zdjecie 5160
zdjecie 5160
2021-02-24T12:43:42+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Bezrobocie w Ostrołęce. Znamy najnowsze statystyki

REKLAMA
REKLAMA
0
0
5

W końcu grudnia 2020 r. w Ostrołęce zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (53%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (tj. 27%). Zobaczcie najnowsze statystyki.

Bezrobocie rejestrowane

W Ostrołęce na koniec grudnia 2020 r. zarejestrowanych było 2305 osób bezrobotnych, które stanowiły 1,6% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem grudnia 2019 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się o 233 osoby tj. o 11,2%.

Na przestrzeni roku największy spadek liczby bezrobotnych w stosunku do miesiąca poprzedniego wystąpił w październiku (37 osób), natomiast największy wzrost odnotowano w styczniu (o 131 osób), w kwietniu (101). Bez prawa do zasiłku było zarejestrowanych 1866 bezrobotnych tj. o 8,9% więcej niż przed rokiem.

W ciągu 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce zarejestrowało się 2078 nowych bezrobotnych (o 4,6% mniej w porównaniu z 2019 r.). Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, kobiety stanowiły 52,0% (wobec 51,9% w 2019 r.). Po raz pierwszy zarejestrowało się 407 osób, z czego 50,4% stanowiły kobiety.

W ciągu dwunastu miesięcy 2020 r. z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce wykreślono 1845 osób, tj. 23,4% mniej niż w 2019 r. Wśród wykreślonych z ewidencji bezrobotnych, kobiety stanowiły 52,4% (wobec 52,6% w 2019 r.). Z ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych 62,7% podjęło pracę (wobec 52,7% w 2019 r.). Gotowości do pracy nie potwierdziło 8,0% (wobec 16,0% w 2019 r.), natomiast 9,8% dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego (wobec 13,1% w 2019 r.).

- Istotnym elementem rynku pracy jest płynność bezrobocia, która oznacza napływ do zasobu bezrobotnych i odpływ z niego. Strumień napływu do zasobów bezrobotnych obejmuje osoby zarejestrowane po raz pierwszy jak i po raz kolejny. Wskaźnik płynności bezrobocia, który jest ilorazem liczby bezrobotnych wyrejestrowanych do liczby bezrobotnych zarejestrowanych w 2020 r. w Ostrołęce wyniósł 0,89 (wobec 1,11 w 2019 r.). Natomiast wskaźnik płynności rynku pracy, będący stosunkiem liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w 2020 r. do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w analizowanym roku wynosił 55,6%, tj. o 2,6 p. proc. mniej od wartości wskaźnika zanotowanego w 2019 r. - informuje Główny Urząd Statystyczny.

Bezrobotni według płci i wieku

Podobnie jak w roku poprzednim większość zarejestrowanych osób bezrobotnych w Ostrołęce to kobiety. W końcu grudnia 2020 r. ich udział był o 0,5 p. proc. mniejszy niż przed rokiem.

Pod względem wieku w końcu grudnia 2020 r. najliczniej reprezentowaną grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (0,6 tys.), a ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszył się o 0,4 p. proc. w stosunku do grudnia 2019 r. Najmniej liczną grupą wśród bezrobotnych były osoby w wieku 24 lata i mniej (0,2 tys.), ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim (o 0,6 p. proc.). Zarówno wśród bezrobotnych kobiet jak i mężczyzn największy spadek udziału w ogólnej ich liczbie odnotowano w grupie wieku 55 lat i więcej (odpowiednio o 0,7 p. proc. i 1,8 p. proc.). Największy wzrost udziału kobiet odnotowano w grupie wieku 18–24 lata (o 1,1 p. proc.), a wśród mężczyzn w grupie wieku 25–34 lata (o 2,2 p. proc.).

Bezrobotni według płci i wykształcenia

W końcu grudnia 2020 r. wśród bezrobotnych mieszkańców Ostrołęki zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przeważały osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe (0,6 tys.).

W porównaniu z końcem grudnia 2019 r. udział osób bezrobotnych posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe zmniejszył się o 1,0 p. proc. Zmniejszył się też udział osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym o 1,3 p. proc. Wzrósł natomiast udział osób bezrobotnych legitymujących się wykształceniem wyższym oraz średnim ogólnokształcącym (odpowiednio o 1,5 p. proc. i 0,7 p. proc.). Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym pozostał bez zmian. Bezrobotne kobiety były lepiej wykształcone niż mężczyźni. Panie legitymowały się głównie wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz wyższym (odpowiednio 31,1% i 26,5%), podczas gdy najwięcej bezrobotnych mężczyzn posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,9%) oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (24,7%).

Bezrobotni według płci i stażu pracy

Według stanu w końcu grudnia 2020 r. zdecydowana większość zarejestrowanych osób bezrobotnych posiadała staż pracy. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 89,3% i był o 0,7 p. proc. wyższy niż w końcu grudnia 2019 r. Wśród bezrobotnych wcześniej pracujących zawodowo najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające najkrótszy staż pracy, tj. 1 rok i mniej oraz osoby ze stażem pracy 1–5 lat. Ich liczba w skali roku zwiększyła się odpowiednio o 12,7% i o 25,9%. Natomiast liczebność grupy bezrobotnych bez stażu pracy zwiększyła się o 3,8%. W grupie tej dominowały kobiety, które stanowiły 59,8% (o 1,4 p. proc. mniej niż przed rokiem).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

W końcu grudnia 2020 r. stopa bezrobocia w Ostrołęce wynosiła 9,1% i była o 3,9 p. proc. wyższa od notowanej w województwie. W ciągu roku w Ostrołęce najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w maju, wrześniu i grudniu (po 9,1%), najniższa w marcu (8,5%). W ujęciu rocznym stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,9 p. proc.

Oferty pracy

W ciągu 2020 r. ostrołęccy pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy 678 ofert pracy, tj. o 28,6% mniej niż w 2019 r. Najwięcej ofert pracy wpłynęło we wrześniu (111), najmniej w lipcu (22). Na koniec grudnia 2020 r. na 1 ofertę pracy przypadało 52 osoby bezrobotne, (86 przed rokiem).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
REKLAMA
zdjecie 5160

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×