2013-12-23T09:21:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Budżet Ostrołęki na rok 2014. Najważniejsze liczby [WIDEO]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Zmieniające się przepisy i malejące wsparcie budżetu Państwa, przy zlecaniu samorządom coraz to nowych zadań, z każdym rokiem komplikują finansowanie potrzeb lokalnych społeczności. Wymuszają też swoistą konieczność zadłużania się samorządów chcących realizować inwestycje.

Pod tym względem Ostrołęka znajduje się w czołówce bezpiecznych miast na prawach powiatu grodzkiego. Nawet z niezbędnymi obligacjami do ustawowej granicy 60 procent mamy naprawdę daleko. W tym numerze biuletynu przybliżamy Państwu założenia przyszłorocznego budżetu, wskazując największe i najważniejsze dla funkcjonowania miasta wydatki.

Zaplanowane dochody Miasta wynoszą 264.356.478,00 a wydatki 297.473.812,67 złotych, co daje nam deficyt budżetowy w wysokości 33.117.334,67 zł. Zostanie on pokryty z papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Miasto. Łączne zadłużenie Ostrołęki osiągnie w przyszłym roku poziom 114.639.445,24 złotych (należy wziąć pod uwagę fakt, że część obligacji zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań).

Najważniejsze wydatki Miasta, obejmujące bezpośrednie świadczenia dla mieszkańców, to oświata i opieka społeczna. Na rok 2014 zaplanowaliśmy łączne wydatki na oświatę w kwocie 111.617.700 złotych, co wyraźnie wskazuje na to, że jest najpoważniejszy dział w miejskich wydatkach.  Z tych ponad 111 milionów złotych 16.300.000 trafi na utrzymanie przedszkoli – będzie to blisko 99 % tegorocznej kwoty. We wszystkich wydatkach oświatowych staramy się zachować ten poziom.

38.865.338,00 złotych przeznaczamy na pomoc społeczną. W tej kwocie znajdują się wydatki na utrzymanie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz realizację wszystkich programów prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  Niebagatelną pozycją w wydatkach jest też edukacyjna opieka wychowawcza, realizowana na pograniczu dwóch poprzednich działów.  Tu miasto zaplanowało ponad 9 milionów złotych, z czego większość trafi na wsparcie szkolnych świetlic, internatów i Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Bieżące utrzymanie estetyki miasta, funkcjonowanie oświetlenia czy gospodarka odpadami – to zakres szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. To również potężny wydatek z miejskiej kasy. W przyszłorocznym budżecie na  te zadania wyjątkowo przeznaczamy 43.328.357, w tym 15 milionów na budowę Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych, na którą musimy wyłożyć własne pieniądze do czasu zwrotu z dotacji unijnych. Oprócz tego tradycyjnie znajdują się tu wydatki na oczyszczanie miasta i zieleń miejską.

Duże znaczenie samorząd przywiązuje także do właściwego wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na przyszły rok w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 8.620.000 złotych. Pieniądze te trafią do instytucji upowszechniania kultury, bibliotek i stowarzyszeń oraz będą przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych, dobrze już wpisanych w ostrołęcką rzeczywistość. To między innymi festiwal teatrów ulicznych „Inqbator ulicy” czy projekty „Nastroje we dwoje” i „Godziny dla rodziny”. Wsparcie ich publicznymi pieniędzmi pozwala na znacznie szerszy dostęp lokalnej publiczności do dziedzin sztuki  nieobecnej na co dzień w miastach wielkości Ostrołęki.

W przyszłorocznym budżecie nie zapominamy także o sportowcach. Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano na poziomie 9.016.000 złotych, co stanowi rekordową kwotę w historii naszego miasta. Nie ulegną zmniejszeniu dotacje dla klubów sportowych, wydatki na infrastrukturę i wsparcie dla najlepszych zawodników. Dofinansowanie, pozwalające na utrzymanie niskich cen biletów, otrzyma także miejski Aquapark.

Kontynuowane będą także inwestycje drogowe, zarówno te rozpoczęte w roku bieżącym, jak i zupełnie nowe, w tym część zaplanowana na rok 2013, a z powodu niewydolności firm wykonawczych przeniesiona do realizacji w roku przyszłym. Do planu wpisane zostały też nowe ulice, dla których miasto ma przygotowane plany. Ukończone zostaną Bernardyńska, Wójta Romy i Sikorskiego. Kontynuowane będą prace przy kolejnym etapie budowy ulicy Korczaka. Na osiedlu Centrum prace remontowe przejdą ulice Pileckiego i Madalińskiego. Rozpoczną się przebudowy ulic Wiejskiej, Koszarowej, Otok, Narcyzowej, Palmowej, Tulipanowej, Nasturcjowej i 5 Pułku Ułanów. Łącznie na wydatki związane z remontami i budową dróg przewidziano ponad 18 milionów złotych. Znajdzie się w tym 1,5 miliona na inwestycje wspólne, z udziałem mieszkańców.

W przyszłym roku miasto zakończy też budowę bloku socjalnego, na którą to inwestycję zabezpieczono w budżecie 3 mln 300 tys. złotych. Kontynuowane będą prace przy poprawie warunków lokalowych bazy oświatowej – zmodernizowana zostanie między innymi siedziba Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

W przyszłorocznym budżecie ma zdecydowane odbicie realizowana od dwóch kadencji strategia równomiernego rozwoju poszczególnych osiedli i sektorów życia miasta. Samorząd stara się wywiązać jak najlepiej z powierzonych mu zadań, wielokrotnie wychodząc ponad minimum składanych na jego barki zadań. Widać to na przykładzie ostrołęckiej oświaty, opieki społecznej, kultury i sportu. Mamy nadzieję, że kolejny rok pozwoli nam na realizację zaplanowanych działań w dziedzinie infrastruktury ulicznej, mieszkaniowej i szeroko pojętej gospodarce komunalnej. Mamy naprawdę dobry budżet.

Prezydent Janusz Kotowski o budżecie Ostrołęki na 2014 roku. Zobacz wideo

Źródło: Ostrołęka Samorządowa
Materiał filmowy 1 :
Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń