2017-12-27T08:16:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jutro budżetowa sesja Rady Miasta Ostrołęki [PORZĄDEK OBRAD]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
1

Przed nami ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Ostrołęki. Podczas zaplanowanych na czwartek, 28 grudnia obrad radni głosować będą nad przyszłorocznym budżetem.

LIX sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się w czwartek, 28 grudnia. Najważniejsze punkty w porządku obrad to decyzja o przyszłorocznym budżecie i powiązaną z nim wieloletnią prognozą finansową. Ponadto radni zdecydują także o nadaniu nazwy jednej z ulic w mieście, zmianach w uchwałach dotyczących emisji obligacji czy też systemu gospodarki odpadami.

Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad LIX sesji Rady Miasta Ostrołęki.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu LVI i LVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja.
e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru Miasta Ostrołęki na sektory odbioru odpadów,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki (dot. uchwały Nr 24/IV/2010),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki (dot. uchwały Nr 559/LXVIII/2010),
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
 Rewizyjnej,
 Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
 Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
 Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
 Sportu i Turystyki,
 Oświaty,
 Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
 Rewizyjnej,
 Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
 Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
 Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
 Sportu i Turystyki,
 Oświaty,
 Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 listopada do 30 listopada 2017 roku.
19. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
20. Oświadczenia radnych.
21. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,
a) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki na rok 2018,
 wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
 rozpatrzenie sprawozdania komisji,
 dyskusja,
 podjęcie uchwały.
b) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia rocznych Planów Pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrołęki na rok 2018,
 wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
 rozpatrzenie sprawozdania komisji,
 dyskusja,
 podjęcie uchwały.
c) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki na I półrocze 2018 roku,
22. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10  11  12 dk13  14 dk15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28 dk29 dk30
 31  1  2  3  4  5  6
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×