zdjecie 2486
zdjecie 2486
zdjecie 2486
zdjecie 2486
2018-08-06T16:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

LI sesja Rady Gminy Łyse [ZDJĘCIA]

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. Urząd Gminy w Łysych
REKLAMA
0
0
0

We wtorek 31 lipca 2018r. odbyła się LI Sesja Rady Gminy Łyse. Podczas obrad radni podjęli uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2021 oraz  zmieniającą budżet Gminy Łyse na 2018 rok. Powyższe zmiany wynikały między innymi z potrzeby wprowadzenia do gminnego budżetu planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

O kwotę 1 641 004 zł zmniejszone zostały środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Łyse”. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w roku 2019, co umożliwi dofinansowanie budowy obiektu ze środków zewnętrznych, które w chwili obecnej wynosi w sumie blisko 1 mln zł. Ponadto Jerzy Ksepka - wójt Gminy Łyse poinformował, że wkrótce zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse ze środków Ministerstwa Sportu. Pozyskane zostanie również dofinansowanie realizacji inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse przyjęła projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łyse, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, przy czym sam regulamin nie uległ istotnym zmianom.

Kolejnym punktem obrad była aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łyse, w ramach której zmianie uległ rozdział określający zadania inwestycyjne w latach 2016-2021. Plan został zaktualizowany o zrealizowane od 2016 roku, będące w trakcie i planowane do realizacji w latach kolejnych zadania inwestycyjne.

W sierpniu br. gmina Łyse złoży wniosek o dofinansowanie nowego zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrów miejscowości Łyse, Lipniki i Zalas” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji inwestycji  planowane jest  zagospodarowanie centrów w/w miejscowości poprzez dokonanie nasadzeń zieleni, wykonanie ciągów pieszych i miejsc parkingowych, a także wykonanie urządzeń małej infrastruktury i miejsc rekreacji. Dofinansowanie może wynieść nawet do 63,63% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.

Ponadto drobnym zmianom uległ regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse, a także uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1
×