zdjecie 7954
zdjecie 7954
zdjecie 7954
2012-06-06T16:38:39+02:00 eOstroleka.pl
Polska,

Goń z pomnika bolszewika: KoLiber podsumował pierwszy etap akcji

REKLAMA
fot. ksd.media.pl fot. ksd.media.pl
REKLAMA

Czy komunizm naprawdę skończył się 4 czerwca 1989? Zastanawiali się nad tym uczestnicy konferencji prasowej, podsumowującej pierwszy etap akcji Stowarzyszenia KoLiber „Goń z pomnika bolszewika”.

Dokładnie w 23. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej historii Polski, w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie, spotkali się przedstawiciele dwóch pokoleń. Debata połączyła tych, którzy doskonale pamiętają reżim, z młodymi działaczami. Ci drudzy, w większości na świat przyszli po 1989 roku, samego komunizmu pamiętać więc nie mogą. Jednak ich wiedza historyczna i wrażliwość nie pozwalają zapomnieć o ofiarach zbrodniczego systemu. To właśnie oni, członkowie Stowarzyszenia KoLiber domagają się dziś usunięcia z przestrzeni publicznej wszelkich „pamiątek” po oprawcach, którzy przez kilkadziesiąt lat krzywdzili nasz Naród. Jak się okazuje, tych reliktów w Polsce zachowało się skandalicznie dużo.

„Goń z pomnika bolszewika” to akcja w ramach której zbierane są informacje na temat „miejsc pamięci” stworzonych na użytek komunistycznej propagandy, np.: pomników, nazw ulic i placów i innych tego typu miejsc lub nazw znajdujących się w całej Polsce. W ramach uzyskanych informacji planowane jest podjęcie działań, aby ślady bolszewickich kłamstw zniknęły raz na zawsze z przestrzeni publicznej naszych miejscowości. Inicjatywę poparło wiele wybitnych postaci i stowarzyszeń, w tym Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

Seweryn Szwarocki - prezes organizacji „goniącej bolszewików” - przypomniał, że jedną z podstawowych wartości, na jakich zasadza się deklaracja ideowa Stowarzyszenia KoLiber jest wolność. - Dlatego przeciwstawiamy się totalitaryzmom, które tę wolność deptały, które deptały takie wartości jak godność ludzka, prawo do życia - uzasadniał Szwarocki. Przypomniał, że oba totalitaryzmy - zarówno reżim jaki zafundowała nam III Rzesza jak i komunizm - te wartości tępiły z taką samą bezwzględnością. Prezes KoLibra zauważył, że tylko zbrodnie niemieckich okupantów zostały tak naprawdę wprost potępione. Jeśli chodzi o system komunistyczny - zdaniem Szwarockiego - w naszym kraju wciąż istnieje atmosfera „łagodnego przyzwolenia” tak, jakby się nie zauważało tych symboli, których w Polsce jest bardzo dużo. Pomysł na akcję „Goń z pomnika bolszewika” zrodził się w styczniu br., przy okazji petycji kombatantów ws. nieprzywracania Pomnika Braterstwa Broni w Warszawie, znanego powszechnie jako pomnik czterech śpiących.

