zdjecie 5794
zdjecie 5794
2015-05-26T11:44:36+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

W czwartek sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

REKLAMA
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

W najbliższy czwartek, 28 maja odbędzie się X. Zwyczajna sesja Rady Miasta. Radni zdecydują m.in. o nadaniu nazwy nowej ulicy na osiedlu Pomian, rozpatrzą sprawozdania finansowe Ostrołęckiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Początek obrad o godzinie 10:00.

Jednym z projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Miasta jest ustalenie nazwy nowej ulicy na osiedlu Pomian. Chodzi tu o ulicę Ziołową znajdującą się pomiędzy ulicami Łubinową i Pomian. O taką właśnie nazwę wnioskowali wszyscy właściciele gruntów, przez które ulica przebiega.

Radni rozpatrzą także coroczne sprawozdania finansowe z działalności OCK i miejskiej biblioteki. Sprawozdania te zostały już pozytywnie zaopiniowane m.in. przez komisję kultury, dziedzictwa narodowego i promocji miasta Ostrołęki.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10:00. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu VII i VIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Hallera” w Ostrołęce, a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, d) dyskusja, e) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Bogusławskiego” w Ostrołęce, a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, d) dyskusja, e) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka, a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, d) dyskusja, e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok, a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, b) opinia komisji: • Sportu i Turystyki, • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, d) dyskusja, e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce za 2014 rok, a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, b) opinia Komisji: • Budżetu i Finansów, • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, d) dyskusja, e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2014, a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, b) opinia Komisji: • Budżetu i Finansów, • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, d) dyskusja, e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026, a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, b) opinia Komisji: • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, • Oświaty, • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, d) dyskusja, e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r., a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, b) opinia Komisji: • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, • Oświaty, • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji, d) dyskusja, e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z realizacji „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, a) wniosek Komisji: • Sportu i Turystyki, • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, b) rozpatrzenie wniosków komisji, c) dyskusja, d) przyjęcie sprawozdania.

14. Rozpatrzenie sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2014, a) wniosek Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców, b) rozpatrzenie wniosku komisji, c) dyskusja, d) przyjęcie sprawozdania.

15. Rozpatrzenie oceny zasobów społecznych na rok 2014 dla miasta Ostrołęki, a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, b) rozpatrzenie wniosku komisji, c) dyskusja, d) przyjęcie informacji.

16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 roku.

17. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.

18. Oświadczenia radnych.

19. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

20. Zakończenie obrad X sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×