2019-04-15T14:38:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Młodzieżowa Rada Miasta. Możliwe, że już od 25 kwietnia. Jakie są jej założenia?

REKLAMA
fot. Facebook
REKLAMA
1
1
70

Już na najbliższej Sesji Rady Miasta radni podejmą decyzję czy powołana zostanie Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki.

1 kwietnia 2019 roku do Rady Miasta Ostrołęki wpłynął wniosek od grupy młodzieży z Ostrołęki z prośbą o utworzenie w mieście Ostrołęka, Młodzieżowej Rady Miasta. Zgodnie z przepisem art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyborów jej członków i zasady działania".
 
W uzasadnieniu do projektu czytamy również, że wobec rosnącej świadomości obywatelskiej i samorządowej cechującej przedstawicieli młodego pokolenia ostrołęczanek i ostrołęczan, przejawiającej się coraz częstszymi postulatami uwzględnienia ich głosu w debacie publicznej, uznając jednocześnie zaangażowanie uczniów ostrołęckich szkół, grupa radnych Miasta Ostrołęki przygotowała przedmiotowy projekt uchwały.
 
Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta ma na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej wśród młodych mieszkańców Ostrołęki poprzez wdrożenie się do działań samorządowych, reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska młodzieży władzom miasta oraz innym instytucjom zewnętrznym, a także postulowanie do władz miasta w sprawach dotyczących młodzieży.
 
Młodzieżowa Rada Miasta liczyć będzie 23 radnych, wybory będą przeprowadzone raz na dwa lata, a radni spotykać się będą minimum raz na dwa miesiące (z wyłączeniem wakacji i ferii zimowych). W poszczególnych komisjach będzie pracować od czterech do ośmiu radnych.
 
- Po utworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki zasadne jest zaplanowanie środków finansowych w budżecie Miasta z przeznaczeniem na statutową działalność Młodzieżowej Rady - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.
 
Oznacza to, że niezasadne są krytyczne głosy o "zabawie w politykę". Ostrołęcka młodzież będzie miała w końcu swoją reprezentację, która swoje pomysły będzie przekazywać władzom miasta. Dodatkowo, będzie dysponować budżetem na realizację własnych celów. Biorąc pod uwagę fakt, że w poprzednich latach młodzieży wiele obiecywano (także powołanie młodzieżowej rady), a niewiele z tym robiono - jest to duży krok do przodu.
 
- Powołanie takiej rady było jednym z naszych postulatów wyborczych, miały to w swoich programach także inne komitety - mówi Jakub Frydryk, wiceprzewodniczący rady miasta Ostrołęki z klubu Bezpartyjne Miasto. - Uważam, że młodzież powinna mieć możliwość decydowania o ważnych dla siebie sprawach. Dzięki tej radzie, będzie to możliwe. Ogromny wkład w powstanie tej rady miał radny Paweł Niewiadomski, który spędził przy tym projekcie dużo czasu. Warto podkreślić też inicjatywę Bartosza Śniecińskiego, który wystosował petycję w tej sprawie. Te działania i nasza odpowiedź w postaci powołania rady pokazują, że słuchamy głosu młodzieży szkolnej z naszego miasta - dodaje.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w tej sprawie odbędzie się na sesji 25 kwietnia.
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Asked, 15:37 15-04-2019,   67%
Po co kumu takie młode chłopaki?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:26 15-04-2019,   70%
@~Asked żeby odpowiedzialność za decyzję jeszcze bardziej się rozmyła i nikt za to nie ponosił odpowiedzialności
odpowiedz   •   oceń :  
~Młodzieżowa Rado Ostrołęk, 15:37 15-04-2019,   84%
Szanowna Młodzieżowa Rado Miasta Ostrołęki. Czy planowane jakieś działania, żeby młodzi ludzi ludzie, już dorośli nie musieli stąd wyjeżdżać za pracą i żeby były w Ostrołęce perspektywy pracy dla młodych ludzi po studiach oraz aby mogli pracować w zawodzie wyuczonym i żeby były tu dla nich wolne stanowiska pracy w ich zawodach wyuczonych na studiach, zgodnych z wymaganym poziomem kształcenia lub rodzajem pracy, a nie tylko sprzątanie zakładów miejskich, zamawianie kosmetyków, ślusarz w Niemczech, praca na zmywaku w Austrii, pracownik do produkcji gryzaków, praca w kebabie, praca przy elewacjach, magazynier, tokarz itp. ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Młodzieżowa Rada Miasta O, 20:27 15-04-2019,   75%
@~Młodzieżowa Rado Ostrołęk Szanowny Panie!
