2021-10-07T12:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

W ratuszu zatrudnią inspektora ds. polityki personalnej

REKLAMA
zdjecie 4840
zdjecie 4840
REKLAMA
0
3
18

W Urzędzie Miasta Ostrołęki poszukiwany jest inspektor ds. polityki personalnej. Będzie zajmował się m.in. naborem kandydatów, szkoleniami czy dbaniem o relacje między pracownikami. 

Szeroko pojęta polityka kadrowa ratusza była wielokrotnie krytykowana przez miejskich radnych. Był to jeden z powodów, dla którego radni rok temu nie udzielili wotum zaufania prezydentowi. Na ostatniej sesji rady miasta do tematu wrócił radny Adam Kurpiewski (Koalicja Obywatelska). Mówił:

Miasto nie działa od dziś, od tej kadencji. Wszyscy mówiliśmy, że jest problem, że się nie wymienia wszystkich kadr. Pan teraz rozkminia problemy, które prawdopodobnie tamte kadry miały wypracowane, a pan na nowo mówi, że musimy je wypracować. Wypracowujemy je od trzech lat. Uważam, że za tamtego prezydenta jakoś szybciej to funkcjonowało. Nie było takiego pecha wszechogarniającego, że ciągle coś nastawało, coś się działo, coś było nie tak.

Czy władze miasta zdecydowały się zmienić coś w tej kwestii? Wszystko na to wskazuje, bowiem ogłoszono nabór na inspektora ds. polityki personalnej.

Kto może zostać inspektorem?

Wymagania niezbędne to pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie wyższe magisterskie, kierunki: prawo, psychologia, socjologia, ekonomia lub studia podyplomowe Human Resources; doświadczenie zawodowe: staż pracy 5 lat, w tym 3 lata przy wykonywaniu podobnych czynności.

Od kandydatów wymagana jest znajomość regulacji prawnych z zakresu: kodeksu pracy i aktów wykonawczych do kodeksu, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wymagane cechy osobowe to opanowanie, kreatywność, rzetelność, dyspozycyjność, lojalność, duża komunikatywność, samodzielność, dokładność i sumienność.

Zadaniem inspektora ds. polityki personalnej będzie:

  • organizowanie prac związanych z przebiegiem procesu naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz naborów kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w tym pomoc kierownikom komórek organizacyjnych w sporządzaniu opisów stanowisk pracy oraz ich gromadzenie,
  • analiza wpływających do Urzędu podań w sprawie zatrudnienia i przygotowywanie odpowiedzi,
  • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników urzędu w tym m.in.:

a) opracowywanie rocznych planów szkoleń,

b) prowadzenie kart szkoleń pracowników,

c) sporządzanie rocznych zestawień szkoleń pracowników,

d) sporządzanie umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

  • dbałość o właściwą komunikację w Urzędzie i budowanie relacji między pracownikami,
  • współdziałanie z Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży i prac interwencyjnych:

a) przygotowywanie wniosków w sprawie zatrudniania bezrobotnych,

b) dostarczanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem bezrobotnych,

  • koordynowanie spraw z zakresu ocen pracowników urzędu, wpływanie na decyzje o ich awansie i wynagrodzeniu,
  • przygotowywanie planów zatrudnienia dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych,
  • współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie planowania rozwoju pracowników poprzez tworzenie ścieżek awansu zawodowego pracowników.

Nabór kandydatów trwa do 20 października do godziny 12.00.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
luty 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10  11 dk12
dk13  14 dk15 dk16  17 dk18 dk19
dk20  21 dk22  23  24  25  26
dk27  28  1  2  3  4  5
×