zdjecie 4921
zdjecie 4921
2018-09-26T15:26:33+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jutro sesja Rady Miasta Ostrołęki [PORZĄDEK OBRAD]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
3

W czwartek, 27 września odbędzie się jedna z ostatnich w bieżącej kadencji sesja Rady Miasta. Samorządowcy przed wygaśnięciem swoich mandatów zdecydują m.in. o nadaniu imienia nowo budowanemu rondu na osiedlu Centrum, rozwiązaniu porozumienia z gminą Olszewo-Borki oraz zmianach w statucie miasta wymuszonych nowelizacją ustawy o samorządzie terytorialnym.

Siedemdziesiąte obrady samorządu Ostrołęki odbędą się w czwartek, 27 września o godzinie 10:00. Będzie to najprawdopodobniej przedostatnia sesja w obecnej kadencji. Radni jeszcze przed wygaśnięciem mandatów zdecydują o nadaniu imienia rondu, które powstaje u zbiegu ulic Blachnickiego i alei Jana Pawła II. Interpelację w tej sprawie złożył kilka miesięcy temu przewodniczący Rady Miasta, Jerzy Grabowski. Według propozycji przewodniczącego rondo otrzymałoby nazwę „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Prezydent pomysł ten zaakceptował i przygotował stosowny projekt uchwały. Jeśli podczas jutrzejszej sesji radni także poprą propozycję Grabowskiego, rondo – mimo że jeszcze nie skończone, będzie już miało nazwę.

Ponadto radni zdecydują jutro o rozwiązaniu porozumienia z gminą Olszewo-Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wśród projektów uchwał jest także wprowadzenie zmian w statucie Miasta Ostrołęki, których wprowadzenie podyktowane jest nowelizacją ustawy o samorządach terytorialnych (m.in. wydłużenie kadencji samorządu do 5 lat, powołanie komisji do spraw skarg).

Przed końcem kadencji Rada Miasta przystąpi także do sporządzenia lub zmian miejscowych planów zagospodarowania dla rejonów „Rolna”, „Bohaterów Warszawy”, „Pileckiego 2”, „KEN”, „Fieldorfa Nila”.

Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad LXX sesji Rady Miasta Ostrołęki:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu LXVI, LXVII i LXVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ronda,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo-Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami
Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Rolna” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Bohaterów Warszawy” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „KEN” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Pileckiego 2” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Fieldorfa Nila” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Oświaty,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Oświaty,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

17. Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 289/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 290/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.
a) opinia Komisji Budżetu i Finansów,
b) dyskusja.

18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
19. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
20. Oświadczenia radnych.
21. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
22. Zakończenie obrad LXX sesji Rady Miasta Ostrołęki

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
dk12  13  14  15  16 dk17 dk18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×