2017-02-14T18:00:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Region,

Odprawa roczna przasnyskiej policji [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. ePrzasnysz.pl
REKLAMA
0
0
0
Policjanci z Przasnysza oficjalnie podsumowali miniony rok swojej pracy. W odprawie rocznej udział wziął m.in. insp Marek Świszcz, zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego policji.

Odprawa roczna przasnyskiej policji rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Policji insp. Markowi Świszcz przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu kom. Michała Szpakowskiego

Następnie kom. Artur Łomiak odczytał List przesłany przez Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumowujący działalność polskiej Policji w 2016 roku i  bezpieczeństwa państwa i obywateli.

W dalszej części  odprawy I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu wręczył kom. Radosławowi Romanowskiemu rozkaz o powołaniu go na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu. Komisarz R. Romanowski będzie nadzorował pion kryminalny.

W odprawie uczestniczyli zaproszeni goście oraz kierownictwo, policjanci i pracownicy cywilni przasnyskiej jednostki.

Odprawa , jak co roku miało na celu podsumowanie działań przasnyskiej policji w 2016r. oraz przedstawienie  zadań priorytetowych na 2017r. ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu.

W swoim wystąpieniu Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Marek Świszcz wysoko ocenił   pracę przasnyskich policjantów na tle garnizonu mazowieckiego .

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu zaprezentował efekty pracy pionu prewencji komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie  powiatu przasnyskiego. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi i podziękował za przekazaną pomoc finansową i wsparcie przasnyskiej policji. Następnie I Z-ca Komendanta Powiatowego kom. Radosław Romanowski przedstawił wyniki pracy pionu kryminalnego mające duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Podczas odprawy Komendant Mazowieckiej Policji uroczyście  wręczył rozkaz o nagrodzeniu mł. asp. Dariuszowi Piotrowskiemu – dzielnicowemu z KP w Chorzelach - laureatowi konkursu „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2016 r.”

Na zakończenie Komendant Powiatowy w Przasnyszu podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za całoroczną, owocną pracę podkreślając, że był to bardzo dobry rok.

Na zakończenie zaproszeni goście: Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski, Burmistrz Miasta Przasnysz Waldemar Trochimiuk, Prokurator Rejonowy w Przasnyszu Artur Folga i Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Bieńkowski, podziękowali policjantom za uzyskane wysokie wyniki w 2016 roku i życzyli wielu sukcesów w bieżącym roku.

Źródło, ePrzasnysz.pl
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również