2016-09-16T11:29:00+02:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Ostrołęka,

Zmodernizują linię kolejową nr 29. Z Ostrołęki pojedziemy szybciej

REKLAMA
REKLAMA
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla prac remontowych na linii kolejowej nr 29 na odcinku Mostówka - Ostrołęka. Naprawa linii nie będzie jednak wykonana w najbliższym czasie, gdyż zwycięzca przetargu na opracowanie dokumentacji będzie miał 435 dni.

Najpierw wartość techniczna, później cena

Linia konstrukcyjnie jest przystosowana do prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i towarowych, lecz rozwinięcie takiej prędkości nie jest możliwe przez zły stan torowiska. Na linii jest prowadzony ruch pociągów mieszany (pasażerski i towarowy). Przedmiotowy odcinek leży na terenie województwa mazowieckiego. Linia kolejowa nr 29 nie jest objęta umowami AGC i AGTC i nie należy do sieci bazowej TEN-T. Na całej długości linii podlegającej analizie studialnej znajduje się 5 stacji: Mostówka, Wyszków, Przetycz, Pasieki, Gierwaty i 7 przystanków osobowych: Lucynów, Rybienko, Leszczydół, Dalekie, Zygmuntowo Mazowieckie, Prabuty Góry, Goworowo.

- Przeprowadzenie prac na linii kolejowej nr 29 ma istotne znaczenie dla poprawienia transportu o znaczeniu regionalnym, co przekłada się na zwiększenie dostępności poszczególnych regionów Polski - czytamy w opisie przedmiotu zamówienia.

Co ważne, spółka zamawiająca dokumentację, nie będzie kierowała się jedynie ceną. W pierwszej kolejności liczy się wartość techniczna projektu, dopiero później cena. Prace mają być przeprowadzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Jak mógłby wyglądać remont?

Przyjęto dwa warianty. Pierwszy z nich to wariant ograniczonego zakresu. Wynika z niego, że dla pociągów pasażerskich możliwe byłoby uzyskanie prędkości wynikającej z istniejącej geometrii linii kolejowej, bez wykraczania poza istniejące budowle ziemne, jednak nie mniej niż 100 km/h i nie więcej niż 120 km/h; ruch pociągów towarowych należy założyć z prędkościami rzędu 70-80 km/h. Zakłada się też wymianę nawierzchni na całym odcinku objętym projektem od stacji Mostówka – do stacji Wyszków oraz od stacji Ostrołęka, przy czym wykonawca w ramach dokładnej inwentaryzacji stanu istniejącego, wytypuje elementy nawierzchni (podkłady, szyny), które nadają się do ewentualnego pozostawienia lub wbudowania w tory gł. dodatkowe czy boczne.

Wariant drugi zakłada przeprowadzenie inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie linii kolejowej lub na budowie nowej infrastruktury kolejowej, co będzie prowadziło do istotnego podwyższenia parametrów techniczno-eksploatacyjnych.

- Należy doprowadzić do maksymalnego, możliwego skrócenia czasu jazdy poprzez podniesienie prędkości i uzyskanie stabilnego profilu prędkości na całym odcinku objętym projektem - czytamy w opisie projektu. Koszt poprawy stanu linii nr 29 może wynieść nawet 148 mln złotych.
REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31  1  2  3