2020-02-21T12:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Bezrobocie w Ostrołęce. Dane statystyczne za 2019 rok

REKLAMA
1
1
8

W końcu grudnia 2019 r. w Ostrołęce zaobserwowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (54%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (prawie 28%).

 
Bezrobocie rejestrowane
W Ostrołęce na koniec grudnia 2019 r. zarejestrowane były 2072 osoby bezrobotne, które stanowiły 1,7% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim.
W porównaniu z końcem grudnia 2018 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 230 osób tj.
o 10,0%. Na przestrzeni roku największy spadek liczby bezrobotnych w stosunku do miesiąca poprzedniego wystąpił w kwietniu (94 osoby), tj. 4,0%, natomiast największy wzrost odnotowano w styczniu (o 115 osób). Bez prawa do zasiłku było zarejestrowanych 1714 bezrobotnych tj. o 9,0% mniej niż przed rokiem.
  
W ciągu 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce zarejestrowało się 2179 nowych bez-robotnych (o 10,0% mniej w porównaniu z 2018 r.). Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, kobiety stanowiły 51,9% (wobec 48,9% w 2018 r.). Po raz pierwszy zarejestrowało się 360 osób, z czego 49,4% stanowiły kobiety.
 
W ciągu dwunastu miesięcy 2019 r. z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce wykreślono 2409 osób, tj. 12,5% mniej niż w 2018 r. Wśród wykreślonych z ewidencji bezrobotnych, kobiety stanowiły 52,6% (wobec 47,9% w 2018 r.). Z ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych 52,7% podjęło pracę (wobec 55,3% w 2018 r.). Gotowości do pracy nie potwierdziło 16,0% (wobec 17,0% w 2018 r.), natomiast 13,1% dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (wobec 11,8% w 2018 r.).
  
 
Bezrobotni według płci i wieku
Podobnie jak w roku poprzednim większość zarejestrowanych osób bezrobotnych w Ostrołęce to kobiety. W końcu grudnia 2019 r. ich udział był o 0,5 p. proc. mniejszy niż przed rokiem.
 
 
Pod względem wieku w końcu grudnia 2019 r. najliczniej reprezentowaną grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (0,6 tys.), a ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zwiększył się o 0,4 p. proc. w stosunku do grudnia 2018 r. Najmniej liczną grupą wśród bezrobotnych były osoby w wieku 24 lata i mniej (0,2 tys.), ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim (o 0,3 p. proc.).
 
Wśród bezrobotnych kobiet największy spadek udziału w ogólnej ich liczbie odnotowano w grupie wieku 55 lat i więcej (o 1,7 p. proc.), a wśród mężczyzn w grupie wieku 24 lata i mniej (o 1,0 p. proc.). Największy wzrost udziału kobiet odnotowano w grupie wieku 45–54 lata (o 1,7 p. proc.), a wśród mężczyzn w grupie wieku 35–44 lata (o 1,5 p. proc.).
  
Bezrobotni według płci i wykształcenia
W końcu grudnia 2019 r. wśród bezrobotnych mieszkańców Ostrołęki zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przeważały osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe (0,6 tys.).
 
 W porównaniu z końcem grudnia 2018 r. udział osób bezrobotnych posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe zwiększył się o 0,5 p. proc. Wzrost udziału dotyczył również osób bezrobotnych legitymujących się wykształceniem wyższym oraz średnim ogólnokształcącym (odpowiednio o 1,1 p. proc. i o 0,9 p. proc.). Zmniejszył się natomiast odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym (po 1,2 p. proc.). Bezrobotne kobiety były lepiej wykształcone niż mężczyźni. Panie legitymowały się głównie wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz wyższym (odpowiednio 31,5% i 24,7%), podczas gdy najwięcej bezrobotnych mężczyzn posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,3%) oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (25,2%).
 
Bezrobotni według płci i stażu pracy
Według stanu w końcu grudnia 2019 r. zdecydowana większość zarejestrowanych osób bezrobotnych posiadała staż pracy. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 88,6% i był o 1,0 p. proc. wyższy niż w końcu grudnia 2018 r. Wśród bezrobotnych wcześniej pracujących zawodowo najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające najkrótszy staż pracy, tj.
1 rok i mniej oraz osoby ze stażem pracy 1–5 lat. Ich liczba w skali roku zmniejszyła się odpowiednio o 6,7% i o 12,1%. Natomiast liczebność grupy bezrobotnych bez stażu pracy zmniejszyła się o 16,8%. W grupie tej dominowały kobiety, które stanowiły 61,2% (o 2,3 p. proc. mniej niż przed rokiem).
  
