2011-07-15T09:44:00+02:00 eOstroleka.pl
Polska,

Mazowsze: Kibice pod ostrym nadzorem (ZDJĘCIA)

REKLAMA
zdjecie 5573
fot. KWP Radomfot. KWP Radom
REKLAMA

Z inicjatywy mazowieckiej KWP w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wojewody, przedstawicieli władz państwowych i policji z prezesami klubów piłkarskich na Mazowszu. Wzmocniona identyfikacja kibiców, bezwzględne respektowanie prawa i przepisów PZPN, natychmiastowe reagowanie na naruszanie porządku podczas spotkań piłkarskich - to najważniejsze zalecenia dla klubów piłkarskich z terenu Mazowsza przed nadchodzącym sezonem.

W spotkaniu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, poświęconym bezpieczeństwu podczas meczów piłkarskich w sezonie 2011/2012, uczestniczyli: Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, nadinsp. Ryszard Szkotnicki, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, Gustaw Mikołajczyk, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele klubów piłkarskich (od I do IV ligi) znajdujących się na terenie garnizonu mazowieckiego, przedstawiciele władz miast oraz komendanci miejscy i powiatowi policji.

Na wstępie spotkania podsumowano sezon rozgrywek piłkarskich 2010/2011. Przedstawiono wydarzenia związane z naruszeniami porządku prawnego oraz związane z tym działania policyjne. Omawiano zagadnienia przeciwpożarowe i związane z infrastrukturą stadionową. Na terenie województwa mazowieckiego działa 48 klubów piłkarskich (od ekstraklasy do IV ligi), z czego 26 znajduje się w obszarze mazowieckiego garnizonu Policji. Podczas rundy wiosennej sezonu 2010/2011 odnotowano 6 poważnych incydentów wymagających interwencji funkcjonariuszy.

Podinsp. Rafał Batkowski, I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji przedstawił oczekiwania wobec klubów piłkarskich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie 2011/2012, które stały się przedmiotem wspólnych, roboczych uzgodnień, m.in.:
• zintegrowane podejście do bezpieczeństwa - wspólne (wszystkie odpowiedzialne podmioty) dokonywanie ocen: stadionów, infrastruktury, procedur, planów, zasad oraz integracja prac, działań zapewniających bezpieczeństwo;
• w przypadku ujawnionych naruszeń prawa szerokie stosowanie środków zapobiegawczych
i karnych oraz zakazów klubowych, a także wprowadzenie do regulaminów obiektów zapisów uniemożliwiających wejście na imprezy osobom, które w trakcie imprezy lub w trakcie zorganizowanego przejazdu zakłócały porządek (poza takimi instytucjami jak tzw. zakaz klubowy czy stadionowy);
• spotkania przed i po meczu w celu właściwej realizacji zadań zabezpieczających;
• ścisłe przestrzeganie przepisów licencyjnych PZPN również w zakresie infrastruktury stadionowej;
• zaangażowanie odpowiedniej liczby służb porządkowych i informacyjnych (stewardów) oraz profesjonalizacja działań - stanowczość i zaangażowanie, zwracanie uwagi na każde (nawet drobne) przewinienia, które są niezgodne z prawem lub postanowieniami regulaminów;
• bezwzględne egzekwowanie przepisów zawartych w ustawie o BIM, oraz regulaminach imprezy i obiektu.
• zapewnienie identyfikacji kibiców;
• oddzielenie podczas wejścia i wyjścia kibiców miejscowych od przyjezdnych;
• stosowanie konstrukcji uniemożliwiających odrywanie elementów (w tym podłoża) przez kibiców celem wykorzystania ich jako niebezpiecznych narzędzi, np.: do rzucania;
• stosowanie konstrukcji zapewniających łatwą, szybką oraz bezpieczną interwencję służb ochrony lub sił policyjnych;
• profesjonalne działanie spikera, zgodne z oczekiwaniami służb porządkowych i Policji, zgodne z przepisami - prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
• rozgrywanie meczów bez udziału kibiców przyjezdnych.

Administracja publiczna, w tym Policja, jest gotowa wspierać działania klubów zmierzające do rozwoju sportu, piłki nożnej w warunkach nie naruszających obowiązujących zasad życia społecznego i porządku prawnego.

