zdjecie 3934
zdjecie 3934
zdjecie 3934
2021-02-03T09:03:51+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

W przyszłym tygodniu obradować będą radni z powiatu ostrołęckiego. O czym zdecydują?

REKLAMA
zdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.plzdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
0

Na wtorek, 9 lutego zwołana została sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Jakie tym razem uchwały staną pod obrady i o czym będą decydować powiatowi samorządowcy?

 XXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce będzie odbywała się, podobnie jak kilka poprzednich, z wykorzystaniem trybu zdalnego. Podczas obrad radni rozpatrzą dwie petycje złożone przez mieszkanki powiatu, zdecydują również w sprawie przyjęcia lub odrzucenia projektów uchwał dotyczących realizacji programu aktywizacji osób bezrobotnych, programu rozwoju pieczy zastępczej.

 W programie sesji przewidziano tez „blok sprawozdawczy” – radni zapoznają się z sytuacją na rynku pracy, przyjrzą się działalności miejsko-powiatowej komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku. Przedstawiony także zostanie raport z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których samorząd powiatu jest organem prowadzącym.

 Sesję śledzić będzie można na żywo na łamach naszego serwisu. Początek obrad o godzinie 13:00. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad.

 Porządek Obrad:

    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

    2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.  

    3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu.

    4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1) rozpatrzenia petycji (Pani Elżbiety Ejzembeg),

    2) rozpatrzenia petycji (Pani Reginy Stepnowskiej),

    3) przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,

    4) przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

w Powiecie Ostrołęckim na lata 2021 – 2023”,  

    5) przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie poprzez zmianę adresu jej siedziby,

    6) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „W świecie nauki!” w ramach RPO WM 2014 – 2020,

    7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030,

    8) zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021r.

    5. Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2020r.”

    6. Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki w roku 2020”.  

    7. Zapoznanie z „Informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka w 2020r.”.

    8. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.  

    9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

    10. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  

11. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

 

REKLAMA
zdjecie 3934

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×