2022-02-06T16:27:49+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

W jakich sprawach chodzimy do sądu? Odszkodowania, pożyczki, frankowicze...

REKLAMA
zdjecie 6394
REKLAMA
zdjecie 6394
1
0
0

W 2021 roku do Sądu Okręgowego w Ostrołęce wpłynęły 2573 sprawy cywilne, z czego 1137 pozostało z roku ubiegłego. Udało się załatwić 2753 sprawy, a więc taka sama liczba - 1137 spraw - pozostała na 2022 rok. Sprawdzamy, w jakich sprawach cywilnych najczęściej chodzimy do sądu...

Coraz więcej frankowiczów

W 2021 roku w ostrołęckim Sądzie Okręgowym zakończono 3 sprawy cywilne przeciwko samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia". Żaden z pozwów cywilnych nie został uwzględniony, jeden oddalono, jeden zwrócono, a jeden trafił do sekcji "inne załatwienia".

Z kolei przeciwko niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną) zakończyła się w ubiegłym roku 1 sprawa cywilna - pozew uwzględniono.

Sąd rozpatrywał pozwy cywilne dotyczące odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy zakładów karnych. W 2021 roku zakończono 4 sprawy, z czego jeden pozew uwzględniono, jeden oddalono, a dwa - załatwiono w inny sposób.

Zakończone zostały 22 sprawy o ochronę dóbr osobistych. 6 pozwów uwzględniono (w całości lub części), 6 oddalono, 3 zwrócono, 3 umorzono (2 w wyniku zawarcia ugody, 1 w wyniku mediacji), a 4 załatwiono w inny sposób.

Sporo spraw cywilnych w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce dotyczyło kwestii bankowych. W ubiegłym roku skończyło się 78 spraw dotyczących rozszczeń z tytułu umów bankowych, z czego 60 pozwów uwzględniono, 6 oddalono, 1 zwrócono, 4 umorzono, a 7 załatwiono w inny sposób.

Pojawiły się też sprawy frankowiczów. W 2021 roku zakończyło się 9 spraw dotyczących umów bankowych demoninowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego - 2 pozwy uwzględniono w całości lub części, a 7 załatwiono w inny sposób. Na 2022 rok przekazano 122 sprawy frankowe, co oznacza, że sąd w tym zakresie będzie miał co robić.

W ubiegłym roku zakończono też 247 spraw o ubezwłasnowolnienie. 173 z nich zakończono uwzględnieniem pozwu, 5 oddalono, 10 zwrócono, 4 odrzucono, 46 umorzono, a 9 załatwiono w inny sposób.

W 160 przypadkach orzeczono całkowite ubezwłasnowolnienie, w 13 - częściowe. Wnioski o ubezwłasnowowolnienie najczęściej składali krewni w linii prostej lub rodzeństwo osób, których dotyczyły wnioski (138). Rzadziej przedstawiciele ustawowi lub małżonkowie.

Odszkodowania, pożyczki, ustalenie ojcostwa...

Do Sądu Okręgowego w Ostrołęce trafiają również sprawy w drugiej instancji dotyczące odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych. W ubiegłym roku sąd rozstrzygał spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - zakończono 22 sprawy, z czego 16 apelacji oddalono, 4 wyroki zmieniono w całości lub części, a 2 sprawy odrzucono.

Jako sąd drugiej instancji SO w Ostrołęce zakończył też w ubiegłym roku 116 spraw o roszczenia z umowy pożyczki. 71 apelacji oddalono, 10 wyroków zmieniono w całości lub części, a 34 sprawy odrzucono.

W drugiej instancji zakończono też 3 sprawy o ustalenie ojcostwa, 36 o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów.

Sprawy o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) - 4 apelacje, wszystkie oddalone.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
maj 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×