2019-02-19T08:52:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Audyt w Urzędzie Miasta: mamy RAPORT. Wnioski są szokujące!

REKLAMA
REKLAMA
8
8
182

Niejasny system przyznawania premii i nagród czy rażące uchybienia w zamówieniach publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro - to najpoważniejsze zarzuty, jakie wynikają z raportów audytowych dotyczących pracy ratusza za czasów rządów Janusza Kotowskiego. Opublikowano już wyniki kontroli.

Audyt przeprowadzała firma Sebastian Burgemejster W&S Consulting z Warszawy. Audyt zamówień publicznych kosztował 51.660,00 zł, z kolei audyt kadr - 50.430,00 zł. Wyniki kontroli poznaliśmy wczoraj. Prezentujemy wybrane aspekty, a cały raport - dołączamy w załącznikach.

Raport z audytu kadr UM Ostrołęka

W zakresie skuteczności systemu kontroli zarządczej w obszarze kadr stwierdzono znaczące uchybienia. W kwestii przyznawania nagród ustalenia świadczyć mogą o niegospodarności w zakresie wydatkowania środków publicznych oraz faworyzowania niektórych pracowników urzędu. Ujawniono też zjawisko przeplatania zatrudniania osób na stanowiska pomocy administracyjnej oraz zlecania podobnych prac tym samym osobom na drodze umów cywilnoprawnych.

Wątpliwości budzą też kwoty nagród. Przykładowo, wiceprezydent Grzegorz Płocha, skarbnik Ewa Waszkiewicz-Sznyter i sekretarz Mariusz Prusaczyk tylko w trakcie jednej puli nagród w maju 2018 roku otrzymali 18.000 zł nagród, podczas gdy w tej samej puli cały Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (14 osób) otrzymał 18.200 zł nagród. Podobna sytuacja miała miejsce w maju 2017 roku, grudniu 2017 roku i listopadzie 2018 roku.

W maju 2017 r. wypłacono 323.100,00 zł nagród, w grudniu 2017 r. - 350.105,00 zł, w maju 2018 r.  - 326.150,00 zł, natomiast w listopadzie - 312.700,00 zł. Zdaniem audytorów ta forma nagradzania budzi wątpliwości, gdyż nagrody powinny być wypłacane za szczególne osiągnięcia w pracy. Powinny mieć więc charakter indywidualny.

Ale to nie koniec. Były też nagrody przyznawane doraźnie. Kolejny raz najczęściej w kontekście najwyższych nagród przewijają się te same nazwiska - wiceprezydent, skarbnik, sekretarz, czy też dyrektor Wydziału Oświaty. W okresie objętym audytem (23 miesiące) wiceprezydent Grzegorz Płocha otrzymał 96 tys. zł nagród, sekretarz Mariusz Prusaczyk - 68 tys. zł, skarbnik Ewa Waszkiewicz-Sznyter - 60 tys. zł, a dyrektorzy wydziałów (bez zastępców dyrektorów) - 310 tys. zł.

Dodatkowo, 14 listopada 2018 r. wiceprezydent Płocha otrzymał 33.150,00 zł nagrody z tytułu zakończenia wieloletniej pracy w Urzędzie Miasta, sekretarz Mariusz Prusaczyk w tym samym dniu otrzymał 7.000 zł nagrody. Pozostali urzędnicy nie zostali nagrodzeni z tego tytułu.

W audycie wykazano również,że dodatki do pensji dla dyrektorów Wydziału Inwestycji Miejskich mogły być przyznawane za obszary de facto wchodzące w skład obowiązków na stanowiskach pracy. Audytorzy stwierdzili też, że brak metodyki przeprowadzania rekrutacji na stanowiska w Urzędzie Miasta stanowił możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zjawiska nepotyzmu. Audytorzy stwierdzili też uchybienia w formułowaniu zakresu wymagań kwalifikacyjnych na poszczególne stanowiska.

Mało tego, zidentyfikowano 9 przypadków zawierania umów zleceń z byłymi (na dzień zawarcia umowy cywilnoprawnej) lub przyszłymi pracownikami Urzędu Miasta.

W podsumowaniu czytamy, że wiele obszarów z zakresu audytu kadr w Urzędzie Miasta Ostrołęki zostało ocenionych na średnim poziomie zgodności tylko dlatego, że nie stwierdzono przypadków ewidentnego naruszania prawa. Nie zmienia to faktu, że stwierdzono bardzo wiele elementów wymagających poprawy. Luki krytyczne i brak spełniania wymagań stwierdzono w prawidłowości przyznawania nagród oraz premii pracownikom. Z kolei brak nieprawidłowości cechuje prowadzenie teczek aktowych pracowników.

ZOBACZ RAPORT Z AUDYTU KADR URZĘDU MIASTA OSTROŁĘKI  (15,23 MB)

Raport z audytu zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 tyś. euro

Przeprowadzono także audyt zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro. W 21 proc. przypadków otrzymanej dokumentacji brak było oszacowania kwoty postępowania, w 13 proc. zawierano aneksy do umów, a w 18 proc. audytujący nie otrzymali dokumentacji z postępowania. To tylko niektóre uchybienia. Audyt wykrył również niespójne rejestry umów, brak regulacji zapobiegających występowaniu zjawisk korupcyjnych.

Wątpliwości audytorów budziły aneksy do zawartych umów, które zawierane były niedługo po zawarciu umowy.Rozszerzały one zakres umowy lub przesuwały termin realizacji, niwelując możliwość naliczenia kar umownych. Pojawiła się też umowa na obsługę prawną, gdy Urząd Miasta posiada własną funkcję obsługi prawnej.

W ponad połowie (56 proc.) badanych zamówień wystąpiły nieprawidłowości. Dodatkowo, rozszerzając tę wartość o potencjalne nieprawidłowości związane z aneksowaniem umów, wartość ta sięga prawie 70 procent.

Audytujący negatywnie ocenili system kontroli zarządczej w badanym obszarze, sposób prowadzonego nadzoru oraz prowadzone działania przez kierownictwo i pracowników Urzędu. - Skala zaniedbań, uchybień, naruszeń oraz zidentyfikowanych nieprawidłowości wskazuje na brak poszanowania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, zasad etycznych, należytej staranności, dbałości o finanse publiczne oraz dobro publiczne. Wykryto poważne luki oraz nieprawidłowości, co skutkuje poważną dysfunkcją organizacyjną Urzędu Miasta w badanym obszarze. Wszystkie elementy audytu w tym zakresie ocenione zostały bardzo krytycznie.

