2016-03-01T18:36:43+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Nabór do ostrołęckich przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Już po raz kolejny nabór do ostrołęckich przedszkoli miejskich i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzany z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU.


W serwisie internetowym www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasta Ostrołęka.

Tegoroczny nabór uwzględnia ostatnie zmiany ustawy o systemie oświaty. Są to:
1) prawo dziecka od 4 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie,
3) obowiązek szkolny od 7 roku życia,
4) prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

Kryteria naboru
Do przedszkola miejskiego przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole miejskie nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria te są zawarte w Uchwale Nr 38/VI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli miejskich w Ostrołęce i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów do ich potwierdzania oraz liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 1 marca 2016 r. godz.8:00 do 7 marca 2016 r. godz.15:00

Terminy naboru
Określa Zarządzenie nr 23/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka na rok szkolny 2016/2017.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017, DLA KTÓRYCH MIASTO OSTROŁĘKA JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 10.03.2016 r. godz.8.00 25.03.2016 r. godz.15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty 10.03.2016 r. godz.8.00 31.03.2016 r. godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 22.04.2016 r. godz.8.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
w postępowaniu rekrutacyjnym 22.04.2016 r. godz.8.00 02.05.2016 r. godz.15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 05.05.2016 r. godz.8.00
6. Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 09.05.2016 r. godz.8.00 13.05.2016 r. godz.15.00
7. Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty 09.05.2016 r. godz. 8.00 18.05.2016 r. godz. 15.00
8. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2016 r. godz.8.00
9. Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2016 r. godz.8.00 06.06.2016 r. godz.15.00
10. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 08.06.2016 r. godz.15.00

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu.

Ponadto informacji udziela Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce pod numerem telefonu 29/7646811 wew.253 i 229.
Niezbędne informacje można uzyskać także osobiście w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta
w Ostrołęce w godzinach od 8:00 do 15:30 w pokoju nr 125 i 126.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10  11  12 dk13  14 dk15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28 dk29 dk30
 31  1  2  3  4  5  6
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×