2012-08-26T13:07:42+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Drugi etap „Silnych - Niebezsilnych” na półmetku

REKLAMA
fot. UM w Ostrołęce fot. UM w Ostrołęce
REKLAMA

W ramach realizowanego przez MOPR projektu zmieniły oblicze klatki schodowe w blokach socjalnych przy ulicy Padlewskiego. Obecnie uczestnicy projektu pracują nad poprawą estetyki otoczenia socjalnych bloków.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowo-bytowych mieszkańców trzech bloków socjalnych, położonych przy ulicy Padlewskiego w Ostrołęce, poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób tam mieszkających.

Projekt pn. „Silni - Niebezsilni” współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”, skierowany jest do 10 bezrobotnych mężczyzn bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w blokach socjalnych przy ulicy Padlewskiego w Ostrołęce.

Uczestnikami projektu są młodzi mieszkańcy ww. bloków socjalnych. Osiedle Padlewskiego usytuowane jest na obrzeżach miasta. Wspomniane bloki socjalne zamieszkuje łącznie 71 rodzin (168 osób w tych rodzinach w tym 29 dzieci). Wśród nich znajdują się również osoby pochodzenia romskiego (5 rodzin tj. 19 osób w tych rodzinach), które trudno integrują się ze społecznością lokalną.

Mieszkańcy nie dbają o miejsce zamieszkania, pomieszczenia są brudne i zaniedbane. Ponadto teren wokół bloków jest niezagospodarowany i zanieczyszczony. Wielokrotna próba remontowania tych bloków nie przynosiła długotrwałych efektów, dlatego też pracownicy MOPR wyszli z założenia, że jeśli mieszkańcy sami będą zaangażowani w prace remontowe, to również będą pilnować efektów swojej pracy. Ponadto wspólne działania mieszkańców spowodują wzrost świadomości społecznej, ożywią i uczynią dzielnicę atrakcyjniejszą dla mieszkańców i zapoczątkują dalsze inicjatywy mogące polepszyć sytuację rodzin.

Projekt został podzielony na dwie części. Pierwsza zrealizowana w 2011r. obejmowała głównie działania edukacyjne. Panowie wzięli udział w:

-Warsztatach psychologicznych
- Kursie malarz-tynkarz
- Warsztatach z doradcą zawodowym
- Spotkaniach z terapeutą uzależnień
- Warsztacie motywacyjnym „Zmiana w życiu i jej korzyści”
- Szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”

Druga - realizowana od czerwca do końca listopada to prace społecznie użyteczne - remont klatek schodowych w blokach socjalnych. Dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 62 000zł, można było sfinansować działania zawarte w cyklu szkoleniowo-edukacyjnym, zakupić uczestnikom projektu niezbędne środki do organizacji prac społecznie-użytecznych oraz materiały budowlane i narzędzia techniczne potrzebne do remontu klatek schodowych.

REKLAMA
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×