ZOBACZ RAPORT AUDYTU Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  (12,32 MB)

Przeprowadzony  był również audyt pozyskiwania i rozliczenia funduszy zewnętrznych, kosztował 45.510,00 zł. Jego wyniki nie zostały jeszcze opublikowane, ale jak to się zmieni - poinformujemy o tym w naszym serwisie.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Jasne, 09:00 19-02-2019,   57%
To przez 12 lat trochę nabroili. Ale z tego co widac, to obecny prezydent robi dokładnie to samo. Pan Dobkowski (człowiek niewiadomoskadidlaczego) 8 tysi przytulił praktycznie za darmochę. A co robi Kleczkowski (już bez „pan”) i za co bierze kasę to nadal bardzo niejasne. Nic się nie zmieniło.
odpowiedz   •   oceń :  
~Nauczyciel, 09:18 19-02-2019,   72%
@~Jasne Trochę to eufemizm.
Prokurator się kłania. Zabawa Kotka kosztowała mieszkańców krocie. Cieszę się, że tych ludzi już nie ma ale odpowiedzialność ich obowiązuje za te czyny!!!

A audyt w oświacie???  Tu dopiero jest co robić!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:21 19-02-2019,   30%
@~Nauczyciel Zróbcie sobie audyta w głowie i na dole
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:32 19-02-2019,   67%
Ty już masz!!!  Haha ani rozumem ani kulturą nie grzeszysz, kury macac, specjaliści od gęsi i kaczek :)))
odpowiedz   •   oceń :  
~Do nauczyciel, 10:01 19-02-2019,   67%
Do nauczyciel. Odradzasz audyt w oświacie. Czy coś nie tak masz?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:33 19-02-2019,   55%
@~Nauczyciel Ile kosztuje audyt?

odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:34 19-02-2019,   72%
@~Nauczyciel "udyt przeprowadzała firma Sebastian Burgemejster W&S Consulting z Warszawy. Audyt zamówień publicznych kosztował 51.660,00 zł, z kolei audyt kadr - 50.430,00 zł.

Przeprowadzony  był również audyt pozyskiwania i rozliczenia funduszy zewnętrznych, kosztował 45.510,00 zł. "
odpowiedz   •   oceń :  
~N-l z kolejki do R..., 11:09 19-02-2019,   68%
Audyt kosztował DUZO MNIEJ 0,01% PRZYZNANYCH NAGRÓD I DODATKÓW!!!  W OŚWIACIE TEZ POWINIEN BYC.
odpowiedz   •   oceń :  
~wyborca, 11:44 19-02-2019,   60%
@~Jasne Nigdy więcej PiS w naszym mieście.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:21 19-02-2019,   38%
@~wyborca za PIS-u to jeszcze nie było tak zle, zobaczysz, co teraz bedzie??
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:28 19-02-2019,   56%
Panie prezydecie czy po to żeby się dowiedzieć jakie zostały wypłacone premie/ i jak się okazje zgodnie z prawem/ musiał utopić 150 tys.zł????
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:08 19-02-2019,   73%
@~N-l z kolejki do R... Umiesz liczyć? Audyt obejmował dwa lata i za ten okres nagrody i dodatki wyniosły 1,3 mln zł, audyt kosztował 150 tys, to jest ponad 10%.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:09 19-02-2019,   36%
Ciekawe jak zaudytują postępowania na przeprowadzenie audytów. Brak ogłoszenia, podział zamówienia w celu ominięcia ustawy Pzp... itd.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:08 19-02-2019,   48%
Właśnie. Bez tych audytorów za 150 tysięcy nie mogliście sami zajrzeć w papiery? I nie zasłaniajcie się że Wam by ludzie nie ufali bo sami sobie tym strzelacie w kolano.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ostroleka, 17:08 19-02-2019,   35%
@~wyborca Zawsze bedziemy glosowac naPIS lewaki to obciach
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:34 19-02-2019,   65%
A doliczyć jeszcze 10 lat, bo 12 całość, a było z 2 lat.
Umiesz liczyć?!!  bardzo dobrze że jest audyt z zewnątrz,  nie z zasciankowa,ale obce i obiektywne spojrzenie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:52 19-02-2019,   67%
Za audyt z 10 lat trzeba 5 razy  więcej zapłacić.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:34 20-02-2019,   100%
Tak tylko audyt to jednorazowy wydatek , tak samo jak pensja pana D.
odpowiedz   •   oceń :  
~Pis, 09:57 20-02-2019,   100%
@~wyborca Na szczęści nie ty decydujesz
odpowiedz   •   oceń :  
~Kazik, 09:10 19-02-2019,   67%
No to natychmiast do CBA zawiadomienie
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:33 19-02-2019,   44%
@~Kazik Myślałem że ten audyt wykaże konkretne przestępstwa poprzedniej władzy a widzę tu tylko nieprawidlowosci związane z interpretacją poszczegolnych przepisów prawa. Jeśli po tym audycie nie bedzie konkretnych podstaw do postawienia zarzutów panu Prezydentowi Kotowskiemu to powinien być postawiony zarzut niegospodarnosci prezydetowi Kulikowi.bo uwazam ze 150 tys. zł wyrzucil w błoto
odpowiedz   •   oceń :  
~Kazik, 10:51 19-02-2019,   60%
Nie rozśmieszaj mnie. W audycie na pierwszy rzut oka widać totalna niegospodarność, działanie na szkodę UM, nepotyzm, zawłaszczenie majątku publicznego a o innych kwiatkach których nie opisali nie wspomnę
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:15 19-02-2019,   48%
@~Kazik Proszę o konkretne kwoty na jakie zostalo narazone miasto. Kwoty wydane bezprawnie a nie jakieś fikcyjne
odpowiedz   •   oceń :  
~nn, 19:43 19-02-2019,   50%
Przeczytaj dokładnie audyt.  Masz konkrety.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:34 19-02-2019,   80%
@~nn Nic tam nie ma tylko premie które urzednicy moga sobie przyznawac. PS. czy 8 tys zł dla osoby która napisala podzial pieniedzy na sport to duzo czy mało?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:59 20-02-2019,   34%
@~Kazik Jako niegodpodarność mały kurduplu
odpowiedz   •   oceń :  
~Łukasz, 09:11 19-02-2019,   46%
Dobre hehe,a Marek T.jaki audyt robi?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:48 19-02-2019,   54%
@~Łukasz Co to za audyt który nie wykazał konkretnych strat miasta powstałych w wymiku działań/bądź zaniechan/ Władz Miejskich.
Za taki audyt zapłacić 150 tys.zł? To dopiero dzialanie na szkodę miasta
Ja nie doczytalem się w nim gdzie konkretnie zostalo złamane prawo?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:04 19-02-2019,   67%
150tysi to tylko polowa comiesięcznych nagrod.. W sumie to niecała połowa..
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:36 19-02-2019,   45%
Ale wysokość nagród była do sprawdzenia bez audytu.
Pytam po co wydało się 150 tys.zł???
odpowiedz   •   oceń :  
~zgodnie z prawem, 19:42 19-02-2019,   65%
Audyt był potrzebny, aby był nie do podważenia. Tego audytu nikt nie może podważyć ni zaskarżyć.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 04:42 20-02-2019,   80%
@~zgodnie z prawem Dobra, i co teraz? Będzie taniej i więcej zrobione w UM?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:05 20-02-2019,   50%
Tak. Już likwiduje się zbędne stanowiska.
odpowiedz   •   oceń :  
~PiS, 10:03 20-02-2019,   50%
@~zgodnie z prawem Co tu podwarzać tu niema nic co by stawiało w złym świetle pana kotowskiego
odpowiedz   •   oceń :  
~dramat, 09:14 19-02-2019,   68%
Dosłownie kilka osób dostaje tyle nagród co cały wydział, nieźle. A to tylko audyt z 23 miesięcy, czyli niecałych 2 lat. Wyobrażacie sobie ile kasy było wypompowane przez pozostałe 10? To się w głowie nie mieści. A potem to "aj-waj miasto zadłużone"
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:14 19-02-2019,   58%
Niezły audyt! Umowy zlecenie na obsługę prawną jak urząd ma swoje biuro ?! A teraz to co ? Zatrudnianie osób zlecenia itp. a teraz eksperci to co ? Pomoce administracyjne ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:15 19-02-2019,   46%
Kukikov sam sobie zrobi audyta ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:24 19-02-2019,   50%
Pięknie panowie.
odpowiedz   •   oceń :  
~ggg, 09:25 19-02-2019,   63%
Ale wy ludzie tępi jesteście, ktoś sobie bierze pieniądze za nic ,a wy dalej jadem na nowego prezydenta jedziecie. Chociaż to poprzedni zadłużył miasto i przez 12 lat zrobił tyle co nic. Opamiętajcie się ,a nie tylko wierzycie w to co w kościele powiedzą
odpowiedz   •   oceń :  
~Hamsik, 09:29 19-02-2019,   56%
@~ggg To prawda, ale: zatrudnienie pana T to sprawa dla prokuratury, oświadczenia majątkowe wiceprezydenta chyba bada prokuratura, środki na sport dzieli ekspert za prawie 9 tysiecy. Obawiam sie że za 4 lata audyt też może wykazać wiele kwiatków
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:06 19-02-2019,   70%
@~Hamsik Tak szczerze czy 9tys brutto za 2 mce pracy to taka ogromna kwota?
odpowiedz   •   oceń :  
~akk, 11:53 19-02-2019,   62%
@~ggg O, oni nie są tępi, bo to pewnie ci komentujący brali te nagrody, a teraz skowyczą ...
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:33 19-02-2019,   58%
A w tych 2 miesiavach ile godzin przepracował nad tym raportem??? 2 ÷3 godziny?
odpowiedz   •   oceń :  
~GG, 18:06 19-02-2019,   54%
14 listopada 2018 r. wiceprezydent Płocha otrzymał 33.150,00 zł nagrody z tytułu zakończenia wieloletniej pracy w Urzędzie Miasta, sekretarz Mariusz Prusaczyk w tym samym dniu otrzymał 7.000 zł nagrody.
odpowiedz   •   oceń :  
~Mieszkanka, 09:27 19-02-2019,   73%
Przecież  to pisowcom się NALEŻAŁO.   A to co wzięli to ze skromności i pokory wzgledem mieszkańców.
odpowiedz   •   oceń :  
~Zawsze za, 09:28 19-02-2019,   80%
Jasne system premi  ,, kolesiowski ,, się wydaje być mi również się nie podoba, ale stwierdzenia jest źle ale nie tak źle jak wszyscy oczekiwaliśmy to wyglada średnio.
Ja jednak bym się doszukiwał niegospodarności i złożenia doniesienia przeciw komuś. Wówczas wydatkowanie 150 tysięcy miało by sens. A tak zabiera się tu i tam uszczupla budżety a nic z tego nie wynika. My wyborcy potrzebujemy konkretów.
odpowiedz   •   oceń :  
~Jurand, 10:06 20-02-2019,   0%
@~Zawsze za Ty wyborca weź się do roboty a nie komentujesz z służbowego kompa
odpowiedz   •   oceń :  
~Marta, 09:29 19-02-2019,   57%
Trzeba jeszcze podać  do wiadomości  jaki dług katecheta zostawił.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:30 19-02-2019,   95%
@~Marta od dawna to wiadomo

http://www.eostroleka.pl/oto-najnowsze-dane-o-zadluzeniu-miasta,art69505.html
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:37 19-02-2019,   71%
@~Marta cmoknij go w d...
odpowiedz   •   oceń :  
~Marta, 13:21 19-02-2019,   50%
Twój sposób na dyskusję. Ubogie słownictwo. Pisowska kultura
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:48 19-02-2019,   75%
@~Marta  Masz widzę ewidentny problem, że prezydent (obecnie były) to katecheta. :P :P
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:51 19-02-2019,   67%
@~Gość Nie obrażaj, Marto. Ciebie nikt nie obraża, a Twoją jedyną linią obrony są obelgi z serii antypisowskw kultura. Ja z pisu nie jestem, ale od dawna jest mi szkoda ludzi, którzy mają w sobie tyle żółci bez powodu. Wyluzuj.
odpowiedz   •   oceń :  
~nauczyciel, 19:41 19-02-2019,   58%
@~Gość Kto, kogo, gdzie obraża? Ludzie czy wy posiadacie przyswojone podstawy języka polskiego? Nie rozumiec prostego zdania w języku ojczystym to gorzej niż analfabetyzm.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:37 19-02-2019,   80%
@~nauczyciel Ale o czym Ty w ogóle piszesz?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:29 19-02-2019,   72%
kolesiostwo i nepotyzm. a miało być prawo i sprawiedliwość.
KORYTO +
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:33 19-02-2019,   59%
Pytam Kulika
A gdzie opublikowano zapytanie o audycie???

Chciałam złozyc oferte
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:34 19-02-2019,   50%
A na jakich xadadach działa KASZANA
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:36 19-02-2019,   62%
Audyt zadaniowy to i coś wygrzebali. Po każdym można jakieś duperele znaleźć. Ciekawe ile kulikow zostawi kwiatków. Ledwo dwa miesiące a już jest czym się zajmować.
odpowiedz   •   oceń :  
~wstyd, 18:09 19-02-2019,   67%
To czemu się nie zajmujesz a pomawiasz? Działaj, zgłoś gdzie trzeba, a nie anonimowo kłamstwa piszesz.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:30 19-02-2019,   58%
@~wstyd Pierwszy z brzegu. Dzielenie zamówienia aby uniknąć przetargu na audyt
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:06 20-02-2019,   100%
To zgłoś, a nie marudzisz.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:36 19-02-2019,   70%
Kto łykał 4000 miesięcznie za doradztwo bezpieczeństwa mieszkańców i za co ?
Ile zarobił ksiądz M. za nauki dla młodzieży ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Stasiek, 09:36 19-02-2019,   69%
Nieźle nakradli .
Ciekawe jak się ma sumienie takiego Plochy ??? przecież miasto jest zadłużone a my podatnicy i jego wyborcy ani tyle nie zarabiam i zagraliśmy my glosujac na niego??5
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:55 19-02-2019,   61%
@~Stasiek Dlatego kulikov zatrudnił kaszana i bezdomnego i biednego klekota żeby nakradli na kamerki i imprezy przy disco polo
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:56 19-02-2019,   66%
Expertów specjalistów bolszewików komunistycznych burdelixów w kradzierzy
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:43 19-02-2019,   58%
@~Stasiek teraz to dopiero będą brać, pełna gębą, juz przyznali nagrody po 8000 w UM, za trzy mce pracy, to jest OK. Bedzie audy i was rozliczy, wtedy sie posmiejemy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:49 19-02-2019,   34%
Konkrety
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna, 09:46 19-02-2019,   66%
Nie wiem po co to płakać nad rozlanym mlekiem skoro teraz wcale nie jest lepiej. Niech szanowny Pan prezydent weźmie się wkoncu za roboty drogowe bo przez Blachnickiego nie można przejechać. I niech się zajmie wkoncu i robi coś dla miasta na nie tylko rostrzasa brudy z przed kilku lat. Sam nie jest święty, a ludzi traktuje jak psy albo i gorzej. Wstyt
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:48 19-02-2019,   77%
@~Anna Dlaczego jeszcze nie zlecono naprawy mostu. Teraz dziury nie przeszkadzają?
odpowiedz   •   oceń :  
~Jeremi, 09:50 19-02-2019,   67%
@~Anna A co tak wogole robi nadprezydent kleczkowski?
odpowiedz   •   oceń :  
~Prawdziwy Kot, 09:53 19-02-2019,   60%
@~Anna Rozlane mleko zawsze można wypić jak nie wsiąkło albo nie wyparowało albo wytarto
odpowiedz   •   oceń :  
~??, 10:06 19-02-2019,   60%
@~Anna Jakbym twój byly ulubiony prezydencik z twoją ulubioną firmą wygrywającą o dziwo wszystkie przetargi wzięli się za robotę kiedy trzeba było to już dawno była by zakończona robota, a nie zaczęli robić we wrześniu kiedy zaczął się rok szkolny i przed zimą.. jakim "geniuszem" trzeba być żeby nie przewidzieć skutków..  trzeba być Januszem
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:23 19-02-2019,   54%
@~?? januszu że znakami zapytania. Teraz rządzi mafia ogrodników i ich zakupkanym obowiązkiem jest zlecić naprawe. Tu jest problem z niewywiazywania się z obowiązków. Jest jeszcze jedna wymiana asfaltu w ramach kontraktu. Dlaczego nie ma polecenia?!
odpowiedz   •   oceń :  
~??, 11:32 19-02-2019,   42%
Wyjrzyj za okno jest zima dziś jest + 10 a w sobotę ma być - 7 geniuszu januszu, teraz trzeba czekać do połowy marca, tak trzeba rozliczyć firmę która wygrała przetarg z wykazania się z terminu
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:48 19-02-2019,   80%
@~Anna Wstyd to pisać "wstyt"!!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:10 19-02-2019,   84%
@~?? Wykonawca nie może wejść od tak sobie inicjatywa musi wyjść od miasta januszu że znakami zapytania
odpowiedz   •   oceń :  
~Weźcie się za robotę, 15:13 19-02-2019,   50%
@~Anna Dokładnie tak. Teraz jeszcze kolejnych 6 audytów każdy z przekroju 23 miesięcy więc utopią jeszcze tylko 900 tysięcy
Tanie te audyty. Normalnie promocja. Jak by sani nie mogli dotrzeć do kwot nagród.
odpowiedz   •   oceń :  
~??, 16:16 19-02-2019,   0%
Na dokończenie robót wykonawca uzyskał już dawno zgodę i nowej nie potrzebuje gościu januszu specjalisto od 7 boleści
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:18 19-02-2019,   75%
@~?? Janusz od znaków zapytania. Poczytaj dokumentację tego przetargu. Wykonawca działa na zlecenie im i sam nie ustala sobie harmonogramu wymiany asfaltu. Kulikow czeka bo wie że jeszcze będa konieczne wymiany w związku z decyzyjnoscia na poziomie pantofelki w sprawie starego mostu. Ryzykując mienie użytkowników mostu odwłoka decyzje
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:53 19-02-2019,   69%
Kiedyś M.Pru...k był katechetą. Bo tyle umiał. O rocznym zarobku w kwocie 60tys. mógł tylko pomarzyć! A tu proszę! Nagrody jak roczne pobory!!! Oczywiście nie zapomnijmy o bardzo wysokiej pensji. Mieszkańcy Oki i teraz Olszewa...
. to z naszych skromnych poborów. Wiecie?
odpowiedz   •   oceń :  
~??, 09:58 19-02-2019,   78%
Cyt "Dodatkowo, 14 listopada 2018 r. wiceprezydent Płocha otrzymał 33.150,00 zł nagrody z tytułu zakończenia wieloletniej pracy w Urzędzie Miasta" -- przegrali wybory i jeszcze trzeba było wyrwać z zadłużonego miasta kasę dla swojego kolesia-- brawo panie kot-- nepotyzm i kolesiostwo... jak rozumiem dodatkowo odprawę za zakończenie pracy także dostał czyli 2 razy  
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:22 19-02-2019,   45%
@~?? Jestem wielce ciekawy jak zachowa się twój idol klekot. Jakoś długi trzeba spłacić a i na godne życie musi wystarczyć. Wg tego środowiska tylko idioci pracuja za mniej niż 6tys a za 10 tys tylko na prowincji można się utrzymać.
odpowiedz   •   oceń :  
~Sa, 23:25 19-02-2019,   50%
@~?? Zapewniam cię ze nie dostał żadnej odprawy
odpowiedz   •   oceń :  
~Jurek, 09:59 19-02-2019,   70%
I cały audyt przykrył Kaszana i umowy prezydencika zlecenia za 0 zł, albo 8 tysięcy czy inne oświadczenia majątkowe kierownictwa. Szkoda.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:02 19-02-2019,   74%
Trzy audyty wykonuje jedna firmal

Czy nie podzielono specjalnie zakresu na 3 audyty zeby uniknąć przetargu?
Gdzie było upublicznione zapytanie o audycie?

Tak apropos zamówień do 30000 euro
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:03 19-02-2019,   62%
A Kiedy raport na temat
MARKA KASZANIARZA?
odpowiedz   •   oceń :  
~CIA, 10:12 19-02-2019,   58%
Panie główny audytorzy  mam nadzieję ze jest pan przygotowany na odpowiedzi
1 czy pańskie działania są zgodnie z rekomendacja H
Czy pańskie działania  są zgodne ze standardami międzynarodowymi  audytu?
Czy pańskie działanie nie maja charakteru tworzenia fałszywych dowodow ?
Czy w toku audytu prowadził pan bezpośrednie wysłuchanie uczestników procesów poddanych audytowi?
Czy fakt podzielenia audytu na trzy części nie ma charakteru zmowy przetargowej i działania nie  miały n@ celu obejście przepisów ustawy zamówień publicznych?
Czy wybrane próby audytowe miały charakte4 obiekty2ny czy tez były inspirowane?
Czy w dokumentacji roboczej źródłowej zawarł pan dane dotyczące  wyboru i ich inspiratorów
Czy w trakcie gromadzenia materiałów źródłowych dopełnił pan należytej staranności kontatujac się z podmiotami odpowiedzialnymi za audytowane procesy
Czy zawierając w treści audytu oskarżenia o rzekomym popełnienie przestępstwa przez  osoby biorące udział w realizacji procesów maja podstawy pra2ne i faktyczne i czy mieszczą się w treści rekomend@chi H i standardów międzynarodowych oraz zas@d@ch et6ki audytora ?
Jeśli nie znajduje pan uczciwych odpowiedzi na te pyt@nie to już panu współczuje
Czekajmy na cd wydarzen
odpowiedz   •   oceń :  
~Co za K........y, 10:29 19-02-2019,   57%
@~CIA Ty chciałeś zgarnąć pieniądze za audyt i teraz gorzkie żale wylewasz!!!? Tyle pieniędzy poszło na nagrody i dodatki,  Szoku
2280 dodatku miesięcznie za coś co jeszcze NIE POWSTAŁO!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:40 19-02-2019,   59%
@~Co za K........y co tacy mądrzy w tym UM, ze tyle kasy wydali na uadyt, ic o nie zal naszych poieniędzy? W kazdej firmie gdyby zrobic audyt, to zawsze cos wyjdzie nie tak., zobaczymy jak Kulik bedzie miał audyt, to dopiero bedzie afera, juz daje nagrody po 8 tys, za co za nic?? i to jest w porządku??
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:41 19-02-2019,   62%
@~Co za K........y Opanuj się. Takimi komentarzamito na mo idź.
odpowiedz   •   oceń :  
~150 tys???, 15:17 19-02-2019,   67%
@~Co za K........y Tyle pieniędzy poszło na nagrody i wszyscy o tym wiemy. Nikt tego już nie odda. Czy teraz jest sens płacić audytom setki tysięcy za to że zajrzą w papiery? Równie dobrze mógł to zrobić Prezydent i podać kwoty do wiadomości.
odpowiedz   •   oceń :  
~elektrownia zatrudnia, 18:12 19-02-2019,   67%
@~150 tys??? Nie mógł. Tylko niezależna firma mogła to zrobić opisać i wziąć za wszystko odpowiedzialność. Mieszkańcy się dowiedzieli, a spadochroniarze w elektrowni w żaden sposób nie mogą podważyć audytu z którego wynika co właściwie robili w ostatnich 23 miesiącach.
odpowiedz   •   oceń :  
~ha ha, 10:23 19-02-2019,   68%
prawie 150 tys za to, co można sprawdzić inaczej i bez wnoszenia opłat? Brawo
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:36 19-02-2019,   55%
@~ha ha To tak mniej niż roczne nagrody dla Pło......Wasz......Prus....
..
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:40 19-02-2019,   17%
@~ha ha Trzeba było sprawdzać. Mieszkancy mają takie prawo poprzez radnych. Chyba że "ha ha nie jest mieszkańcem Ostrołęki. Może mieszka w Rzekuniu albo Olszewie Borkach albo w Wawie!
odpowiedz   •   oceń :  
~CBA, 11:48 19-02-2019,   48%
@~ha ha Siedź w elektrowni i nie marudź. Przyjdzie i na ciebie kolej.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:38 19-02-2019,   60%
A TROLE ZWOLNIENI Z UM PISZĄ, PISZĄ PISZĄ...
Już po wszystkim, koniec darmowych pieniążków, były dodatki za nic,  nagrody po kilka tysięcy i suweniry...
Korytko wyschlo,  kotek mleczka już się nie napoje a świnki nie należą...
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:41 19-02-2019,   50%
wydac 150 tys, lekką reką, to mozna w ogrodniczym sklepie, a nie nasze, dobrze sie wydaje nasze pieniądze??
odpowiedz   •   oceń :  
~K, 10:44 19-02-2019,   57%
Piszą bo w Elektrowni „Widmo” Wydział „Ratusz” mają tak przykazane żeby jak najwiecej oczerniać naszego Prezydenta a że nie mają co robić to piszą piszą piszą . Do października
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:50 19-02-2019,   64%
A na nagrody to jaką ręką wydawali? Lekką czy ciężką. Lekką! Bo ciężko to mieszkańcy wypracowali te pieniądze.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:56 19-02-2019,   75%
W w/w sklepie taką kwotę wyda lekką ręką klient który zmówi u architekta zieleni projekt i realizację ogrodu koło domu. Tacy to rozwijają trawę z rolek sadzą rośliny imponujące płacą za pielęgnację i doglądanie obszaru.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kwikwi kwi, 11:11 19-02-2019,   43%
@~K IP Elektrowni wszędzie all the same IP
Ten same 3 komputery
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:16 19-02-2019,   58%
A na plantacji gęsi i kaczek ile płacą...
odpowiedz   •   oceń :  
~spadochroniarze., 11:55 19-02-2019,   55%
Krytyka płynie z elektrowni i Olszewa Borek
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:15 19-02-2019,   60%
@~spadochroniarze. A pochwała z UM, oni też będą chcieli mieć premie
odpowiedz   •   oceń :  
~Wyborca PiS u, 10:56 19-02-2019,   67%
Po przeczytaniu  tego wszystkiego jestem niemile  zaskoczony nie da się tego  wytłumaczyć wyborcom że  to tylko drobne  uchybienia
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:02 19-02-2019,   48%
@~Wyborca PiS u A ile KASZANA zarabia
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:09 19-02-2019,   56%
Zapewne mniej rocznie niz miesieczne nagrody niektorych osób...
odpowiedz   •   oceń :  
~Adolf, 11:09 19-02-2019,   76%
No to ładnie koteł gospodarzył. Teraz to tylko złożenie sprawy do prokuratury .Co niektórym raptownie dziury przeszkadzają i aktualnego prezydenta po 4 m-c pracy chcą rozliczać. A gdzie byliście wcześniej pieniacze? Doiło się kaskę z układów
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:00 19-02-2019,   50%
@~Adolf Konkrety gościu. Konkrety.
Bo w tym audycie to zadnych konkretów nie ma.
Jest to takie " pieprzenie kotka za pomocą mlotka"
Taki audyt to mógł każdy napisać jeśli miałby tylko dostęp do dokumentacji Urzędu
odpowiedz   •   oceń :  
~ha ha ha, 18:13 19-02-2019,   63%
Wszystko wypisane kto kiedy i za co, aleś ty matoł jak nie potrafisz zrozumieć prostego tekstu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:17 19-02-2019,   74%
Szokujące..
Tak z ciekawości - co w związku z takim wynikiem audytu? Ktos zostanie pociągnięty do odpowiedzialności?