Nasza rada będzie zajmować się reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie miasta Ostrołęki. W związku z tym, iż będziemy jedynie organem konsultacyjnym, to nie mamy bezpośredniego wpływu na decyzje Prezydenta, bądź Rady Miasta. Osobiście chcielibyśmy, aby w Ostrołęce każdy posiadał dobrze płatną i przyjemną pracę, lecz tutaj niewiele może zrobić nawet samorząd terytorialny, ponieważ decyzje o miejscach pracy zależą od przedsiębiorcy, który zakłada lub rozwija firmę. Liczę na to, iż rozwiałem wszelkie wątpliwości. Szczerze Panią/Pana pozdrawiam.
odpowiedz   •   oceń :  
~Uściślenie, 20:48 15-04-2019,   34%
@~Młodzieżowa Rada Miasta O Zależy o jakie kierunki studiów, czy rodzaje pracy chodzi. Jeżeli ktoś ukończył np. administrację, pedagogikę specjalną, pracę socjalną, bezpieczeństwo narodowe, resocjalizacje, pedagogikę wczesnoszkolną, logopedię, specjalności nauczycielskie różnych kierunków typu historia, geografia itp. no to jednak jest głównie przygotowany do pracy w sektorze publicznym, także nie jest to do końca prawda, że tylko od przedsiębiorcy, gdyż w przypadku instytucji publicznych mamy do czynienia z instytucjami, które istnieją po prostu, bez przedsiębiorców, bez zakładania. Ustawa lub rozporządzenie reguluje ich powoływanie, organizowanie i organ prowadzący taką jednostkę organizacyjną powołuje, w związku z czym ma on wpływ na jej kształt, także zatrudnienie, bo jest ona mu podległa, a jest to zazwyczaj miasto i w mieście Ostrołęka takich instytucji można wymienić wiele.
odpowiedz   •   oceń :  
~Praktycznie, 15:44 15-04-2019,   50%
Czy wszyscy oni mają już po 18 lat? A jeśli nie, to co da taka Rada, jak taki niepełnoletni to nie może żadnego dokumentu podpisać. O zgodę na wszystko pisemną przecież prosi się rodziców takich niepełnoletnich dzieci. Na wszystko musi się zgodzić rodzic. Jak są niepełnoletni, to nawet nie mają dowodu. Na wszystkie zebrania chodzi rodzic. Wszystkie sprawy urzędowe załatwia za niepełnoletnie dziecko rodzic. Żadnej sprawy urzędowej oni nie załatwią bez opiekunów prawnych, więc jak sobie oni wyobrażają dysponowanie jakimkolwiek budżetem publicznym? Tych kilku co ma dowody będzie wszystko podpisywać i załatwiać. Poza tym, co o dysponowaniu budżetem wie ktoś, za kogo do niedawna, albo jeszcze nadal wszystko załatwiali rodzice?
odpowiedz   •   oceń :  
~Młodzieżowa Rada Miasta O, 20:26 15-04-2019,   67%
@~Praktycznie Szanowny Panie,
W statucie została zawarta informacja dot. sprawy niepełnoletności członków rady. Wymagana będzie jednorazowa zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, gdzie zgodzi się on na uczestnictwo na Sesjach MRM. Szczerze polecam także lekturę uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży, która umożliwiła działanie tychże rad. Wszystko odbywać się będzie zgodnie z prawem oraz niewymagana będzie obecność rodziców, choć będą mogli przebywać na sali, jako iż sesje Rady Miasta, Rady Seniorów oraz tworzonej Młodzieżowej Rady Miasta są jawne i ogólnodostępne dla mieszkańców. Serdecznie pozdrawiam.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ubaw, 20:50 15-04-2019,   100%
@~Młodzieżowa Rada Miasta O Aha. no w sumie można wprowadzić też w dorosłej Radzie takie usprawnienie, żeby rodzice spoglądali przez szybkę. może obrady inaczej by wyglądały :D hahaah
odpowiedz   •   oceń :  
~Kleo patrzta, 16:15 15-04-2019,   50%
Szanowna Młodzieżowa Rado Miasta Ostrołęki, tudzież jej pomysłodawcy. Czy oprócz pomysłów typu juwenalia (Juwenalia to imprezy studenckie organizowane przez samorządy uczelni i raczej nie jest to odpowiednie miejsce dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, i niepełnoletnich uczniów techników i liceów) macie jakieś pomysły realne na to, jak zatrzymać w Ostrołęce młodych dorosłych ludzi (bo to oni wyjeżdżają na studia i nie wracają, albo wyjeżdżają za pracą do innych miast po ukończeniu szkół lub studiów, a nie uczniowie szkół średnich), żeby nie musieli wyjeżdżać za pracą do innych miast, albo mogli tu wrócić po studiach do pracy, planować zakładanie rodziny, pracę, życie, mieszkanie itp. Czy macie jakieś realny pomysły, jak sprawić, aby tu była praca w zawodzie wyuczonym dla młodych, wykształconych absolwentów studiów z dobrymi wynikami, żeby nie musieli spotykać sytuacji, że chcą pracować w swojej małej ojczyźnie, kończą studia, uczą się, starają, mają najlepszą średnią, a nie mogą tutaj znaleźć pracy, ani w okolicach, nawet choćby odrobinę zbieżnej z wyuczonym zawodem?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:24 15-04-2019,   80%
@~Kleo patrzta praca w zawodzie wyuczonym będzie zawsze jeśli przed pójściem do szkoły przemyślisz czy taki fachowiec jest potrzebny .