- Zamykanie obiektów sportowych dla publiczności to ostateczność. Aby takich sytuacji unikać, niezbędne jest podejmowanie wspólnych działań przez kluby, administrację rządową i służby mundurowe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach - powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Na terenie mazowieckiego garnizonu policji są 2 obiekty piłkarskie, na których obowiązkowe jest utrwalanie przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (stadiony Radomiaka Radom i Wisły Płock). Wszędzie tam, gdzie naruszany będzie porządek będę zwracał się do policji o rozszerzenie wpisu. Dlatego apeluję, by dążyli państwo do wyposażania swoich stadionów w takie systemy. W przyszłości może to być koniecznym warunkiem do organizowania meczów z udziałem publiczności - powiedział do przedstawicieli klubów Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Od 6 sierpnia będą przeprowadzane kontrole przestrzegania warunków technicznych urządzeń zainstalowanych na obiektach sportowych. Zgodnie z projektem nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych kluby zostaną zobowiązane do elektronicznego systemu identyfikacji swoich kibiców. System będzie służył do sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania meczu oraz kontroli dostępu do określonych miejsc na trybunach. Przepisy będą obowiązywały kluby Ekstraklasy (30 dni od wejścia w życie przepisów), I ligi (od 2013 roku) oraz pozostałe kluby (od 2014 roku).

Wciąż mało wykorzystywanym przez kluby instrumentem służącym wyeliminowaniu chuligaństwa są zakazy klubowe. Obecnie częstszym rozwiązaniem są zakazy wydawane przez sądy – powiedział Rafał Batkowski, zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu. Poza tym, kluby powinny wprowadzać do regulaminów obiektów zapisy uniemożliwiające wejście na stadion osobom, które już dopuszczały się zakłócania porządku.

Podczas meczów piłkarskich niezbędne jest zaangażowanie odpowiedniej liczby służb porządkowych i informacyjnych oraz profesjonalizacja ich działań. Powinny one stanowczo i natychmiastowo reagować na każde, nawet najdrobniejsze przewinienia będące w sprzeczności z prawem bądź regulaminem stadionu. Egzekwowaniu tego obowiązku mają służyć zapisy projektu nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która zakłada także obecność funkcjonariuszy policji na terenie stadionu podczas zawodów.
W celu poprawy bezpieczeństwa, kluby muszą wywiązywać się z wymogów licencyjnych dotyczących infrastruktury obiektu. Najważniejsze z nich to: zapewnienie oddzielnych wejść dla kibiców miejscowych i przyjezdnych, stosowanie konstrukcji uniemożliwiających odrywanie elementów, które mogłyby być wykorzystane jako niebezpieczne narzędzia, zapewnienie warunków do łatwej, szybkiej i bezpiecznej interwencji służb porządkowych i policji. Niezbędne są także szkolenia dla stadionowych spikerów, którzy powinni działać zgodnie z oczekiwaniami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

- Dostosowanie stadionów do tych wymogów wiąże się z dużymi kosztami, jednak w ostateczności wprowadzenie takich zmian się opłaci, podniesie się poziom bezpieczeństwa, co przełoży się na wyższą frekwencję na meczach i większe wpływy finansowe dla klubów - powiedział Jacek Kozłowski.

Na zakończenie podkreślono, że zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez sportowych spoczywa głównie na organizatorze. Jednocześnie należy przyjąć, że Policja będzie obecna na stadionach (np. w sektorach oraz w pobliżu wejść na obiekt) w ramach działań prewencyjnych, obserwacyjnych oraz będzie podejmować w uzasadnionych przypadkach stanowcze interwencje, w tym wobec zbiorowych naruszeń porządku publicznego.

Planowane jest kolejne spotkanie - z udziałem przedstawicieli klubów piłkarskich z Warszawy i okolic.

REKLAMA
fot. KWP Radom
fot. KWP Radom
fot. KWP Radom
fot. KWP Radom
fot. KWP Radom
fot. KWP Radom
Kalendarz imprez
sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
 29 dk30 dk31  1  2  3  4
×