300tus miesiecznie na nagrody jest szokujące. Przy zadłużeniu miasta to ogormna kwota. A aneksy do umów? Kilkanascie dni po wygraniu przetargów? Ja rozumiem w wyjątkowych sytuacjach odraczac terminy, ale tak juz na starcie? Przecież większość konkurencji mogła w ogóle nie startować w przetargach ze względu na nierealny termin zakonczenia robót.

I co oznacza - nie otrzymano dokumentów z postępowania az w 18%? Zaginęły?
odpowiedz   •   oceń :  
~To smiech na sali, 11:22 19-02-2019,   28%
Jedna kadencja i pa pa Kulikolandia sie nie sprawdza. Wyciaganie brudow i wybielanie sie za pomoca krytyki. Czas na Pana Frydrycha. Jestem ciekawa audytu za pare lat.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:29 19-02-2019,   44%
@~To smiech na sali Serio dla niektórych to "wyciaganie brudow" i nic poza tym?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:15 19-02-2019,   30%
@~To smiech na sali Referendum
I
Odwołać  Kulika

Chcemy nowego Prezydenta
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:40 19-02-2019,   70%
Większość nie chce. Uwierz.
odpowiedz   •   oceń :  
~BYE BYE PIS, 18:14 19-02-2019,   77%
PIS nigdy nie wróci. Ci co rządzili tyle lat są skończeni nikt na nich nie zagłosuje.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:47 19-02-2019,   50%
W czyim imieniu to piszesz???????
odpowiedz   •   oceń :  
~Ja123, 11:24 19-02-2019,   50%
Zaslonimy miasto krzaczkami kwiatkami i zaslonimy syf ktory dzieje sie teraz w UM
odpowiedz   •   oceń :  
~Darek, 11:31 19-02-2019,   63%
Chłopaki trochę zaszaleli trzeba znać  umiar a w urzędzie nie ma teraz żadnego syfu nie  pisz  głupot 123
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:57 19-02-2019,   54%
@~Darek Jak nie masyfu to dlaczego ciągle wyrzucają. Ludzi i wszystko likwidują i narzekają wstrzymują inne działalności a sami nic nie robią ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Do przestępców, 12:02 19-02-2019,   50%
@~Darek I najerzdzają że inni zatrudniają zwolnionych bo by chcieli żeby zmarli z głodu na bezrobociu bo  jako bezdomni tylko nie tacy jak klekot co przytula niezło kaszanke z podatków nawet nie nie mogli by w hospicjum godnie umrzeć i pożyć troche jeszcze bo towarzysz tyran morderca kulikov zlikwidował jedyne hospicjum w ooolicach kulikołęki
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:41 19-02-2019,   60%
@~Do przestępców Jeszcze raz tylko z przecinkami.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:40 19-02-2019,   40%
Ludzie, czy nie pomysleliscie, ze to audyt P.Kulika za 150 tys. to musza napisac, jak on będzie chciał. nie moze byc inaczej,
odpowiedz   •   oceń :  
~obiektywny, 11:47 19-02-2019,   60%
Nie napiszą jak będzie chciał, gdyż ta sprawa może oprzeć się w prokuraturze. Napisali zgodnie z stanem rzeczywistym.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:41 19-02-2019,   50%
przyznanie nagrod, to przestepstwo, jak sie zasłuzy to się ma.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:47 19-02-2019,   62%
Jak się zasłuży! Ciągle ci sami zasługiwali! To właśnie dziwi i niepokoi. Czyżby kolesiostwo?
odpowiedz   •   oceń :  
~Darek, 11:46 19-02-2019,   67%
Trzeba  robić z głową  na karku a nie ze jakoś się wszystko ułoży  do audytu  ja  bym się  nie czepiał po zmianie władzy wszędzie robią audyt
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:05 19-02-2019,   67%
@~Darek Teraz wiadomo skąd te domy(mieszkali w blokach) samochody( niektórzy nie mieli wcześniej) fryzury stroje(u pań )wyjazdy wypoczynkowe SPA zagraniczne itd itp
odpowiedz   •   oceń :  
~Darek, 12:04 19-02-2019,   50%
Nie przesadzaj  po zmianie władzy  obiektywnie  tak między nami  zawsze są  zmiany to jest oczywiste nie piszemy ze  sobą  pierwszy raz Ty będąc  prezydentem czy ja też byśmy wprowadzali zmiany
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:08 19-02-2019,   69%
Z audytu zamówień publicznych wynika, że Cybermedia Marcin Ł, czyli dr facto eOstroleka też dostała swoje z miejskiej kasy. Grosz do grosza i byla kokosza, przynajmniej przez 11 lat ;)
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:19 19-02-2019,   73%
Jeżeli składali zamówienie, to czemu nie korzystać. Tylko głupi by wystawił klienta za drzwi. Poza tym nie od dziś wiadomo, że jak nie ma sianka, to nie ma pisanka
odpowiedz   •   oceń :  
~Darek, 12:10 19-02-2019,   50%
Nie pisz  takich głupot do mnie bo nie  będę Ci odpisywal myślę  że problem  z hospicjum  zostanie  rozwiązany  sto tysięcy nagrody  w jednym roku to budzi podziw  przyznasz nie
odpowiedz   •   oceń :  
~Buk, 12:13 19-02-2019,   44%
Kulik nie kradnie tylko daje to prawdziwy komunista jest
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:27 19-02-2019,   70%
@~Buk A ty pełna gębą I.D.I.O.T.A!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Złodzieje, 12:16 19-02-2019,   70%
Skąd kulikov misł kaszanke na ogrodniczy a klekot na kamerke a myster kaszans ns burdelix ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:29 19-02-2019,   64%
@~Złodzieje Kolejny I.D.I.O.T.A!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:17 19-02-2019,   63%
Ja czegoś nie rozumiem.
Wykonano audyt, wykryto nieprawidłowości, a po niektórych spływa to jak po kaczce! Ludzie, co się z wami dzieje?! Jesteście w stanie przymknąć na to oko, tylko dlatego że wam się wydaje (bo jeśli wiecie, to rozumiem,  że zawiadomienie do prokuratury już złożone, w przeciwnym razie jesteście współodpowiedzialni), że nowy prezydent robi to samo. Jak w tym grajdole ma być dobrze, skoro nie piętnuje się takiego rozdawnictwa?! I nie ważne z której strony, jeśli występuje niegospodarność należy ją zwalczać, a nie mówić że ten też nie jest gospodarny, więc innym możemy wybaczyć. Na litość!!!! Ogarnijcie się!!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:33 19-02-2019,   74%
Po 4 miesiącach oceniasz pragmatyzm prezydenta, pojęcia nie masz.  Ogarnij się człowieku.  12lat x 12mcy, tyle jest do rozliczenia,  a nie 4 mce. Nie szanujecie się ostroleczanie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:35 19-02-2019,   50%
Czyli mamy dać spokój i rozliczać dopiero jak już się nakradnie? Tej władzy wolę patrzeć na ręce
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:43 19-02-2019,   64%
a tamtej czemu nie chciałeś?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:19 19-02-2019,   60%
niczego i nikogo nie oceniam, komentuje to co czytam w komentarzach!!
Sam się ogarnij, a na pewno ogarnij czytanie ze zrozumieniem!
odpowiedz   •   oceń :  
~PIS pilnuje, 18:17 19-02-2019,   50%
A co robią radni z PIS. Jak coś jest nie zgodne z prawem to powinni to zgłosić. Jak nie zgłaszają to wszystko jest OK, więc po co te pomówienia?
odpowiedz   •   oceń :  
~Stasiek, 12:25 19-02-2019,   72%
Nieźle nakradli .
Ciekawe jak się ma sumienie takiego Plochy ??? przecież miasto jest zadłużone a my podatnicy i jego wyborcy ani tyle nie zarabiam i zagraliśmy my glosujac na niego??5
odpowiedz   •   oceń :  
~Darek, 12:36 19-02-2019,   79%
Przyglądam  się temu  wszystkiemu i uważam że chłopaki będą mieli problemy jak wytłumacza to ludziom którzy  na 100 tysięcy muszą ciężko pracować przez kilka lat a tu w jeden rok takie  nagrody
odpowiedz   •   oceń :  
~Blaszka pogromca głupoty, 12:46 19-02-2019,   80%
Banda złodziei.
odpowiedz   •   oceń :  
~Omg, 12:46 19-02-2019,   70%
Ja pier.. le!!! Też bym tak chciał zarabiać
odpowiedz   •   oceń :  
~rozczarowany, 14:05 19-02-2019,   53%
Jak na buńczuczne zapowiedzi o rozliczeniu do ostatniego przecinka to jestem rozczarowana audytem. Mało konkretów. Ogólnie "nie stwierdzono przypadków ewidentnego naruszania prawa" i "potencjalne nieprawidłowości ". To za co te 150000 zł dla firmy audytorskiej?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:18 19-02-2019,   60%
Gdzie Kulik poznał Kaszana?