Albo myślisz o własnym biznesie w tym kierunku .
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:42 15-04-2019,   25%
Czy reprezentuje Pan/Pani pomysłodawców Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki? To było pytanie do pomysłodawców Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.
odpowiedz   •   oceń :  
~Młodzieżowa Rada Miasta O, 20:02 15-04-2019,   75%
@~Kleo patrzta Szanowny Panie!
Nasza rada będzie zajmować się reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie miasta Ostrołęki. W związku z tym, iż będziemy jedynie organem konsultacyjnym, to nie mamy bezpośredniego wpływu na decyzje Prezydenta, bądź Rady Miasta. Osobiście chcielibyśmy, aby w Ostrołęce każdy posiadał dobrze płatną i przyjemną pracę, lecz tutaj niewiele może zrobić nawet samorząd terytorialny, ponieważ decyzje o miejscach pracy zależą od przedsiębiorcy, który zakłada lub rozwija firmę. Liczę na to, iż rozwiałem wszelkie wątpliwości. Pozdrawiam.
odpowiedz   •   oceń :  
~Tatu tatam, 21:33 15-04-2019,   34%
@~Młodzieżowa Rada Miasta O Czy ktoś tu pisał, że przyjemną i dobrze płatną? Jakakolwiek.Wystarczyłaby pensja minimalna brutto i w zawodzie zgodnym z wykształceniem, w końcu po to się kończyło studia. Co do tej przyjemnej to wątpliwe, że absolwent np. resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki, fizjoterapii itp kończy takie, a nie inne studia, żeby mieć przyjemną pracę.
odpowiedz   •   oceń :  
~Katarynka, 21:39 15-04-2019,   67%
@~Młodzieżowa Rada Miasta O To jak niewiele może zrobić to po co on potrzebny? Po co ta Rada jak nic nie może z poważnych, istotnych, życiowych spraw? Żeby organizować imprezy? W dorosłym życiu jak nie ma pracy, to i o imprezach się nie myśli. Jak tu planować rodzinę? Nie włożę juwenaliów do gara, nie zamieszam i nie podam rodzinie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:30 16-04-2019,   0%
@~Katarynka Idź na takie studia, po których jest praca, to będziesz miała co do gara włożyć, zamieszać i podać rodzinie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Skończ waść, 12:41 16-04-2019,   100%
W Ostrołęce to po żadnych nie ma.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:25 15-04-2019,   28%
A co  z mostem? Czy ,,młodzieżowa ,, rada będzie zdominowana przez sympatyków  pis i wyznawców toruńskich?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:28 15-04-2019,   64%
będzie antykościelna i antypaństwowa
odpowiedz   •   oceń :  
~Pora wyjechać, 16:41 15-04-2019,   34%
Niepotrzebne to. Ludzie nie mogą tu znaleźć pracy, nie ma tu perspektyw. Nie ma nowych rekrutacji nawet za minimalną płacę brutto. Nikt nie szuka, szczególnie jeszcze jak ktoś jest po studiach. (no chyba że z przymiotem, który zaczyna się na z, a kończy na ści, ale tu chodzi o ludzi zwykłych, z normalnych prostych rodzin, a kowalski kowalskiego kowalskim itp.). I to jest problem, ale nikt go nie widzi i nie próbuje rozwiązać, tylko teraz rozrywki dla dzieci ze szkół będą robić.
