zdjecie 473
2013-06-24T11:39:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

XLVI sesja Rady Miasta: Zobacz nad czym będą obradowali miejscy radni [PORZĄDEK OBRAD]

REKLAMA
Kolejna XLVI sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 26 czerwca/fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Uchwalenie regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gospodarka zasobami mieszkaniowymi czy zgoda na ustawienie pamiątkowego obelisku – to główne punkty najbliższej XLVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Radni spotkają się w środę, 26 czerwca. Będzie to najprawdopodobniej ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja, podczas której uchwalony zostanie m.in. regulamin korzystania z nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt selektywny zacznie funkcjonować z początkiem lipca.

Kolejny projekt uchwały, który stania na najbliższej sesji jest zgoda na ustawienie na skwerze przy dworcu PKP pamiątkowego obelisku poświęconego pamięci kolejarzy poległych i pomordowanych w walce o niepodległość. Z propozycją taką wystąpił do prezydenta miasta radny Jerzy Grabowski.

- Pochodzę z rodziny o bardzo głębokich tradycjach kolejarskich. Mój ojciec i dziadek pracowali na kolei. Chciałbym poprzez ten obelisk upamiętnić i oddać należną cześć i hołd zarówno pomordowanym kolejarzom, ich rodzinom ale też tej niewielkiej już w chwili obecnej garstce, żyjących jeszcze pracowników kolei, którzy pamiętają te zbrodnicze czasy niemiecko-sowieckiej okupacji i działania peerelowskiej bezpieki – powiedział nam radny Grabowski.

Początek obrad XLVI sesji Rady Miasta o godzinie 13:00. Poniżej publikujemy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013 – 2017,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
a) wystąpienie sprawozdawcy  Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury Narodowej i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2043,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji: Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji; Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 maja do 31 maja 2013 roku.

11. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.

12. Oświadczenia Radnych.

13. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21 dk22  23 dk24 dk25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×