,
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:02 19-02-2019,   44%
150 tyś za audyty. Bogatym miastem jesteśmy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Audyci też zrabowali nieź, 15:05 19-02-2019,   45%
Audyci też nieźle skasowali miasto. Naprawdę uważacie że stać miasto na takie zadłużenie? I czy ich praca jest na tyle ciężka i wyjątkowa by skasowali ponad 100 tysięcy? To taki sam rozbój w biały dzień jak te nagrody poprzedniej władzy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Jan, 15:07 19-02-2019,   45%
U kaszany w pracy w Rzekuniu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:11 19-02-2019,   60%
@~Jan to już jest nudne...
odpowiedz   •   oceń :  
~Ostrołęczak Staromiejski, 15:25 19-02-2019,   41%
Zapłacić 100 tysięcy za audyt, a w zamian uzyskać dane które można pozyskać do każdego pracownika księgowości. Inteligencja i gospodarność nowej władzy w Ostrołęce wykracza poza moje zdolności pojmowania :-)
odpowiedz   •   oceń :  
~prawnik, 20:01 19-02-2019,   34%
@~Ostrołęczak Staromiejski Nie można.
odpowiedz   •   oceń :  
~ela, 16:02 19-02-2019,   40%
W Rzekuniu poprzedni wójt skończył z tą patologią nagród

Starszy pracownicy się tak przyzwyczaili że aż solą chcieli wójta Godzinę zmusić...

..... ale niestety obecnie wrocily zwyczaje i patologią
Zgodnie z zasadą PSL. Rodzina i wysokie pensje i nagrody
Się należą.

Mąż i żona i inni członkowie rodziny
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:41 19-02-2019,   50%
@~ela no tak

