2016-03-30T09:28:55+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jutro sesja Rady Miasta. Zapadną decyzje w sprawie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i OPWiK

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Status powstającego w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych i pakiet uchwał związanych z OPWiK – to główne punkty w jutrzejszej sesji Rady Miasta. Radni zdecydują także, czy podtrzymać dotychczasowe opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

XXIII sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się w czwartek, 31 marca o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Bez wątpienia najważniejszym punktem w porządku obrad będzie statut Muzeum Żołnierzy Wyklętych powstającego w budynkach po byłym areszcie śledczym przy ulicy Traugutta. Przypomnijmy, że budowa muzeum zostanie w całości sfinansowana z budżetu państwa. W pierwszych dniach marca samorząd Ostrołęki podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę, na mocy której inwestycja wsparta zostanie kwota 35 milionów złotych.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej, XXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4.    Przyjęcie protokołu XXI i XXII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2016 roku”,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b)   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

6.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b)   opinia Komisji:·      Budżetu i Finansów, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

 7.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Statutu Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji),
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b)   opinia Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

 8.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia Miasta Ostrołęki do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b)   rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
c)    dyskusja,
d)   podjęcie uchwały.

9.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczenie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)   opinia Komisji: Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Ostrołęka udziałów  w Agencji Rozwoju Regionalnego  Sp. z o.o. w Ostrołęce do Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)   opinia Komisji: Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)   opinia Komisji: Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

 12.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchylającej uchwałę w sprawie zabezpieczenia pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)   opinia Komisji: Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia z tytułu spłaty części kwoty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki” do kwoty 10.921.230 PLN (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych),
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)   opinia Komisji: Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

 14.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki” do kwoty 23.092.450 PLN (słownie: Dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt  dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych),
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)   opinia Komisji: Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

 15.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)   opinia Komisji: Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)   opinia Komisji: Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

 17.  Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce nt. „Stan bezpieczeństwa sanitarnego miasta Ostrołęki za rok 2015”,
a)   wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b)   rozpatrzenie wniosku komisji,
c)    dyskusja,
d)   przyjęcie informacji.

18.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku.
19.  Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
20.  Oświadczenia radnych. 
21.  Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
a)   przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Ostrołęki za 2015 rok,
b)   sprawy inne.

22.  Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31  1  2  3  4  5  6