2017-04-04T09:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

XXXV sesja Rady Gminy Łyse [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. UG w Łysychfot. UG w Łysych
REKLAMA
0
0
0

Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ustalenie stawek za wodę i ścieki – to sprawy, jakimi zajmował się samorząd gminy Łyse podczas marcowej sesji.

W piątek 31 marca 2017r. Rada Gminy Łyse po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z zapisami uchwały Zespoły Szkół w Lipnikach i Zalasiu (których organem prowadzącym jest Gmina Łyse) zostaną przekształcone w 8 – letnie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami dotychczasowego gimnazjum. Natomiast w miejscowości Łyse 6-letnia szkoła podstawowa z mocy ustawy stanie się 8-letnią szkołą podstawową. Gimnazjum w Łysych natomiast ulegnie stopniowemu wygaszaniu, aż do końca sierpnia 2019 roku.

Uchwalony został również „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2017 r”. W związku z powyższym począwszy od miesiąca kwietnia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łyse wnioski związane z dofinansowaniem zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.

Właściciel lub opiekun chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do zakładu weterynarii - Usługi Weterynaryjne Sławomir Popielarczyk, ul. H. Sienkiewicza 9, w miejscowości Łyse, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie tego typu usług lub innego zakładu weterynaryjnego, w celu przeprowadzenia zabiegu. Właściciel zwierzęcia składa oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego, które lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Gminy Łyse. Właściciel lub opiekun zwierzęcia dokona zapłaty lekarzowi weterynarii 50% kosztu zabiegu, po jego wykonaniu.

Gmina Łyse zapłaci pozostałą część kosztu zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będą oświadczenia, o których mowa powyżej, natomiast w 100% zostaną sfinansowane koszty usypiania ślepych miotów psów lub kotów.

Cennik usług w ramach podpisanej przez Urząd Gminy umowy z zakładem weterynarii przedstawiają się następująco:
a) koszty ponoszone przez właściciela zwierzęcia w przypadku sterylizacji: 
- kota – 75,00 zł
- psa 150,00 zł
b) koszty ponoszone przez właściciela zwierzęcia w przypadku kastracji:
- kota – 30,00 zł
- psa- 75,00 zł.

Radni Gminy Łyse podjęli również uchwałę w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na działce nr 775 w miejscowości Łyse (stanowiącej przedłużenie drogi gminnej Łyse - kol. Worek) oraz drogi wewnętrznej na działkach nr 50 i 63 w miejscowości Wyżega (stanowiącej przedłużenie drogi gminnej Zalas-Wyżega-Klenkor-Piątkowizna) do kategorii dróg gminnych. Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji planowanych przez Gminę Łyse inwestycji.
W związku z corocznym obowiązkiem zatwierdzenia taryf za wodę oraz ścieki Radni Gminy Łyse jednogłośnie postanowili pozostawić dotychczasowe stawki bez zmian, to jest:
•    2,90 zł brutto za 1m3 wody
•    3,20 zł brutto za 1m3 ścieków w przypadku kanalizacji ciśnieniowej
•    3,30 zł brutto za 1m3 ścieków w przypadku kanalizacji grawitacyjnej.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×