Jak się okazało odzew było bardzo duży. Polacy z najróżniejszych zakątków kraju przesyłali informacje o bolszewickich „miejscach pamięci”. Podczas konferencji część z nich przedstawił Piotr Mazurek, koordynator akcji „Goń z pomnika bolszewika”. Najbardziej czerwonym miastem okazały się Gliwice, w których o komunizmie przypomina aż 20 ulic, m.in.: Gomułki, Marksa, Róży Luksemburg, ZWM czy Gwardii Ludowej. Luboń k. Poznania może się „poszczycić ” ulicami: Marcelego Nowotki, Michała Żymierskiego, Władysława Hibnera, Małgorzaty Fornalskiej, Związku Walki Młodych czy 22 lipca. Szczególnym uznaniem w naszym kraju cieszą się Pomniki Przyjaźni Polsko-Radzieckiej lub Braterstwa Broni, na które możemy się nadziać m.in. w Warszawie, Inowrocławu, Górzycach czy Legnicy. W Rzeszowie, Katowicach i Mińsku Mazowieckim straszą kolejno pomniki: Czynu Rewolucyjnego, Żołnierzy Radzieckich i Armii Czerwonej. Natomiast w Lesku stoi monument z napisem „Chwała bohaterom Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, chwała rosyjskiemu orężu”. Z pewnością nie jeden przecierał oczy ze zdumienia, kiedy w Szubinie na obelisku upamiętniającym bohaterów Armii Radzieckiej przeczytał: „którzy polegli w oswobodzeniu Polski Ludowej”. W Wadowicach swoje miejsce znalazła tablica z napisem „Wieczna chwała żołnierzom 18. Kołobrzeskiego PP poległym w bojach o wolność i niepodległość Polski Ludowej w czasie II Wojny Światowej oraz w walce o utrwalanie władzy ludowej w latach 1944-1951. W 40 rocznicę zwycięstwa 1985-05-09 - towarzysze broni ZBoWiD Wadowice”. Wrocław wciąż nie pozbył się pomnika Oskara Lange i obelisku z wyrytą treścią: „W XX rocznicę powstania KBW żołnierzom Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego poległym w walce z faszystowskimi bandytami o Polskę Ludową cześć i chwała”. Jak się okazało, na szczególny kult w naszym kraju może liczyć Karol Świerczewski, który doczekał się pomnika w Jabłonkach i imponującej liczby ulic, na dzisiejszy stan wiedzy aż w trzynastu miastach. Wspomniane miejsca, to tylko fragment zebranych przez przedstawicieli KoLibra informacji nt. bolszewickich „pamiątek”. Zgłoszenia z całej Polski wciąż napływają.

Czy komunizm naprawdę skończył się 4 czerwca 1989? To pytanie postawione przez młodych ludzi z KoLibra przeraża swoją aktualnością. Po 23. latach od słynnego wystąpienia aktorki Joanny Szczepkowskiej, obwieszczającej na szklanym ekranie koniec reżimu, zastanawiamy się czy aby na pewno tak się stało. Po przeszło dwóch dekadach ludzie starego układu wciąż są bezkarni i czerpią wysokie profity; przefarbowani piastują najwyższe w państwie stanowiska; a to wszystko „uwiarygodnia” niebywała ilość „miejsc pamięci” o bezwzględnych zbrodniarzach. Jak widać, komunizm w naszym kraju wciąż ma się świetnie. Czy ktoś go w końcu skutecznie rozliczy?


Agnieszka Piwar, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

*W debacie „Czy komunizm naprawdę skończył się 4 czerwca 1989?” uczestniczyli m.in. członkowie honorowego komitetu poparcia akcji „Goń z pomnika bolszewika”: Olga Johann (wiceprzewodnicząca Rady Warszawy), Paweł Piekarczyk (nauczyciel akademicki, bard), Sławomir Karpiński (prezes Stowarzyszenia „13 grudnia”), Mariusz Marasek (poseł na Sejm I Kadencji). Młode pokolenie reprezentowali członkowie Stowarzyszenia KoLiber: Seweryn Szwarocki - prezes, Piotr Mazurek - koordynator akcji i członek zarządu oraz Paweł Lisiecki - radny dzielnicy Praga Północ.
 
Akcja „Goń z pomnika bolszewika”
ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie KoLiber
 
HONOROWY KOMITET POPARCIA:


