
Trasy wylotowe bez korków - Zrealizujemy inwestycję polegające na przebudowie skrzyżowań ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną i Padlewskiego. Zmierzymy się z największym wyzwaniem, którym są korki przy wjeździe na rondo na ul. Warszawskiej. Przygotowaliśmy kilka tymczasowych rozwiązań związanych z poszerzeniem pasów drogowych i zmianą organizacji ruchu na Starym Mieście. Wprowadzimy je przed upływem roku.
 
Nowy dworzec PKS - W obecnej sytuacji budowa nowego dworca PKS stała się obowiązkiem miasta. Mamy przygotowaną koncepcję budowy dworca w istniejącym miejscu lub przeniesieniu go w inny rejon miasta. To czy on tam powstanie będzie zależało od oczekiwań finansowych właściciela terenu. Jako miasto podejmiemy negocjacje i przed podjęciem ostatecznej decyzji przedstawimy mieszkańcom koszty z tym związane.
 
MZK z CNG - Dokonamy wymiany istniejącego taboru MZK na nowoczesne i ekologiczne autobusy zasilane CNG. Od nowego roku rząd planuje wprowadzić zerową akcyzę na gaz ziemny sprzężony, który będzie dużo tańszym i czystszym paliwem dla autobusów komunikacji miejskiej. Pozwoli to na znaczne oszczędności i zmniejszenie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w Ostrołęce.

Strefa domu

Dobra woda w kranie - Smak wody w Ostrołęckich kranach pozostawia wiele do życzenia. By go poprawić musimy w pierwszej kolejności dokonać modernizacji istniejących linii wodociągowych i wymienić ciągle istniejące rury azbestowe. Następnie zmienimy proces uzdatniania wody z chlorowania na ozonowanie,  wprowadzając jednocześnie nowoczesne technologie filtrowania i dezynfekcji wody pitnej.
 
Czystsze powietrze zimą - Zimą jesteśmy narażeni na smog, co wynika z rozpoczęcia sezonu grzewczego. By skutecznie realizować program wymiany przestarzałych pieców grzewczych, powołamy asystentów projektu, którzy pomogą przygotować niezbędną dokumentację. Natomiast w ramach budżetu miasta stworzymy fundusz celowy, który dzięki pożyczkom, pozwoli sfinansować wymianę pieca, przed otrzymaniem dotacji zewnętrznej.
 
Niższe opłaty za wodę i ścieki - Łączna opłata za wodę i ścieki w Ostrołęce (9.99 brutto) jest wyższa niż w Warszawie (9.85 brutto) czy Białymstoku (7.28 brutto). Dzięki pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na rozbudowę i modernizację istniejących linii wodociągowych zmniejszymy koszty funkcjonowania OPWiK, co pozwoli na obniżenie opłat i dodatkowe oszczędności w portfelach mieszkańców.
 
Osiedlowe parkingi - Brak miejsc postojowych oraz ich jakość jest problemem wielu lokalnych wspólnot i spółdzielni. Dlatego oprócz dalszej rozbudowy parkingów w ramach budżetu obywatelskiego, wytypujemy kluczowe lokalizacje miejskich stref parkowania, w których powstaną nowe podziemne parkingi, a nad nimi boiska sportowe i tereny do rekreacji.
 
Chodniki i place zabaw - W ramach budżetu obywatelskiego, przypisanego do każdego osiedla, miasto regularnie będzie przedstawiać i realizować tego typu inwestycje wspólnie z mieszkańcami wszystkich osiedli. Razem z mieszkańcami opracujemy program rozwoju osiedli w zakresie budowy dróg, chodników i placów zabaw, który wskaże konkretne daty realizacji tych przedsięwzięć.
 
Likwidacja smrodu - W Ostrołęce śmierdzi od zawsze, co jest negatywną wizytówką naszego miasta. Mimo iż technologia idzie do przodu, powstają bezwonne spalarnie śmieci, to u nas ten problem pozostaje nierozwiązany. Zachęcimy największe zakłady pracy do inwestycji likwidujących uciążliwości. Miasto ma możliwość pośredniego finansowania takich działań, np. zwalniając firmę z podatku od nieruchomości w wysokości odpowiadającej 50% kosztów jej zrealizowania.

