zdjecie 3934
zdjecie 3934
zdjecie 3934
2016-09-19T17:46:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jest porozumienie Energi z Eneą i PGG w sprawie budowy elektrowni C w Ostrołęce

REKLAMA
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Energa i Enea zamierzają współpracować przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego klasy 1000 mw w elektrowni Ostrołęka. Prezesi zarządów obu spółek podpisali w poniedziałek list intencyjny w tej sprawie.

W celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych elektrowni Energa podpisała także list intencyjny Polską Grupą Górniczą dotyczący długoterminowych dostaw węgla kamiennego.

- Zrobiliśmy kolejny krok zbliżający nas do realizacji inwestycji bardzo istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zapewnienie ciągłości i niezawodności zasilania to kluczowe zadanie stojące dziś przed sektorem energetycznym. Nowoczesna elektrownia w Ostrołęce pozwoli je wypełnić. Głównym założeniem tego projektu jest jego realizacja jako rentownej inwestycji. W perspektywie nadchodzącego rynku mocy Ostrołęka C zbuduje wartość dla wszystkich interesariuszy – mówi Dariusz Kaśków, prezes Energa S.A.

Intencją Energi i Enei jest wspólne wypracowanie efektywnego modelu biznesowego, weryfikacja dokumentacji projektowej oraz optymalizacja parametrów technicznych i ekonomicznych Ostrołęki C. Współpraca obejmie także przygotowanie przetargu i wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji.

Energa i Enea są zgodne, że realizacja projektu Ostrołęka C wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie spełniała najwyższe standardy środowiskowe oraz zapewni kolejne stabilne wysokosprawne i niskoemisyjne źródło energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

- Od dłuższego czasu analizujemy możliwości zaangażowania się w projekty o określonym potencjalne w perspektywie średnio i długoterminowej, które służyłyby dalszemu zrównoważonemu rozwojowi aktywów wytwórczo – wydobywczych w GK Enea. Należy do nich projekt budowy wysokosprawnego bloku energetycznego Ostrołęka C, który wpisuje się w ważny proces modernizacji polskiej energetyki z wykorzystaniem jako paliwa polskiego węgla. Przy projekcie Ostrołęka C będziemy mogli skorzystać z naszego doświadczenia zdobytego podczas budowy nowego bloku 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Nasze zaangażowanie na tym etapie i podpisanie listu intencyjnego pozwoli na wypracowanie najlepszego dla wszystkich partnerów modelu biznesowego inwestycji – wyjaśnia Mirosław Kowalik, prezes Enei SA.

Energa i Enea przewidują, że budowa Elektrowni Ostrołęka C potrwa około 60 miesięcy, a nakłady na realizację tej inwestycji wyniosą około 5,5-6 mln zł/MW. Obie spółki zakładają, że ustalone w ślad za podpisaniem listu intencyjnego zasady współpracy powinny przyczynić się do podjęcia decyzji o ogłoszeniu przetargu w 2016 roku, z celem ukończenia inwestycji w drugiej połowie 2023 roku.

Spółka celowa, powołana do budowy bloku elektrowni Ostrołęka C, posiada kompletną dokumentację techniczną i decyzje administracyjne umożliwiające publikację ogłoszenia o przetargu. Obecnie trwają analizy ekonomiczne zmierzające do wypracowania efektywnego modelu biznesowego i finansowania tej inwestycji. Głównym założeniem projektu jest jego realizacja jako rentownej inwestycji, która zagwarantuje satysfakcjonującą stopę zwrotu dla akcjonariuszy.

Od momentu podjęcia decyzji o wstrzymaniu budowy elektrowni C w Ostrołęce w 2012 roku, parlamentarzyści z naszego regionu zabiegali o to, by inwestycję wznowić. Jednym z nich był poseł Arkadiusz Czartoryski, który teraz nie kryje zadowolenia z efektu starań.

- Podpisanie listu w sprawie budowy nowej elektrowni przez koncerny Energa, Enea i PGG w obecności Ministra Energii jest dla mnie zwieńczeniem rocznych starań o powrót do tej inwestycji, którą porzucił rząd PO-PSL. To najlepsza informacja dla Ostrołęki od dziesięcioleci - powiedział nam poseł Czartoryski

REKLAMA
zdjecie 3934
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×