odpowiedz   •   oceń :  
~Młodzieżowa Rada Miasta O, 20:24 15-04-2019,   67%
@~Pora wyjechać Szanowny Panie,
To, że miasto nie jest biblijnym Edenem każdy z nas dobrze wie. Nie jest to jednak powód do zagłuszenia głosów wyrażających potrzeby młodzieży ostrołęckiej, która w końcu też chce "wyciągnąć z życia jak najwięcej". Przewiduję, że Pan/Pani jest dorosła i dokonuje wyboru swojego reprezentanta do Rady Miasta, a my też chcemy określić swoje stanowisko w sprawach nas dotyczących, co powinno zostać zrozumiane. Choć wiele osób krytykuje pomysł takiego organu, to w wielu miastach sprawdził się on doskonale i na przykład w Częstochowie działa ona już od roku 1990. Rozumiem Pańskie zdanie i liczę się z nim, chociaż na temat osób nieuczących się już w szkole średniej nie możemy wpływać, bo to jest już zadanie Rady Miasta. Serdecznie pozdrawiam.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ad vocem., 20:39 15-04-2019,   50%
@~Młodzieżowa Rada Miasta O "Wyciągnąć z życia jak najwięcej"? Ale co wyciągnąć? Przecież Szanowni Panowie Młodzianowie też kiedyś szkoły skończą, a nawet w niechybnej, niedalekiej przyszłości i jak mniemam, skoro aż tak się angażujecie w życie  miasta to macie zamiar w nim żyć i pracować, więc sprawy braku perspektyw pracy dotyczą również was. No chyba, że liczycie, że będzie łatwiej przez politykę, ale gdyby tak było to nie było by tylu kandydatów najmłodszych (czyli powiedzmy przed 30)  w ostatnich wyborach, którzy kandydowali w różnych miejscach, z różnych list i się nie dostali, bo zostali umieszczeni na końcowych miejscach. Sprawy braku wolnych stanowisk pracy dotyczą więc także Państwa, Szanowna Młodzieży. W związku z tym, skoro chcecie "wyciągnąć coś z życia", to jak chcecie wyciągnąć to swoje "jak najwięcej", jak tu nie ma gdzie pracować? Wiecznie uczniami też nie będziecie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:44 15-04-2019,   34%
Bez sensu. Są poważniejsze problemy. Wysokie ceny produktów, problemy osób z niepełnosprawnościami, problemy mieszkaniowe młodych chcących zakładać rodzinę, problemy młodych absolwentów studiów ze znalezieniem zatrudnienia, ale nimi się nikt nie zajmuje, nie słychać o żadnych planach z tym związanych, tylko tematy zastępcze.
odpowiedz   •   oceń :  
~szkoda gadać, 19:23 15-04-2019,   50%
Ilu  z tych kandydatów jest pełnoletnich? Pomysłodawca, pomysłodawcą, ale jak ci pozostali uczniowie wyobrażają sobie zarządzanie budżetem bez dojrzałości prawnej, bez pełnoletności, bez dowodu osobistego? Rodzice chodzą na zebrania do szkoły, rodzice podpisują wszystko, rodzice załatwiają stypendia itp. (dorosły np. student załatwia takie rzeczy sam), opłacają wszystkie składki, więc jakie pojęcie o decydowaniu o finansach będą mieli ci uczniowie. Nie mówiąc już o tym, że w Polsce zdolność do czynności prawnych mają osoby, które ukończyły 18 rok życia, więc jak może doradzać w zarządzaniu miastem powiatowym, ktoś kto nie ma pełnej czynności prawnej, czyli na pracownika samorządowego zdaje się nie można go chyba by było nawet w prawdziwym urzędzie, czy administracji publicznej zatrudnić, bo tam jest raczej wymaganiem koniecznym pełna zdolność do czynności prawnych. Jak można decydować o środkach bez pełnej zdolności do czynności prawnych. To tych kilku pełnoletnich będzie to wszystko robić, a reszta będzie tylko doradzać Radzie, jak mają doradzać Radzie Miasta :D haha parodia parodii. To oni tam nic nie będą podpisywać? Czy będzie podpisywać tylko tych kilku, co mają 18 lat?
odpowiedz   •   oceń :  
~Młodzieżowa Rada Miasta O, 20:14 15-04-2019,   50%
@~szkoda gadać Szanowny Panie,
W statucie została zawarta informacja dot. sprawy niepełnoletności członków rady. Wymagana będzie jednorazowa zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, gdzie zgodzi się on na uczestnictwo na Sesjach MRM. Szczerze polecam także lekturę uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży, która umożliwiła działanie tychże rad. Wszystko odbywać się będzie zgodnie z prawem oraz niewymagana będzie obecność rodziców, choć będą mogli przebywać na sali, jako iż sesje Rady Miasta, Rady Seniorów oraz tworzonej Młodzieżowej Rady Miasta są jawne i ogólnodostępne dla mieszkańców. Szczerze pozdrawiam.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:16 16-04-2019,   0%
@~Młodzieżowa Rada Miasta O A można pozdrawiać nie szczerze? Chyba serdecznie Pan pozdrawia?
odpowiedz   •   oceń :  
~gerontologia, 19:31 15-04-2019,   34%
A kiedy coś dla dorosłych, już po szkołach, studiach? Jakieś rozwiązanie? Jakaś uchwała? Młodzi, ale dorośli ludzie, już z pewnym wykształceniem (wyższym), wiedzą, umiejętnościami nie mogą w Ostrołęce pracy znaleźć, spotykają brak ofert pracy, odbijają się od drzwi do drzwi, słyszą, że nie ma pieniędzy na zatrudnianie, że nie ma takiej potrzeby, bo stanowiska zajęte. Nie lepiej te pieniądze w budżecie przeznaczyć na jakieś ułatwienia dla pracodawców, żeby im lżej było zatrudnić nowe osoby, żeby im się to opłacało, przynajmniej w podległych miastu instytucjach, bo na nie to miasto ma bezpośredni wpływ? A dzieci ze szkół też by na tym skorzystały, bo w przyszłości za ileś lat po szkole mogłyby tu wrócić i pracować. Bardziej by się to przydało niż rozrywki. Tu nie brakuje rozrywki, tylko pracy, perspektyw do życia. Jak ma młody, dorosły człowiek myśleć o rozrywkach, jak nie ma pracy? Jak tu planować dalsze życie? Wszyscy mają wyjechać, żeby cąłkiem to miasto stało się starzejące się?
odpowiedz   •   oceń :  
~Młodzieżowa Rada Miasta O, 20:15 15-04-2019,   67%
@~gerontologia Szanowny Panie!
Nasza rada będzie zajmować się reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie miasta Ostrołęki. W związku z tym, iż będziemy jedynie organem konsultacyjnym, to nie mamy bezpośredniego wpływu na decyzje Prezydenta, bądź Rady Miasta. Osobiście chcielibyśmy, aby w Ostrołęce każdy posiadał dobrze płatną i przyjemną pracę, lecz tutaj niewiele może zrobić nawet samorząd terytorialny, ponieważ decyzje o miejscach pracy zależą od przedsiębiorcy, który zakłada lub rozwija firmę. Liczę na to, iż rozwiałem wszelkie wątpliwości. Serdecznie Panią/Pana pozdrawiam.
odpowiedz   •   oceń :  
~Za a nawet przeciw., 22:09 15-04-2019,   100%
@~Młodzieżowa Rada Miasta O Przyjemną pracę? Przyjemne to mogą być koncerty, albo kalistenika. Praca przyjemna to może być chyba tylko .... W polityce. A to w sumie się wyjaśniło skąd to zaangażowanie uczniów w politykę. :D hahaha
odpowiedz   •   oceń :  
~pytanie do Rady, 19:32 15-04-2019,   34%
Czy Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki zamierza coś zrobić, żeby obecne pokolenia absolwentów studiów, jak i ich rówieśnicy mieli tu gdzie pracować, a nie opuszczali tego miasta z powodu braku pracy?
odpowiedz   •   oceń :  
~fjuczer, 19:34 15-04-2019,   34%
@~pytanie do Rady Ich przyszłości to też dotyczy przecież. Może teraz o tym nie myślą, ale jak się nie myśli, to potem się spada z wysokiego konia i jest szok, bo niby jest wykształcenie, a nikt mnie nie chce do pracy, nikomu nie jestem potrzebna, potrzebny.
odpowiedz   •   oceń :  
~Młodzieżowa Rada Miasta O, 20:04 15-04-2019,   67%
@~pytanie do Rady Szanowny Panie!
Nasza rada będzie zajmować się reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie miasta Ostrołęki. W związku z tym, iż będziemy jedynie organem konsultacyjnym, to nie mamy bezpośredniego wpływu na decyzje Prezydenta, bądź Rady Miasta. Osobiście chcielibyśmy, aby w Ostrołęce każdy posiadał dobrze płatną i przyjemną pracę, lecz tutaj niewiele może zrobić nawet samorząd terytorialny, ponieważ decyzje o miejscach pracy zależą od przedsiębiorcy, który zakłada lub rozwija firmę. Liczę na to, iż rozwiałem wszelkie wątpliwości. Serdecznie pozdrawiam.
odpowiedz   •   oceń :  
~Także o, 20:55 15-04-2019,   -
@~Młodzieżowa Rada Miasta O To tak na przyszłość, w razie jakby kiedyś, chociaż nie sądzę (no nie tutaj, chyba że się ma plecuchy) przyszło wyfawać jakieś decyzje administracyjne, albo pisać jakieś pisma, czy odpowiadać na jakieś zapytania. Dobrze by było jakby odpowiedzi były w miarę możliwości zindywidualizowane, a nie do każdej osoby to samo. No. w sprawach administracyjnych, podobnych co prawda podaje się podstawę prawną, każdemu tą samą, ale uzasadnienia powinny być inne zindywidualizowane.
odpowiedz   •   oceń :  
~Młodzieżowa Rada Miasta O, 20:32 15-04-2019,   100%
Pytania dotyczące działań rady prosimy wysyłać w formie krótkich wiadomości na portalu Facebook (do strony Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki) oraz w formie listownej na adres: rada@mrmostroleka.int.pl. Z góry informuję także, że użytkownik Młodzieżowa Rada Miasta O jest odpowiedzią oficjalną, choć jednocześnie ostrzegam przed podszywaniem się pod nią. Nazwa jest niedokończona ze względu na ograniczoną liczbę znaków.

Pozdrawiam
Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki
odpowiedz   •   oceń :  
~Fifi, 21:13 15-04-2019,   50%
Słaby pomysł, niepotrzebny. Tylu jest młodych, wykształconych ludzi z dyplomami, pomysłami, wynikami, którzy nie mogą znaleźć pracy, a mają w zasadzie wykształcenie do stanowisk administracyjnych, to zamiast stworzyć warunki do wykorzystywania ich potencjału, wiedzy np. uchwała o procentowym udziale osób młodych z wyższym wykształceniem, na niskim szczeblu, żeby mogli pracować dla miasta w swoich zawodach, na umowie, to tworzy się oszczędność w postaci darmowego wolontariatu uczniów w doradzaniu przy koncertach itp. Uczniom się nie dziwię, bo w dzisiejszych czasach to jeszcze ta polityka to taka ostatnia deska ratunku, słaba bo słaba, ale zawsze żeby mieć jakiekolwiek zajecie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:37 16-04-2019,   100%
@~Fifi Kogo chcesz zwolnić uchwałą?
odpowiedz   •   oceń :  
~Kopara, 06:50 16-04-2019,   100%
Koparkę
odpowiedz   •   oceń :  
~Bez ładu i składu, 21:27 15-04-2019,   75%
Czy młodzieży uczącej się potrzebna jest reprezentacja przed samorządem? Nie wystarczą im rodzice? Jakoś tyle jest grup osoby z niepełnosprawnościami itp, no ale mniejsza z tym. Naprawdę dzieci potrzebują aż tak tych koncertów? A nauka?
odpowiedz   •   oceń :  
~Piskałła, 21:41 15-04-2019,   100%
Pozorne działania. Zastępczy temat, a brak perspektyw jak był, tak jest, A bieda jak piszczala, tak już nawet nie piszczy
odpowiedz   •   oceń :  
~Żal, 22:11 15-04-2019,   100%
"Wyciągnąć z życia jak najwięcej" ot i cale podsumowanie tego niepotrzebnego pomysłu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:14 15-04-2019,   100%
PR owo może to i dobrze wygląda, ale złej sytuacji z pracą młodych ludzi w Ostrołęce, to to nie zmieni.
odpowiedz   •   oceń :  
~Druzyna aaaa, 22:16 15-04-2019,   50%
Lepiej te pieniądze z budżetu przeznaczyć na zachęty dla pracodawców, do zatrudniania wykształconych, młodych ludzi, niż na takie Rady.
odpowiedz   •   oceń :  
~No wlaśnie, 22:42 15-04-2019,   50%
To jest ta Rada co to niby miała działać po to, żeby zatrzymać młodych ludzi w Ostrołęce, bo się miasto wyludnia i chciała to robić juwenaliami i kalisteniką? Tylko, że młodzi ludzie to wyjeżdżają stąd nie z braku rozrywki, tylko za pracą, albo na studia, a potem nie wracają, bo tu pracy nie ma i juwenaliami nikt ich tu nie zatrzyma, jak nie będą mogli pracy znaleźć i bez tych perspektyw to to miasto jeszcze bardziej się będzie wyludnialo i starzalo.
odpowiedz   •   oceń :  
~Titi, 22:44 15-04-2019,   75%
Naprawdę uczniom ostrołęckim jest aż Rada potrzebna? Od realizacji swoich potrzeb to uczeń ma ojca i matkę, a nie samorząd terytorialny.
odpowiedz   •   oceń :  
~Fafernuchy., 22:45 15-04-2019,   40%
Uczniowie do książek. A samorządowcy do tworzenia perspektyw do życia i pracy dla młodych, wykształconych ludzi.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kalinka, 06:22 16-04-2019,   50%
Jak coś nie ma jakiegoś szczególnie pozytywnego odbioru społecznego, to się po prostu tego nie robi.
odpowiedz   •   oceń :  
~Misia be, 06:30 16-04-2019,   50%
Rreprezentujcie sobie Państwo młodzież uczącą się z Ostrołęki do woli, tylko nie mówicie, że chcecie młodych ludzi zatrzymać w Ostrołęce, bo miasto się wsyludnia i starzeje, bo skoro swoją działalność profilujecie na uczniów, to i tak nie macie na to wpływu, gdyż wyjeżdżają to ludzie już po szkołach za pracą albo na studia, a uczniowie to i tak jak mieszkają w domu rodzinnym w Ostrołęce, to i tak w nim zostaną do ukończenia szkoły i tak, czy z Waszą Radą, czy bez Waszej Rady i Waszych Juwenaliów.
odpowiedz   •   oceń :  
~Dimizżąs, 06:34 16-04-2019,   100%
To uczniowie, niektórzy niepelnoletni, których przyjdą dogladac rodzice mają decydować o budżecie? A co budżet na to? Haha :D
odpowiedz   •   oceń :  
~Sialała, 06:41 16-04-2019,   50%
Są poważniejsze problemy w Ostrołęce, niż potrzeby rozrywkowe uczniów, którzy od zaspokajania swoich życiowych potrzeb to mają ojca i matkę. Lepiej by było utworzyć hospicjum, dzienny dom pobytu seniora, jakąś uchwałę na rzecz osób z niepełnosprawnościami podjąć, jakąś uchwałę żeby zachęcić pracodawców do przyjmowania młodych ludzi, co studia skończyli, a pracy tu nie mogą znaleźć, jakiś ułatwień dla ich zatrudniania, no przynajmniej dla tych którzy są przygotowani do pracy w administracji publicznej, czy na niskich stanowiskach miejskich instytucji, wszak one podlegają pod miasto niektóre, no ale dla pozostałych młodych też oczywiście
odpowiedz   •   oceń :  
~Kasiutka, 06:49 16-04-2019,   50%
Wizerunkowo może to i dobrze brzmi, ale to nie zlikwiduje problemu tego, że miasto się starzeje i wyludnia, bo młodzi ludzie muszą wyjeżdżać za pracą, bo w Ostrołęce nie mogą jej znaleźć, no to za co będą tu mieszkać bez pracy. Bez zniwelowania tego problemu to Ostrołęka i tak będzie się wyludniać i starzeć i żadna Rada tu nic nie zmieni. Jeszcze tylko gorzej, bo. całkiem zdemotywuje do pozostania w Ostrołęce tych co nie mogą po studiach i dobrych wynikach znaleźć pracy, no bo ich problemami nikt się nie przejmuje, nie widzi ich, nie dba o nich, nikt ich tu nie potrzebuje do pracy, a za to tworzy się Rady dla uczniów, którzy przeżyją i bez juwenaliów.
odpowiedz   •   oceń :  
~Szanowna Mlodzieżowa Rado, 06:56 16-04-2019,   50%
Pytanie do pomysłodawców Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki (i tylko do nich, inni komentatorzy niech sobie darują swoje uwagi). Szanowna Młodzieżowa Rado Miasta Ostrołęki. Czy popieracie pomysł, żeby uchwałą Rady Miasta określić procentowy udział osób młodych z wyższym wykształceniem w administracji publicznej i w instytucjach samorządu terytorialnego na stanowiskach niskiego szczebla? Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:34 16-04-2019,   -
@~Szanowna Mlodzieżowa Rado Kogo chcesz zwolnić uchwałą, by zatrudnić młodych?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:45 16-04-2019,   100%
Po pierwsze do obcych się nie mówi na Ty. Po drugie to pytanie do przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.
odpowiedz   •   oceń :  
~Puci puci, 07:02 16-04-2019,   50%
Jak coś nie ma jakiegoś szczególnie dużego poparcia społecznego, to nie powinno być uchwalone.
odpowiedz   •   oceń :  
~Faktycznie, 07:09 16-04-2019,   100%
Jak może decydować o jakimkolwiek budżecie ktoś za kogo do niedawna, albo jeszcze nadal wszystkie sprawy urzędowe i finansowe załatwiali rodzice. To tak jakby studenta medycyny, na pierwszym roku studiów, pierwszego dnia studiów ktoś wysłał, żeby od razu samodzielnie operacje zrobił (no tak to on się leczenia nie nauczy, tak samo spraw finansowych i administracyjnych nie nauczy się młodzieniec od rzucenia na głęboką wodę samorządu).