tam to sie dzieje
Ten poprzedni wójt to porzadny Gość jest
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:28 19-02-2019,   69%
Jak się czyta ten protokół to włosy dęba stają. Nie ma się co dziwić że niektórzy pomazańce pisowscy w ciągu jednej kadencji stawiali lub kupowali dom bez kredytu. To nie tylko święty, łysy i policjant kasowali ogromne sumy. Niektórzy dyrektorzy i ich poplecznicy  też mieli się dobrze. Proszę do tego doliczyć  np. samochody służbowe  prezesów i dyrektorów firm samorządowych Inni też ciągnęli jak mogli. A plebs figa z makiem. Tak samo jest na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Naczelna zasada ,,wszystko dla nas i naszych, reszta miska ryżu,,.A dyżurne trolle jak zwykle wyją. Panie Prezydencie żadne służby się tym nie zajmą daję głowę. Zatem pozostaje Panu dotrzeć z tą informacją do mieszkańców. W ten sam sposób jak kolportowano ,,gazetę,, Urzędu Miasta w poprzedniej kadencji.
odpowiedz   •   oceń :  
~brexit, 16:36 19-02-2019,   40%
Świnie przy korycie się pozmieniały tylko. A mieszkańcy dalej będą narzekać, że są waleni w odbyt.
Tak jesteście waleni i będziecie. Dopóki do Waszych zakutych łbów nie dotrze ,że nie ma znaczenia jak nazywają się świnie przy korycie, a trzeba tylko zlikwidować koryto.Ale na to tak zwane społeczeństwo jest za głupie.I co rok jest głupie coraz bardziej.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:06 19-02-2019,   67%
@~brexit Rozumiem nie grzeszysz, za to pisania jest gej-alna,odbycie .
Zainwestuj w słownik języka polskiego i poprawnej polszczyzny.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:48 19-02-2019,   32%
Poczekajcie na audyt towarzysza kulikova !Juz sama procedura wyłonienia audytora jest niezgodna z prawem/kłania się niedozwolony prawem podział zamowienia na części ,tylko po to aby nie stosować zasad uczciwej konkurencji!Niech lepiej radni zainteresują się aktualną sytuacją w mieście i zaptytają o szczegóły celowego podziału zamowienia na części !!???Poprzednicy tez oczywiście bez winy nie są ,ale myśle ze wyniki audytu po rządach kulikova nie byłyby lepsze ,patrząc na to co gość wyprawia przez zaledwie trzy miesiące !
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:29 19-02-2019,   65%
Nie spinaj się bo popuscisz...
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 01:04 20-02-2019,   50%
Kaszana
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:52 19-02-2019,   70%
Strach pomyśleć jak by to miało trwać kolejnych 5 lat
odpowiedz   •   oceń :  
~pokaz jaja, 17:04 19-02-2019,   80%
p.Prezydencie powiedziało sie A trzeba B.Wydane tyle kasy,wszystko wiemy to teraz doniesienie do prokuratury...
odpowiedz   •   oceń :  
~Reklamówka, 17:52 19-02-2019,   79%
@~pokaz jaja Za to powinni ponieść karę tak jak za kradzież. Można rzec, że rozbili bank. To nas mieszkańców okradali przez 144 miesiące. Jaka skala tego była to widać na podstawie ostatnich 23 miesięcy. Płaciliśmy podatki na to żeby 3 osoby żyły ponad stan nie wspominając reszty osób będących przy tz. korycie. Co za pycha i zuchwałość kroczyła przed nimi. Współczuję mieszkańcom Olszewo Borek płaćta i płaczta.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:07 19-02-2019,   40%
A  ja sie martwie kto nami obecnie rzadzi
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:50 19-02-2019,   70%
To z tego martwienia martwicy mózgu dostajesz...
Marne te twoje wywody
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:50 19-02-2019,   72%
I marnie rokujesz haha
odpowiedz   •   oceń :  
~Prawnik, 18:22 19-02-2019,   79%
Audyt w zamówieniach publicznych i nieprawidłowości to prokurator. Każdy włodarz miasta nowo wybrany robi albo powinien zrobić audyt otwarcia i powinna to zrobić jednostka wyspecjalizowana i zewnętrzna aby nie było podejrzenia o stronniczosc. Sam raport i wnioski w nim zawarte to delikatnie mówiąc nie poszanowanie i omijanie prawa.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:28 19-02-2019,   80%
@~Prawnik No przecież była spec od zamówień
odpowiedz   •   oceń :  
~gosc, 18:28 19-02-2019,   42%
Po tych trzech miesiacach juz widac , ze WNIOSKI SZOKUJACE to beda po zakonczeniu rzadow obecnej wladzy w naszym kochanym miescie. pozyjemy, zobzczymy ,czas szbko leci.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:44 19-02-2019,   62%
@~gosc Spokojna twoja.rozliczyć poprzednie lata,włos się jeży!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:54 19-02-2019,   78%
Mam pytanie. Czy dwie ostatnie głośne sprawy również przejdą przez ten audyt? Oczywiście w ustalonej kwocie. Czy będzie trzeba zlecić kolejny i dodatkowo zapłacić? A może w ramach oszczędności audytu w tych sprawach nie będzie?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:59 19-02-2019,   89%
Jeśli "...W 21 proc. przypadków otrzymanej dokumentacji brak było oszacowania kwoty postępowania, w 13 proc. zawierano aneksy do umów, a w 18 proc. audytujący nie otrzymali dokumentacji z postępowania." to rozumiem, że większość  zamówień powinna być prześledzona przez prokuraturę.
odpowiedz   •   oceń :  
~PZP, 20:42 19-02-2019,   45%
Aha... Czyli firma dokonująca audytu wyłoniona de facto wbrew przepisom ustawy PZP w nieprawidłowym trybie (30 000 x 4,3117 = 129 tyś zł) a powinna być wybrana przez rozstrzynięcie przetargu nieograniczonego wykryła nieprawidłowości przy zamówieniach do 30 tyś euro gdzie ustawa PZP nie reguluje takich postępowań a reguluje te postępowania wewnętrzny regulamin urzędu... Aha
odpowiedz   •   oceń :  
~K&K, 20:50 19-02-2019,   78%
Zapytajcie o ekspresową zmianę regulaminu świadczeń socjalnych w UM, tak żeby nowi wybrańcy mogli otrzymać pożyczki mieszkaniowe...sprawa była potraktowana priorytetowo. Dotychczas takie pożyczki były przyznawane raz w połowie roku i dostawały je osoby o niższych dochodach.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:03 19-02-2019,   55%
Mam pytanie-czy instytucja dokonująca audytu była NIEZALEŻNA ??????????????? To oczywiste ,ze tak powinno być ,ale ...Dlaczego i z jakich powodów nie wybrano NIEZALEŻNEGO audytora w drodze przetargu nieograniczonego ,w którym startować mogłyby wszystkie zainteresowane audytorskie firmy?Dlaczego dokonano „podziału zamowienia na części „i de fakto udzielone zamówienie ( trzy zamowienia na łączną kwotę Ok 150 tys )jednej i tej samej firmie ?Czy komuś zależało i jeśli tak,to z jakich powodów na tym,aby audyt zrealizowała konkretna firma ?Zastanawiajace ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Suweren, 22:57 19-02-2019,   67%
Jak dobrze, że nie załapali się na czwartą kadencję. Kto wie czy nie trzeba byłoby ogłaszać upadłości naszego miasta. Robili by co by chcieli, kapuchę by brali, a nam by się w nos śmiali. Zapomniano, że biedny, deptany człowiek ma swoją godność i raz na kilka lat ma ogromną władzę i uczyni z niej użytek.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 01:36 20-02-2019,   70%
Gdzie Kulik poznał Kaszana
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:02 20-02-2019,   50%
Tam gdzie ty nie stałes,  a tylko łapy wyciagales!
Aby brać....
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń