zdjecie 7770
2017-06-21T08:20:33+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Marszałek Struzik i zarząd województwa z absolutorium [ZDJĘCIA]

REKLAMA
REKLAMA
zdjecie 7770
0
0
0

Podczas wczorajszej sesji radni sejmiku mazowieckiego udzielili zarządowi województwa absolutorium. – To był dobry rok dla Mazowsza. Weszliśmy w nowy okres programowania, zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, a pod kolejne przygotowaliśmy fundamenty. Sukcesywnie zmniejsza się również nasze zadłużenie – podsumował marszałek Adam Struzik.

Dochody województwa w 2016 r. wyniosły 2,3 mld zł, co stanowi 97,29 proc. planu. Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 55 mln zł. Dochody z tytułu PIT wyniosły 285 mln zł. W 2016 r. wykonanie PIT było wyższe o 7,97 proc. w stosunku do wykonania w 2015 r.

Wykonanie w 2016 r. dochodów CIT było wyższe o 74,3 mln zł (wzrost o 5,37 proc.) w stosunku do 2015 r. i wyniosło – 1,45 mld zł.
– Praca w samorządzie to wielkie zobowiązanie – wobec wyborców i całej regionalnej społeczności. To coś więcej niż praca, to misja i pasja, której poświęca się każdy dzień. Dziękujemy za zaufanie i uznanie dla efektów naszej pracy. Widok dynamicznie rozwijającego się Mazowsza jest największą nagrodą – podsumował decyzję radnych, marszałek Adam Struzik.

Istotnie niższe było natomiast wykonanie dochodów o charakterze majątkowym. Niski poziom pozyskanych w ubiegłym roku dochodów z dotacji i płatności unijnych jest konsekwencją zakończenia poprzedniej perspektywy unijnej. W efekcie w 2016 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 395 mln zł. Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2016 r. był dodatni, aczkolwiek istotnie niższy wobec poprzedniego roku (55 mln zł wobec 175 mln zł w roku poprzednim). Co ważne, zmniejszyła się kwota długu w związku ze spłacanymi systematycznie ratami zobowiązań kredytowych z 1,5 mld zł (31 grudnia 2015 r.) do 1,4 mld zł (31 grudnia 2016 r.).

Co ważne, stabilizację budżetu Mazowsza zauważyła również agencja ratingowa Fitch. W maju tego roku Fitch potwierdził rating województwa mazowieckiego na poziomie „BBB+": Perspektywa Stabilna. Spadające zadłużenie, stabilne wyniki finansowe i wskaźniki obsługi zadłużenia, a także poprawa płynności finansowej i „janosikowe” dostosowane do realnych możliwości regionu to wszystko wpłynęło na opinię Fitch Ratings.

Fitch Ratings potwierdził rating województwa mazowieckiego; międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie „BBB+'', międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)".

Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził także długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „BBB+’’ dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro.

Jak podkreśla Fitch „Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwania, że w średnim okresie województwo utrzyma solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność, przy równoczesnym spadku zadłużenia bezpośredniego.

Zdaniem Fitch „Województwo utrzyma solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 20 proc. – 25 proc. w średnim okresie. Będzie to rezultatem utrzymywania wydatków bieżących pod ścisłą kontrolą”. Przyczyni się do tego również wzrost dochodów z tytułu CiT. Podatek ten jest najważniejszym źródłem finansowania budżetu, a jego udział w dochodach operacyjnych wynosi ok. 65 proc.

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2016 R.
Zdrowie

Do najważniejszych inwestycji w placówkach służby zdrowia zrealizowanych w 2016 r. należały m.in.: rozbudowa i przebudowa budynku H i G oraz nadbudowa budynku G na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (8 mln zł); modernizacja Pawilonu IV a – utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (6,2 mln zł); zakup rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (5,4 mln zł); przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie (4 mln zł); przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D na potrzeby przychodni specjalistycznych, rejestracji, szatni i części administracji wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce (4,3 mln zł); budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (3,4 mln zł); zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (3,1 mln zł); modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (3,2 mln zł); modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie (2,7 mln zł); rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7 w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (2,6 mln zł); zakup aparatów RTG dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (2,4 mln zł); zakup angiografu wraz z robotami modernizacyjnymi pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (2,4 mln zł); przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (2,3 mln zł); zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (1,9 mln zł); zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie (1,9 mln zł); modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (1,9 mln zł); modernizacja pomieszczeń budynku E poziom -1 na potrzeby Oddziału Neurologii Szpitala Dziecięcego im. Prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie (1,7 mln zł); zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Hematologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (1,4 mln zł); modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (1,2 mln zł); zakup cyfrowego aparatu RTG do mammografii z funkcją tomosyntezy dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce (1 mln zł); roboty remontowe – poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie (925 tys. zł); zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (913 tys. zł); modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (900 tys. zł); budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim (760 tys. zł); przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (519 tys. zł).

Drogi
W 2016 r. ponad 143 mln zł przeznaczonych zostało na inwestycje drogowe. Dzięki tym środkom udało się m.in. rozbudować lub przebudować 55 km dróg wojewódzkich, wyremontować ponad 110 km dróg wojewódzkich, a także wyremontować, wybudować obiekty mostowe, przepusty i wiadukty.
Jedną z największych inwestycji prowadzonych na mazowieckich drogach jest budowa obwodnicy Lipska. W sierpniu 2016 r. zarząd województwa zdecydował, że projekt ten będzie współfinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. Aktualnie trwa budowa drugiego etapu tej inwestycji – nowego przebiegu drogi 747 na odcinku 8,5 km wraz z obwodnicą Lipska (34 mln zł). Trwają również prace projektowe trzeciego etapu inwestycji od drogi krajowej nr 9 do drogi krajowej nr 79 w Lipsku.
Do największych inwestycji drogowych należą m.in.: przebudowa 8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy – Brok – granica województwa (3,6 mln zł); przebudowa
6,2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa (7 mln zł); rozbudowę 4,8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 544 relacji granica województwa – Mława – Przasnysz – Krasnosielc – Ostrołęka (11,6 mln zł); przebudowa 3,2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 731 relacji Potycz – Warka – Białobrzegi (8 mln zł).
Największe przeprowadzone w 2016 r. remonty dróg to m.in.: remont łącznie blisko 16 km drogi wojewódzkiej nr 575 (relacji Płock – Nowy Kazuń) na wybranych odcinkach (7,2 mln zł); remont łącznie ponad 9,4 km drogi wojewódzkiej nr 698 (relacji: Siedlce – Łosice– granica województwa) na wybranych odcinkach (3,7 mln zł); remont łącznie ponad 8,3 km drogi wojewódzkiej nr 737 (relacji Radom – Pionki – Kozienice) na wybranych odcinkach (3,2 mln zł); remont łącznie ponad 6 km drogi wojewódzkiej nr 719 (relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion) na wybranych odcinkach (5,3 mln zł); remont blisko 7 km drogi wojewódzkiej nr 696 (relacji Węgrów – Chodów) na wybranych odcinkach (3 mln zł).

Kultura
Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2016 r. wsparły także inwestycje w placówki kulturalne. Do największych zrealizowanych projektów należały m.in.: zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu (2,7 mln zł); budowa pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (2,3 mln zł); zakup systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego na potrzeby koncertów wyjazdowych Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” (1,5 mln zł); modernizacja i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania, systemów antywłamaniowych i p.poż. oraz adaptacja strychów na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze w budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach (815 tys. zł); rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (675 tys. zł); modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej – etap I dokumentacja w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (643 tys. zł); modernizacja Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli (510 tys. zł).

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
listopad 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31  1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16 dk17  18  19 dk20 dk21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  1  2  3  4  5  6
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
zdjecie 7770