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:32 16-04-2019,   100%
Że niby takie coś w przyszłości da tym młodym szansę na politykę? Chyba na ostanie niebiorące miejsce na liście
odpowiedz   •   oceń :  
~Pasternaczka, 07:47 16-04-2019,   100%
Jak coś się nie podoba mieszkańcom (szczególnie tym, którzy mają czynne prawo wyborcze), to nie powinno być uchwalane.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:51 16-04-2019,   100%
A nie można by było tego nie uchwalać, a pieniądze przeznaczyć na poważniejsze problemy Ostrołęki?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:55 16-04-2019,   100%
Budżet Miasta jest publiczny, czyli z podatków, wiec mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się, czy zgadzają się na to, żeby w budżecie Miasta były zaplanowane środki na działalność statutową takiej Rady, czy na jakieś ważniejsze problemy i w razie gdyby się nie zgodzili to powstanie takiej Rady nie powinno być uchwalone.
odpowiedz   •   oceń :  
~Fifa rafa, 08:04 16-04-2019,   100%
Czy ci uczniowie płacą podatki? No bo jak mają doradzać o budżecie, który przecież z podatków jest, no to chyba tak.
odpowiedz   •   oceń :  
~gość, 09:48 16-04-2019,   100%
@~Fifa rafa myślę, że każdy płaci podatki ;) Idąc do sklepu zobacz ile zostawiasz tam $$ przez podatki :/
odpowiedz   •   oceń :  
~Beka, 10:04 16-04-2019,   50%
@~gość Czyli jak niepełnoletni kupuje cukierki za pieniądze rodziców to już się może tytułować płatnikiem podatku lozacym pieniądze ba budżet publiczny? :D
odpowiedz   •   oceń :  
~Do Mlodziezowej Rady, 08:26 16-04-2019,   50%
Czy Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki popiera pomysł, aby uchwałą znieść wymóg doświadczenia W rekrutacji pracowników w administracji publicznej i instytucjach pulicznych, tam, gdzie nie jest on konieczny, czyli prawo nie określa, że na tym i na tym stanowisku wymagane jest takie i takie doświadczenie, A nie inne, tylko to zatrudniający decyduje jakiego doświadczenia wymaga i czy w ogóle wymaga?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:36 16-04-2019,   100%
@~Do Mlodziezowej Rady Doświadczonego pracownika chcesz zwolnić uchwałą, a to miejsce zatrudnić niedoświadczonego?
odpowiedz   •   oceń :  
~koparra, 12:37 16-04-2019,   100%
W to miejsce zatrudnić operatora koparki.
odpowiedz   •   oceń :  
~Do Rady, 12:40 16-04-2019,   100%
Czy jest Pan przedstawicielem młodzieżowej Rady? Jeśli nie, to nie jest pytanie do Pana, tylko do pomysłodawców Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:23 16-04-2019,   100%
Młodzieży szkolnej? No niedługo to przedszkolaki nie będą się nazywamy przedszkolaki, czy dzieci z przedszkola, tylko młodzież przedszkolna.
odpowiedz   •   oceń :  
~ale lipa, 14:41 16-04-2019,   50%
Dobrze by było jakby tego nie uchwalili. Myślę, że kandydaci do europejskich instytucji na takich pomysłach dużo stracą i będzie słaby wynik w wyborach.
odpowiedz   •   oceń :  
~Basia, 15:13 16-04-2019,   100%
Myślę, że w radzie znajdą się w odpowiedniej liczbie dziewczęta. nie tak jak na zdjęciu. Dopilnuję.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Nie tak hop, 15:37 16-04-2019,   100%
@~Basia Na razie to nie wiadomo, czy to powstanie nawet. Nie jest to dobry, A przed wyborami to kandydaci nie będą chcieli głosów stracić.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kaka dududu, 17:59 16-04-2019,   100%
Ci uczniowie w większości nie mają nawet czynnego prawa wyborczego, więc nawet Państwa nie wybierali i nie są Państwa Radnych suwerenem, który ma inne problemy, np niemożność znalezienia pracy w Ostrołęce po studiach, choroby, niepelnosprawnosci i możliwe, że nigdy tymi wyborcami akurat w Ostrołęce nie będą, bo np. wyjadą stąd po szkole średniej za te 5 lat, kiedy będą następne wybory, na studia ( nie mówiąc już o parlamentarnych, czy europejskich, gdzie większość nie będzie nawet dowodu miala), albo za pracą, bo w Ostrołęce pracy nie ma. A dorosłym się ta Rada nie podoba, a niektórzy politycy będą przecież w wyborach europejskich startować i suweren oceni.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  1  2