2013-05-21T12:06:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Konkurs fotograficzny InQbator Ruchu 2013

fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Weź udział w konkursie fotograficznym InQubator Ruchu 2013. Przedmiotem konkursu będą zdjęcia wykonane podczas tegorocznej edycji tego festiwalu teatralnego.

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym InQubator Ruchu 2013
- Każdy może zgłosić do konkursu 6 fotografii; zestawy prac zawierające do 3 fotogramów (wyraźnie oznaczonych) traktowane będą jako jedna praca.
‑ Prace o formacie nie mniejszym niż 20x30 cm i nie większym niż 50x60cm, wykonane w technice dowolnej oraz bezwarunkowo na płycie CD, nie oprawione, należy złożyć osobiście lub nadesłać w sztywnym opakowaniu z dopiskiem na kopercie „InQbator Ruchu 2013” na adres Galerii Ostrołęka (pl. Gen. J.Bema 14, 07-410 Ostrołęka) do dnia 10 czerwca 2013 roku wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem.                                                                  
- Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie
- W konkursie nie mogą brać udziału fotografie, w których treść nastąpiła ingerencja komputerowa (dopuszczalne są jedynie działania analogiczne do możliwości pracy z powiększalnikiem).
- Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami (zawierać spis prac wraz z ich opisami) i dołączona do przesyłki razem z podpisanym oświadczeniem w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem.
- Każdą pracę należy opisać na odwrocie podając:
a) godło (długość do 8 znaków)
b) numer pracy kolejny zgodny z kartą zgłoszenia
c) dla zestawów należy podać numer kolejny fotografii w zestawie.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
- dzieci i młodzież do lat 18
- dorośli

Terminarz konkursu:
- 10 czerwca 2013 r. - nadsyłanie prac
- 14 czerwca 2013 r. - obrady jury
- 17-18 czerwca - powiadomienie laureatów
- od 17 czerwca - prezentacja nagrodzonych prac na stronach internetowych Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego i Ostrołęckiego Centrum Kultury oraz na stronie festiwalu InQbator
- początek lipca - wręczenie nagród laureatom konkursu i prezentacja nagrodzonych prac.
- wystawa pokonkursowa - w trakcie kolejnej edycji festiwalu InQbator.

Nagrody:
- dzieci i młodzież do lat 18: za zajęcie pierwszych trzech miejsc - nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 800 zł
- dorośli I miejsce - 700 zł, II miejsce - 500 zł, III miejsce - 300 zł

Uwaga! Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatorów.

Bliższych informacji na temat konkursu udziela Jolanta Góralska - Galeria Ostrołęka pl. Bema 14 tel. 29 7643954

Karta zgłoszenia i oświadczenie (PDF)

REKLAMA
Kalendarz imprez
maj 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23  24  25 dk26 dk27  28 dk29
dk30  31  1  2  3  4  5
×