zdjecie 2252
2018-01-04T21:19:29+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jest praca w policji. Właśnie rozpoczął się nabór

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
2
0
2

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku:

·         20 marca 2018 r.           – 15 osób                          

·         2 lipca 2018 r.                – 25 osób

·         24 września 2018 r.      – 55 osób

·         27 grudnia 2018 r.         – 57 osób


w następujących jednostkach:


·         Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku,

·         Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu


Komendach Miejskich Policji w:

·         Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach


Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

·         obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

·         nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

·         korzystający z pełni praw publicznych

·         posiadający co najmniej średnie wykształcenie

·         posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

·         dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w  Komendzie  Miejskiej / Powiatowej  Policji  lub  w  Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64)


NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

·         podanie o przyjęcie do służby w Policji

·         wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

·         kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

·         kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów  

·         pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./


Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

·         dowód osobisty,

·         książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

·     wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

·     wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

·         tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

·         uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,

·         uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia łodzi  motorowej,

·         prawo jazy kat. „A” lub „C”.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Osoby zamieszkujące na terenie powiatu ostrołęckiego zainteresowane przyjęciem do służby w Policji, mogą składać dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce przy ul. Korczaka 16 ( Zespół Kadr i Szkoenia) w każdą środę w godzinach 13:00 - 15:00.

Informacja pod numerem telefonu (0 29) 760 – 15 – 68.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21 dk22  23 dk24 dk25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×