Hubert Błaszczyk – z zawodu sędzia, w okresie PRL działacz opozycji antykomunistycznej, za działalność tą represjonowany, więziony w stanie wojennym, od 1987 na emigracji, przewodniczący Związku Polskich Więźniów Politycznych w Australii, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Teresa Bochwic – dziennikarka, nauczyciel akademicki, docent Akademii Leona Koźmińskiego, działaczka opozycji w okresie PRL, m.in. członek ruchu oświatowego „Solidarności”, redaktor naczelna podziemnych wydawnictw, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Adam Borowski – działacz opozycji w okresie PRL m.in. Solidarności Walczącej, po 1989 aktywny w działaniach na rzecz przeprowadzenia dekomunizacji, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Grzegorz Braun – reżyser filmów historycznych, publicysta, zdeklarowany monarchista
Jadwiga Chmielowska – dziennikarz, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Przewodnicząca Rady Programowej TVP Katowice, działacz opozycji w PRL, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Marek Jan Chodakiewicz – historyk specjalizujący się w historii najnowszej, profesor Instytutu Polityki Międzynarodowej w Waszyngtonie, publicysta, laureat Nagrody Józefa Mackiewicza
Anita Czerwińska – prawnik, szefowa Warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, kierownik produkcji filmów opowiadających o historii najnowszej Polski, organizatorka licznych uroczystości rocznicowych m.in. obchodów upamiętniających ofiary zbrodni komunistycznych, odznaczona Medalem im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”
Maria Dłużewska – aktorka, reżyser i scenarzystka filmowa, autorka wielu filmów historycznych, w okresie PRL działaczka opozycji, m.in. współorganizatorka Marszy za Ojczyznę i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, działaczka Solidarności Walczącej, odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Joanna Duda-Gwiazda – inżynier, publicystka, działaczka opozycji w PRL, m.in. działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, współautorka 21 postulatów MKS w 1980, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, internowana w stanie wojennym, honorowa obywatelka miasta Gdańska, odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski
Barbara Fedyszak-Radziejowska – doktor nauk humanistycznych, socjolog, b. przewodnicząca Kolegium IPN, wchodząc w skład komitetu poparcia akcji kontynuuje działalność w zakresie likwidacji śladów komunistycznej propagandy rozpoczętą z jej udziałem w IPN za czasów prezesury Św. P. Janusza Kurtyki, w latach 80. ekspertka Solidarności, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Przemysław Gintrowski – kompozytor, muzyk, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Piotr Gontarczyk – doktor nauk humanistycznych, historyk, politolog, publicysta, pracownik m.in. Biura Rzecznika Interesu Publicznego oraz IPN, autor licznych publikacji oraz współautor filmów dotyczących historii PRL, m.in. badacz działalności PPR i Armii Ludowej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Przemysław Górny – działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, współtwórca i jeden z liderów Związku Młodych Demokratów, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Andrzej Gwiazda – inżynier, nauczyciel akademicki, publicysta, w latach 40. zesłaniec do Kazachstanu, skąd wrócił po sześciu latach, czołowy działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, członek prezydium MKS, współtwórca i wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”, wielokrotnie represjonowany przez władze PRL, jeden z pierwszych kontestatorów polityki ugodowości wobec komunistów, przeciwnik Okrągłego Stołu, b. członek Kolegium IPN, honorowy obywatel miasta Gdańska, odznaczony Orderem Orła Białego
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – kapelan i działacz opozycji antykomunistycznej w latach 80., działacz społeczny, publicysta, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Olga Johann – działaczka społeczna i samorządowa, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy, od wielu lat zaangażowana w dekomunizację nazw ulic Warszawy
Wiesław Johann – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w okresie PRL obrońca w procesach politycznych, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Robert Kaczmarek – reżyser, scenarzysta i producent filmowy, prezes Film Open Group, autor filmów historycznych
