zdjecie 4084
zdjecie 4084
zdjecie 4084
2021-06-23T14:22:38+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Wójt gminy Łyse rozliczony. Otrzymał absolutorium i wotum zaufania [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. UG w Łysychfot. UG w Łysych
REKLAMA
1
0
0

Grzegorz Fabiszewski - wójt gminy Łyse otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu. Decyzja zapadła podczas jednej z najważniejszych w roku sesji Rady Gminy. Samorządowcy byli jednomyślni.

Absolutoryjna sesja Rady Gminy Łyse odbyła się w miniony piątek, 18 czerwca. Obrady rozpoczęły się od prezentacji raportu o stanie gminy przygotowanego przez wójta Grzegorza Fabiszewskiego. Kolejnym punktem w porządku obrad było sprawozdanie finansowe gminy za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał udzielając tym samym absolutorium wójtowi.

Gościnnie w obradach XXI Sesji Rady Gminy Łyse uczestniczył prezes Kurpiowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Łysych, Zdzisław Frydrych.  Fabiszewski przekazał na ręce prezesa Frydrycha nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej, której był wnioskodawcą wspólnie z KTS-K w Łysych oraz GOKSiR Łyse.

Zdzisław Frydrych jest wybitnym twórcą ludowym i społecznikiem z wieloma osiągnięciami z zakresu popularyzacji historii i tradycji związanej z regionem Kurpiowszczyzny. Poezja pisana przez pana Zdzisława dotyczy w głównej mierze Małej Ojczyzny autora (miejscowość Lipniki), a także Gminy Łyse, czyli ważnej części regionu kurpiowskiego. Jego twórczość oparta jest o historię, kulturę, tradycję i obyczaje mieszkańców Lipnik, jak i całego regionu Kurpi. W wierszach i tekstach utworów pojawia się niezwykle ważny dla naszego regionu wątek związany z historią konkursu na palmę kurpiowską. W wydanych opracowaniach opublikowane zostały również legendy i podania napisane przez pana Zdzisława, a także biografie osób zasłużonych dla miejscowości Lipniki.

Pan Zdzisław jest cennym źródłem wiedzy i materiałów związanych z historią naszego regionu, które od wielu lat skrzętnie gromadzi, a następnie udostępnia do celów naukowych. Jego wiedza na temat Kurpiowszczyzny – jej historii oraz tradycji – jest nieoceniona, zwłaszcza dla osób piszących prace naukowe o tematyce regionu kurpiowskiego. Pan Zdzisław chętnie przekazuje swoją wiedzę, za co otrzymuje liczne podziękowania.

W dalszej części obrad wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie gminy Łyse na 2021 rok wynikające z realizowanych inwestycji. W budżecie gminy po stronie dochodów ujęta została dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa mazowieckiego na realizacje zadania  pn. „Rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek  etap II” w kwocie 80.000 zł. Gmina Łyse pozyskała też środki NFOŚiGW na zadanie  wykonane w 2020r. pn. „usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka…” w kwocie 92.000 zł. W budżecie ujęto również dotacje  celowe otrzymane od  samorządu województwa w ramach „Mazowieckiego  Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, w sumie 50.000 zł na realizacje zadań zgłoszonych przez pięć sołectw z terenu gminy Łyse. Uwzględnione w budżecie zostały także środki na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu w kwocie 10.000 zł.

Ponadto podczas obrad podjęte zostały następujące uchwały:

    w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa danych osobowych,

    w sprawie wystąpienia do sołtysa wsi Łączki o zwołanie zebrania wiejskiego,

    w sprawie wystąpienia do sołtysa wsi Klenkor-Wyżega o zwołanie zebrania wiejskiego,

    w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łyse w roku szkolnym 2021/2022,

    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

    w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Rada Gminy Łyse udzieliła też rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

 

 

REKLAMA
zdjecie 4084
Materiał filmowy 1 :

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×