eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Konkurs na logo Strefy Muzy

REKLAMA
zdjecie 8404
Ostrołęckie Centrum Kultury, fot. eOstroleka.plOstrołęckie Centrum Kultury, fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
zdjecie 8404

Ostrołęckie Centrum Kultury czeka na propozycje w ramach konkursu na znak graficzny cyklu koncertów dla młodzieży pod nazwą
Strefa Muzy.

Regulamin konkursu
Organizator: Ostrołęckie Centrum Kultury
Cel: wyłonienie najlepszego znaku graficznego STREFA MUZY
Przedmiot konkursu: opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla cyklu koncertów muzyki młodzieżowej.
Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do młodych twórców – uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
2. Na konkurs można nadesłać dowolną liczbę projektów.
3. Projekt można przekazać w dowolnej formie (na papierze w formacie A4 lub w wersji elektronicznej – JPG, PDF)
4. do każdego projektu powinno być załączone informacje o autorze projektu, (imię, nazwisko, wiek, szkoła, adres zamieszkania, telefon, adres internetowy i oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz OCK w przypadku zwycięstwa w konkursie).
5. Projekty konkursowe należy składać w „Galerii Ostrołęka”, pl. gen J. Bema 14 lub nadsyłać na adres poczty internetowej: galeriaostroleka@wp.pl do dnia 23 stycznia 2015 r.

UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.

Komisja konkursowa złożona z pracowników OCK przyzna nagrody, wyłoni najlepszy projekt i ogłosi wyniki konkursu w dniu 30 stycznia 2015 r. przed pierwszym koncertem cyklu STREFA MUZY w hali widowiskowo-sportowej im. A. Gołasia w Ostrołęce.
Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. Autor zwycięskiego logo otrzyma jako nagrodę dwuosobowe zaproszenie na wszystkie koncerty Strefy Muzy w roku 2015. Ponadto autorzy pięciu najlepszych prac otrzymają dwuosobowe wejściówki na lutowy koncert cyklu.

Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.
Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu pierwszego miejsca jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zmianami).
Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

Kalendarz imprez
lipiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22 dk23 dk24 dk25  26  27 dk28
 29  30 dk31  1  2  3  4
×