Sławomir Karpiński – prezes Stowarzyszenia „13 grudnia”, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współorganizator strajku w stanie wojennym 14.12.1981 w Telkom-ZWUT w Warszawie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Andrzej Kołakowski – doktor nauk humanistycznych, pedagog, w okresie PRL działacz opozycji, bard, autor licznych piosenek patriotycznych, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Hubert Kossowski – żołnierz AK, powstaniec warszawski, działacz opozycji w okresie PRL, dokumentalista, działacz społeczny, rzecznik Społecznego Komitetu „Nie dla Czterech Śpiących”
Antoni Krauze – reżyser, scenarzysta, twórca m.in. filmu „Czarny Czwartek” opowiadającego o masakrze na Wybrzeżu w 1970 roku, laureat licznych nagród filmowych na festiwalach krajowych i zagranicznych.
Paweł Kukiz – wokalista, muzyk i aktor, autor dzieł muzycznych odnoszących się do historii XX wieku m.in. poświęconej zbrodni katyńskiej piosenki „17 września”, redaktor naczelny portalu nieobecni.com.pl
Grzegorz Kutermankiewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, za działalność tą odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
Romuald Lazarowicz – wydawca, działacz opozycji przedsierpniowej i podziemia, współtwórca Solidarności Walczącej, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Ks. Stanisław Małkowski – kaznodzieja, socjolog, publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, jeden z kapelanów podziemnej Solidarności, współpracownik Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Józef Małobęcki – działacz opozycji w okresie PRL, współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” RI, członek Komisji Krajowej „Solidarności”, w stanie wojennym internowany, następnie przebywał na emigracji w USA, skąd wrócił w 2010, aktywny działacz na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej w Staszowie, skąd pochodzi. Skutecznie doprowadził już do zmiany nazw 3 ulic noszących nazwy związane z PRL-owską propagandą
Mariusz Marasek – historyk, socjolog, nauczyciel, założyciel i wieloletni prorektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, poseł na Sejm I kadencji, członek Komisji Weryfikacyjnej WSI, działacz samorządowy i społeczny, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
Stanisław Matejczuk – w okresie PRL działacz opozycji, m.in. twórca i szef Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich, działacz ROPCiO i NZS, poddawany licznym represjom ze strony władz – w stanie wojennym skazany za działalność opozycyjną na 6 lat więzienia, pomijany przez kolejne amnestie dla więźniów politycznych, w 1986 zwolniony z więzienia na skutek interwencji rządu USA, od 1990 na emigracji, autor Memorandum w sprawie zabójstwa ks. Sylwestra Zycha, aktywny działacz Polonii amerykańskiej, m.in. b. sekretarz KPA, a następnie koordynator główny Polonia Semper Fidelis, w 2011 odmówił przyjęcia orderu z rąk Bronisława Komorowskiego
Andrzej Melak – prezes Komitetu Katyńskiego, działacz społeczny, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Stanisław Michalkiewicz – prawnik, publicysta, nauczyciel akademicki, b. sędzia Trybunału Stanu, w PRL działacz opozycji m.in.: współtwórca ROPCiO, w latach 80. działacz Solidarności, sygnatariusz deklaracji założycielskiej KSN
Bogusław Nizieński – sędzia, żołnierz AK, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, były Rzecznik Interesu Publicznego, odznaczony Orderem Orła Białego
Tomasz Panfil – historyk, profesor KUL, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii KUL, członek antykomunistycznej opozycji w okresie PRL, b. burmistrz Sandomierza, mocno zaangażowany w obronę prawdy historycznej, m.in. już w 1990 skutecznie działał na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej Sandomierza poprzez usunięcie z niej sowieckich pomników
Paweł Piekarczyk – matematyk, nauczyciel akademicki, bard mocno akcentujący w swych piosenkach konieczność rozliczenia z PRL, zasłużony dla walki z pozostałościami komunistycznej propagandy na ulicach polskich miast
Jan Pietrzak – aktor i satyryk, w okresie PRL twórca opozycyjnych kabaretów, publicysta, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Stanisław Pięta – poseł na Sejm RP, w młodości współpracownik opozycji antykomunistycznej, po 1989 m.in. szef okręgu KPN, działacz Ligi Republikańskiej, aktywny w działaniach na rzecz rozliczenia PRL i przeprowadzenia dekomunizacji
Tadeusz Płużański – historyk, dziennikarz, publicysta, autor m.in. książki „Bestie” o zbrodniarz komunistycznych z okresu stalinowskiego
Wojciech Polak – profesor nauk humanistycznych, historyk, autor licznych publikacji na temat PRL i opozycji antykomunistycznej, kierownik Katedry Problemów Politycznych UMK, członek towarzystw naukowych, w latach 80. działacz NZS, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Janusz Rewiński – satyryk, aktor, znany z niezapomnianych ról w filmach i serialach komediowych m.in. w „Kilerze” i „Tygrysach Europy”, poseł na Sejm I kadencji, w okresie PRL występował w kabaretach wyśmiewających absurdy ówczesnej rzeczywistości m.in. w kabarecie „Tey”, w latach 90. przedsiębiorca
Zofia Romaszewska – fizyk, działaczka społeczna, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski
Zbigniew Romaszewski – doktor fizyki, czołowy działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, wieloletni senator , odznaczony Orderem Orła Białego
Janusz Sanocki – dziennikarz, samorządowiec, b. burmistrz Nysy, w latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
Ewa Stankiewicz – reżyser i scenarzystka, autorka filmów historycznych m.in. współautorka filmu „Trzech kumpli”, laureatka licznych nagród za ten film m.in. Nagrody Głównej na Międzynarodowym Festiwalu Produkcji Telewizyjnych w Rzymie, działaczka społeczna
Tadeusz Sikora – pieśniarz, poeta, bard Solidarności, autor i wykonawca wielu antykomunistycznych i patriotycznych pieśni m.in. pieśni oddającej hołd żołnierzom NSZ, dziennikarz, członek Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej
Bohdan Szucki – w okresie okupacji niemieckiej żołnierz NSZ, po wojnie represjonowany, wieloletni prezes, a następnie honorowy prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Ryszard Terlecki – profesor historii, były dyrektor krakowskiego IPN, poseł na Sejm, w okresie PRL działacz opozycji.
Marek Wach – działacz opozycji w okresie PRL, w sierpniu 1980 przewodniczący Komitetu Strajkowego w FSM Tychy, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, następnie na emigracji w USA, członek tamtejszej Partii Republikańskiej, współtwórca Stowarzyszenia Internowani.pl
Ryszard Walczak – samorządowiec, prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Wojciech Wencel – poeta, publicysta, laureat Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza
Wiesław Wysocki – profesor historii, nauczyciel akademicki, b. dziekan Wydziału Nauk Historycznych UKSW, wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią, b. sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Krzysztof Wyszkowski – czołowy działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współzałożyciel WZZ, autor Deklaracji WZZ Wybrzeża, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, internowany w stanie wojennym, w ośrodku internowania prowadził protest głodowy, następnie zbiegł i przebywał w ukryciu przez rok, krytyk Okrągłego Stołu, publicysta
Jerzy Zalewski – reżyser, scenarzysta, producent filmowy, autor filmów na temat historii PRL i III RP, m.in. autor filmów o „Żołnierzach Wyklętych” „Elegia na śmierć Roja” i „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”
Artur Zawisza – polonista, filozof, przedsiębiorca, poseł na Sejm IV i V kadencji, działacz społeczny, aktywny w działaniach na rzecz upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”, wiceprezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości
Jan Żaryn – profesor UKSW, historyk, publicysta, b. dyrektor Biura Edukacji IPN, przewodniczący Konfederacji Środowisk Patriotycznych, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Leszek Żebrowski – historyk, publicysta, zasłużony w walce o pamięć „Żołnierzy Wyklętych”
 
ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE:

Blogpress.pl – redakcja portalu
DISK – grupa rekonstrukcyjna
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Komitet Katyński
Ogólnopolski Komitet Pamięci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Polonia Semper Fidelis
Ruch Rozwoju Gospodarczego Polaków
Stowarzyszenie 13 Grudnia
Stowarzyszenie Patriotyczne Serenissima
Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza
Stowarzyszenie Solidarni 2010
Warszawski Klub „Gazety Polskiej”
Związek Polskich Więźniów Politycznych w Australii
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 
ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ: http://gonbolszewika.pl/


[źródło: ksd.media.pl]
REKLAMA
fot. ksd.media.pl
fot. ksd.media.pl
fot. ksd.media.pl
fot. ksd.media.pl
Kalendarz imprez
październik 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24
dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31
×