zdjecie 9942
zdjecie 9942
zdjecie 9942
zdjecie 9942
2020-04-28T10:03:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Nadzwyczajna sesja rady miasta Ostrołęki. Zobacz nagranie

REKLAMA
REKLAMA
0
2
26

28 kwietnia o godzinie 10:00 rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki. Obrady odbywały się w niecodziennych warunkach – poza ratuszem i z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa.

Sesja odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. św Jana Pawła II w Ostrołęce. Zobacz zapis transmisji na żywo.Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy mostu.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzeniaBranżowej Szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki o  zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z  budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i  ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Ostrołęce oraz nadania jej Statutu.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki oraz nadania jej Statutu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2020 roku”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Ostrołęki w 2020 roku.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2020 roku na terenie Miasta Ostrołęki.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie regulaminu targowiska miejskiego,

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wydania przepisów porządkowych.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie opłaty targowej,

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

21. Rozpatrzenie Raportu z wykonania w 2019 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2017-2022.

22. Rozpatrzenie Informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego za 2019 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

23. Rozpatrzenie Informacji z  realizacji  zadań  określonych  w  ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.  j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2277,  ze zm.)  za  2019  rok.

24. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 lutego do 29 lutego 2020 roku.

25. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 marca do 31 marca 2020 roku.

26. Oświadczenia radnych.

27. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki i przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ostrołęki w 2019 rok.

28. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Ostrołęki

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1
×