Bezrobotni według płci i czasu pozostawania bez pracy
Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy w końcu grudnia 2019 r. spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do poprzedniego roku zanotowano niemal we wszystkich przedziałach czasowych, tylko w przedziale czasowym 12–24 miesiące nastąpił wzrost. Największy o 19,8% spadek dotyczył osób bezrobotnych pozostających bez pracy najdłużej tj. powyżej 24 miesięcy. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych w skali roku zmniejszył się o 4,0 p. proc. Wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 52,7% pozostawało bez pracy przez okres powyżej 12 miesięcy, dla mężczyzn odsetek ten wynosił 46,1%.
  
 
W końcu grudnia 2019 r. stopa bezrobocia w Ostrołęce wynosiła 8,2% i była o 3,8 p. proc. wyższa od notowanej w województwie. W ciągu roku w Ostrołęce najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w styczniu i lutym (po 9,4%), najniższa w październiku (8,0%). W ujęciu rocznym stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,9 p. proc.
 
 
Oferty pracy
W ciągu 2019 r. ostrołęccy pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy 1,0 tys. ofert pracy, tj. o 32,0% mniej niż w 2018 r. Najwięcej ofert pracy wpłynęło w sierpniu (157), najmniej w grudniu (23). Na koniec grudnia 2019 r. na 1 ofertę pracy przypadało 86 osób bezrobotnych, (61 przed rokiem).
 
 
 
 
 
 
 
 

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Po co się rejestrować?, 12:09 21-02-2020,   100%
Szara strefa w Polsce stanowiła 10,8 proc. PKB w 2018 roku

Według badań przeprowadzonych przez EY Polska, w 2018 r. całkowita wartość szarej strefy w Polsce wyniosła 10,8 proc. PKB, czyli 229 mld zł. Gotówkowa szara strefa stanowiła 9,9 proc. PKB, a resztę (0,9 proc. PKB) stanowiła niemonetarna szara strefa (związana przede wszystkim z produkcją gospodarstw domowych na własny użytek). Straty dla finansów publicznych z tytułu gotówkowej szarej strefy szacowane, w postaci utraconych dochodów z VAT oraz z podatków dochodowych od działalności gospodarczej, szacowane są na 38,4 - 48,8 mld zł (1,82 proc. - 2,31 proc. PKB w 2018 r.).
odpowiedz   •   oceń :  
~re, 12:17 21-02-2020,   50%
Kobiety w wieku 25-30 lat są dyskryminowane.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:36 21-02-2020,   58%
@~re Ponoć wśród członków PiS bezrobocie to 0 proc.?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:37 21-02-2020,   43%
Niekaszań
odpowiedz   •   oceń :  
~Recesja nas uwolni, 14:09 21-02-2020,   100%
Stagflacja to zjawisko niebezpieczne.

Występuje w nim gwałtowny wzrost cen w warunkach gospodarczej stagnacji czy nawet recesji. Dziwactwo, w którym popyt jest albo słaby, albo nawet spada, a mimo to ceny rosną, co dobija gospodarkę, stając się dodatkową zaporą dla konsumpcji prywatnej. Dodatkową, bo stagnacja (zupełne wyhamowanie aktywności gospodarczej) oznacza raczej małe prawdopodobieństwo podwyżek płac, a w recesji (czyli „zwijaniu się” gospodarki) rosnące bezrobocie to naturalny element krajobrazu. Tak czy owak dochody albo nie rosną, albo spadają – a tu ceny jeszcze szybują w górę. To właśnie jest stagflacja, której świat po raz pierwszy doświadczył w latach 70. poprzedniego wieku, gdy najpierw USA zrezygnowały ze standardu złota (pokrycia dolara w kruszcu), a wkrótce potem kraje arabskie zrzeszone w OPEC nałożyły embargo na dostawy ropy na kraje popierające Izrael w wojnie Jom Kipur. Zerwanie dolara ze złotej kotwicy (powiązane z jego 10-proc. dewaluacją) w połączeniu z szokiem podażowym (cena baryłki ropy wzrosła czterokrotnie) wywołały inflacyjny skok, z jednoczesnym wepchnięciem gospodarek Zachodu w stagnację.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ostatni gasi światło, 08:05 22-02-2020,   -
Zamkną workownię to skoczy w górę...

Ostatni PKS do Warszawy wyjeżdża 21.17  
Tak tylko mówię :)
odpowiedz   •   oceń :  
~gość, 13:00 22-02-2020,   0%
@~Ostatni gasi światło zamknij gębę chcesz miec więcej rejestr.stul kark
odpowiedz   •   oceń :  
~Uhu, 14:27 22-02-2020,   -
@~gość Mówisz po polsku ciulu?
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31  1  2  3  4 5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16 17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  1  2  3
Dzisiaj:
Brak wydarzeń