Strefa edukacji

Bezpłatna nauka pływania - Wzorem sąsiednich gmin wprowadzimy bezpłatną naukę pływania dla najmłodszych. Będzie się to odbywało w ramach dodatkowych zajęć szkolnych, a dzieci wraz z opiekunem będą dowożone i odbierane bezpośrednio z basenu. W starszych rocznikach zajęcia na basenie zostaną wprowadzone jako jeden z elementów wychowania fizycznego, również pod nadzorem nauczyciela.
 
Posiłki za złotówkę w przedszkolach - Największym kosztem ponoszonym przez rodziców są opłaty za posiłki w przedszkolach miejskich, dlatego zmniejszymy opłaty z tego tytułu do przysłowiowej złotówki. Dodatkowo wydłużymy bezpłatny okres pobytu dzieci w przedszkolach do 8 godzin dziennie, co już przy jednym dziecku pozwoli każdej rodzinie zaoszczędzić ok. 1.5 tysiąca złotych rocznie.
 
Dopłaty do zajęć dodatkowych - Dzięki środkom zewnętrznym wprowadzimy kompleksowy program zajęć dodatkowych. Dzięki temu, uczniowie szkół wszystkich szczebli, będą mieć bezpłatny dostęp do zajęć poszerzających ich wiedzę oraz rozwijających pasje i zainteresowania. Nauczyciele natomiast, zyskają możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia.
 
Stomatolog w szkole - Realizację tego programu rozpoczniemy od kompleksowych badań dentystycznych i określenia skali problemy w szkołach. Posiadając takie dane zdecydujemy, czy w każdej szkole powstanie gabinet dentystyczny, czy tańszym rozwiązaniem będzie zaproponowanie rodzicom bonów zdrowotnych uprawniających do  leczenia w gabinetach prywatnych.
 
Stypendia dla najlepszych - Wprowadzimy nowy system stypendialny dla najlepszych uczniów w Ostrołęce. Ujednolici on kwoty i zamiast jednorazowego świadczenia, będzie wspierał ich rozwój przez cały rok. Dodatkowo wprowadzimy fundusz studencki, w ramach którego absolwenci naszych szkół średnich będą mogli otrzymać od miasta pożyczkę na sfinansowanie kosztów utrzymania przez cały okres studiów, wypłacaną w formie miesięcznych przelewów na konto.
 
Nowe przedszkole i żłobek - Przepełnione szkoły i przedszkola są efektem zaniedbań w zakresie rozbudowy bazy lokalowej. Mamy świadomość iż niezbędna jest budowa co najmniej dwóch nowych przedszkoli. Pierwsze z nich powstanie na terenie osiedla Centrum, a drugie – ze żłobkiem – na terenie dawnej komendy Policji przy ul. Kościuszki. W efekcie zmniejszy to problem zmianowości w szkołach podstawowych i dostosuje system edukacji do oczekiwań rodziców.

Strefa zdrowia

Zakup świadczeń zdrowotnych - Coraz więcej samorządów wykupuje dodatkowe pakiety świadczeń zdrowotnych dla swoich mieszkańców. My też zaczniemy to robić, np. dofinansowując zakup szczepionek przeciw grypie dla seniorów. Jednocześnie wykupimy dodatkowe świadczenia w tych dziedzinach, w których na wizytę u specjalisty czeka się najdłużej, co doprowadzi bezpośrednio do skrócenia czasu oczekiwania.
 
Tężnie solankowe - Doprowadzimy do powstania w Ostrołęce kompleksu tężni solankowych, które będą rekompensowały mieszkańcom fatalną jakość powietrza i poprawią mikroklimat miasta. Godzinna wizyta w tężni zapewnia tyle samo jodu co trzy dni nad morzem. Poza walorami zdrowotnymi, staną się również, jednym z elementów nowej bazy rekreacyjnej nad Narwią.
 
Oddział Okulistyczny - Tak jak miasto może wykupywać świadczenia zdrowotne, tak samo może finansować powstanie oddziału okulistycznego w Ostrołęckim szpitalu. Mimo braku oficjalnego kontraktu z NFZ, jesteśmy w stanie sfinansować uruchomienie tego oddziału ze środków miasta i dzięki temu podnieść konkurencyjność naszej placówki w całym regionie.
 
Bezpłatny parking pod szpitalem - Nie może tak być, że pacjenci którzy mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do służby zdrowia, muszą płacić za parkowanie pod szpitalem. Dlatego, we współpracy z samorządem województwa, doprowadzimy do sytuacji w której będzie on darmowy (ten dla pracowników również).
 
Profilaktyka miejska - Wzorem innych polskich miast, chcemy wprowadzić miejskie programy profilaktyki wad postawy, schorzeń wzroku i słuchu u dzieci oraz profilaktyki cukrzycy i kardiologicznej wśród dorosłych. Pozwoli to na szybsze wykrywanie zagrożeń i poprawi stan zdrowia wielu osób.
 
Walka z otyłością w szkołach - Chcemy walczyć z otyłością wprowadzając programy informacyjne i żywieniowe, które zwiększają świadomość wśród uczniów, oraz wprowadzić dodatkowe i bezpłatne zajęcia sportowe z różnych dyscyplin. Przywrócimy program corocznych rozgrywek szkolnych i zawodów o Mistrzostwo Ostrołęki, a dzięki zaangażowaniu nauczycieli i klubów sportowych przekonamy młodzież, że warto postawić na sportowy tryb życia.

Strefa seniorów

Centrum Aktywności Seniorów - W budynku dawnego kasyna stworzymy Centrum Aktywności Seniorów, w którym będzie funkcjonował dom dziennego pobytu seniora wraz z salą do zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Stanie się ono siedzibą Rady Seniorów i innych organizacji ich zrzeszających. Będzie miejscem wykorzystywanym przez kluby seniora do organizacji spotkań integracyjnych i wszelkich innych form aktywności.
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku - Największym problemem obecnie funkcjonującego Uniwersytetu III Wieku są wysokie opłaty za zajęcia dla słuchaczy,  od 25 do 100 złotych za dany przedmiot miesięcznie. Dlatego obniżymy je o 50% i rozszerzymy liczbę zajęć o uzgodnione ze słuchaczami tematy. Do czasu stworzenia Centrum Aktywności Seniorów bezpłatnie udostępnimy słuchaczom sale OCK do organizacji różnych spotkań.
 
Karta Seniora - Wprowadzimy Kartę Seniora ze zniżkami na różnego rodzaju usługi, takie jak basen i kino, a także rabatami w wybranych sklepach (tak jak ma to miejsce z Kartą Wielkiej Rodziny), po to by aktywni seniorzy mogli brać udział w życiu społecznym miasta.
 
Projekt „Złota Rączka” - Chcemy wykorzystać wiedzę i umiejętności wielu seniorów, którzy mimo przejścia na emeryturę, ciągle są w stanie pomóc wielu osobom. Dlatego uruchomimy projekt „Złota Rączka”, który pozwoli wszystkim mieszkańcom korzystać z ich doświadczenia. Podstawą programu będzie stworzenie Spółdzielni Socjalnej, by seniorzy współdecydowali o tym, jak ten program ma wyglądać.
 
Lato dla Seniora - Program „Lato dla Seniora”, dzięki współpracy instytucji miejskich i zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, będzie w okresie letnim oferował seniorom możliwość spędzenia wolnego czasu na powietrzu. Chcemy wykorzystać istniejące pomieszczenia i tereny ogrodów do organizacji spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu.
 
Opieka 75+ - W Ostrołęce z każdym rokiem przybywa seniorów, dlatego wprowadzimy program opieka 75+, którego zadaniem jest pomoc seniorom w miejscu zamieszkania i monitorowanie ich sytuacji zdrowotnej. Nowo zatrudnieni asystenci seniora będą odwiedzać ich raz na dwa tygodnie, sprawdzać stan zdrowia i w razie potrzeby pomagać w załatwianiu różnych spraw.

Strefa rekreacji

Rozbudowa stadionu - Rozbudowę stadionu będziemy prowadzili etapami. Na początku wymienimy bieżnię lekkoatletyczną, rozbiegi do skoku w dal i wzwyż oraz rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i oszczepem. W tym samym czasie wybudujemy w miejscu tzw. „żylety” nową trybunę pod którą będą znajdowały się szatnie dla zawodników i magazyny klubowe. Kolejnym etapem będzie budowa boiska trawiastego w sąsiedztwie istniejącego „sztucznego”, które na zimę będzie przykrywane balonem.
 
Ścieżki rowerowe - Brak długofalowej koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych doprowadził do sytuacji w której są one budowane po kawałku, i nie tworzą spójnej sieci. Dlatego na początku połączymy istniejące trasy z drogami wylotowymi z miasta po obu stronach rzeki. Dalej, na bazie istniejących dróg gruntowych, zaproponujemy mieszkańcom ciekawe trasy wycieczkowe.
 
Dostęp do obiektów - Zapewnimy otwarty dostęp wszystkim mieszkańcom i klubom sportowym do obiektów w naszym mieście za symboliczną opłatą, dzięki czemu zwiększymy ofertę zajęć sportowych dostępnych dla każdej grupy wiekowej. Dodatkowo będziemy motywowali kluby, by szerzej propagowały swoją działalność, poprzez treningi i zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych.
 
Przejrzysty podział środków - Wprowadzimy przejrzysty podział środków, którego podstawą będzie jawność wniosków o dofinansowanie. Wydział sportu będzie rozdzielał środki na sport dziecięcy i młodzieżowy, a wydział promocji będzie odpowiadał za sport seniorów. Chcemy ujednolicić kwoty wsparcia, w zależności od grup wiekowych, oraz tego czy jest to sport zespołowy czy indywidualny.
 
Sport amatorski - W naszym mieście coraz prężniej działają stowarzyszenia zrzeszające miłośników różnych dyscyplin, np. biegania czy kolarstwa. Te oddolne inicjatywy również wymagają naszego wsparcia, gdyż oferują mieszkańcom ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Dlatego damy im możliwość ubiegania się o dotacje na szersze propagowanie swojej działalności.
 
Basen zewnętrzny - Już w 2014 roku proponowaliśmy budowę w sąsiedztwie istniejącego stadionu kompleksu składającego się z basenu zewnętrznego, parku wodnego i miejsc do leżakowania. Ciągle podtrzymujemy ten pomysł. Uważamy, że szczególnie w okresie letnim będzie on bardzo pożądaną atrakcją, co zresztą widać po funkcjonującym od jakiegoś czasu basenie w Długosiodle. Skoro tam się udało, to u nas taki obiekt również może powstać.

Strefa wypoczynku

Park i nabrzeże nad Narwią - Co cztery lata, przed wyborami, każdy z kandydatów mówi o zagospodarowaniu terenu nad Narwią. Po czterech latach okazuje się, że dalej go nie ma. Dlatego naszym priorytetem będzie w pierwszej kolejności budowa parku przy ul. Warszawskiej. Ten park, wraz z tężniami solankowymi i promenadą po drugiej stronie rzeki stanie się wizytówką Ostrołęki.
 
Program „Zielone Miasto” - Obecnie miasto stawia na beton. Wycina drzewa, a w ich miejsce buduje infrastrukturę, zaś jak wyglądają nowe nasadzenia, możemy zobaczyć na obwodnicy. „Zielone Miasto” to koncepcja budowy chodników, ulic i skwerów z wykorzystaniem istniejącej zieleni oraz zwiększenie ilości nowo nasadzanych drzew po to, by powstały tzw. zielone korytarze, czyli naturalne bariery antysmogowe.
 
Bezpłatne linie „eventowe” - W naszym regionie jest szereg imprez kulturalnych o dużej popularności, np. Miodobranie w Myszyńcu czy Grzybobranie w Długosiodle. Chcemy we współpracy z tymi gminami utworzyć bezpłatne linie „eventowe”, które zapewnią wszystkim chętnym dojazd bez konieczności posiadania auta. Dzięki temu zwiększymy liczbę atrakcji dostępnych dla naszych mieszkańców w ciągu roku.
 
RODy z prądem - Rodzinne Ogrody Działkowe to dla wielu mieszkańców miejsce do wypoczynku i relaksu. Największą niedogodnością jest dla nich brak prądu, dlatego miasto podejmie się realizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki temu będziemy w stanie zamontować dodatkowe oświetlenie w alejach a w przyszłości zainstalować monitoring miejski.
 
Nowoczesne parki miejskie - W Ostrołęce mamy jeden park miejski, który jest zaniedbany, mimo iż od wielu lat przygotowana jest dokumentacja dotycząca jego remontu. My to w końcu zrobimy. Dodatkowo zwiększymy powierzchnię placów zabaw, odnowimy fontannę i stworzymy miejsca do wyprowadzania czworonogów. Chcemy również by powstał co najmniej jeden nowy park na osiedlu Centrum.
 
Rozrywka dla mieszkańców - Dobre warunki do życia, to nie tylko niskie koszty utrzymania, czy ładne otoczenie, ale również miasto które proponuje ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Sylwester czy Dni Ostrołęki to za mało, dlatego w ramach budżetu obywatelskiego będziemy zachęcać kreatywne osoby do realizacji interesujących wydarzeń o charakterze rozrywkowym.
 
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
zdjecie 9427
Kalendarz imprez
maj 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30 dk31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Koncerty
Wydarzenia
Kino JANTAR
×