zdjecie 9440
zdjecie 9440
zdjecie 9440
2012-01-31T13:44:18+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Miasto dało podwyżki: Czyje pensje wzrosły najbardziej?

REKLAMA
fot. shutterstock fot. shutterstock
REKLAMA

W styczniu ostrołęcki Urząd Miasta podniósł pensje większości swoich pracowników. Były to pierwsze podwyżki od 2009 roku.

Otrzymali je nauczyciele (3,8 proc. wynagrodzeń), pracownicy Ostrołęckiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej  (10 proc.) oraz większość pracowników Urzędu Miasta (około 10 proc.).

- Podwyżek nie otrzymali ci pracownicy UM, którzy już pobierają maksymalne wynagrodzenie oraz ci, których praca nie została oceniona jako wyróżniająca. Celem podwyżek była rekompensata kosztów inflacji - mówi Wojciech Dorobiński, rzecznik prasowy ostrołęckiego ratusza.

Jednak to nie podwyżki dla nauczycieli i pracowników UM wywołały najwięcej emocji.

27 stycznia prezydent Janusz Kotowski podpisał zarządzenia w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla prezesów zarządów spółek miejskich ze 100-procentowym udziałem miasta, czyli Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Oto kwoty wynagrodzeń miesięcznych brutto prezesów przed i po podwyżkach. Dołączamy do nich uzasadnienia podwyżek, o które poprosiliśmy Urząd Miasta.

Dariusz Olkowski, prezes zarządu OPWiK -  z 9 200 zł na 9 900 zł.

Spółka w roku 2010 zakończyła fazę realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa  systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki”. Inwestycja została ostatecznie rozliczona - złożono wniosek końcowy, który został zaakceptowany przez polskie organy kontrolujące i przekazany do Komisji Europejskiej. Obecnie Zarząd Spółki podejmuje działania w kierunku pozyskiwania nowych odbiorców i szuka nowych rynków zbytu dla usług zewnętrznych w celu maksymalizacji przychodów i zapewnienia środków finansowych na spłatę zaciągniętych na inwestycję pożyczek.

Witold Noll, prezes zarządu OTBS - z 8 300 zł na 9 900 zł.

OTBS w kolejnych latach będzie realizować projekt „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” finansowany przy wsparciu środków unijnych w ramach RPO WM. Realizacja projektu wymagać będzie wielu starań i dużego zaangażowania ze strony zarządu spółki.

Ryszard Chrostowski, prezes zarządu MZK - z 8 300 zł  na 9 900 zł.

Staraniem spółki uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 5.1. Transport miejski w latach 2009-2013 realizowany będzie projekt pn. „Podniesienie standardu usług transportu publicznego, świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania inwestycyjne”. Całkowita wartość projektu to 14.352.295,55 zł, poziom dofinansowania - 83,77 proc. Realizacja projektu wiązać się będzie z koniecznością dużego wkładu pracy i zaangażowania ze strony jednoosobowego zarządu spółki.

REKLAMA
zdjecie 9440
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×