2016-09-26T12:09:23+02:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Ostrołęka,

Ostrołęka: Składowisko zakaźnych odpadów medycznych w „starym szpitalu”?

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
Czy w budynkach po „starym szpitalu” będzie składowisko zakaźnych odpadów medycznych i zwierzęcych? Pomieszczenia od zarządcy budynku wynajęła już spółka MPK, a Urząd Marszałkowski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania stosownych decyzji.

Spółka MPK Pure Home wynajęła należące do samorządu województwa mazowieckiego pomieszczenia po tzw „starym szpitalu” znajdujące się przy ulicy Sienkiewicza w Ostrołęce. Umowa najmu podpisana została na podstawie rozstrzygniętego przetargu ogłoszonego przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości, który w imieniu marszałka administruje budynkiem. Zgodnie z warunkami umowy zawartej na okres 9 i pół roku, spółka MPK Pure Home będzie mogła w wynajętych pomieszczeniach prowadzić działalność zgodną z KRS-em.

- 25 maja 2016 r. Mazowiecki Zarząd Nieruchomości ogłosił postępowanie przetargowe na najem pomieszczeń budynku głównego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrołęce. W postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Spółkę MPK Pure Home Sp. z o.o.. Umowa została zawarta na okres 9,5 roku, począwszy od dnia 15 lipca 2016 r. Umowa dotyczy najmu pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku głównego, o łącznej pow. 83,33 m2. Zgodnie z umową najmu, najemca zobowiązany jest używać przedmiot najmu wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością (zgonie z KRS) – poinformował nas rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

Głównym podmiotem działalności firmy jest gospodarka odpadami komunalnymi i segregacja śmieci. Z naszych informacji wynika, że MPK chce w „starym szpitalu” zbierać zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady zwierzęce. Władze spółki zaprzeczają tym informacjom, twierdząc, że takiej działalności nie prowadzą i prowadzić nie zamierzają.

- Pomieszczenia wynajmowane przez naszą firmę w „starym szpitalu” będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, profilem działalności naszej firmy, posiadanymi pozwoleniami oraz zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że nasza firma nie zajmuje się utylizacją odpadów medycznych i zwierzęcych, oraz nie planuje rozszerzenia profilu działalności o te procesy gospodarowania odpadami – poinformował nas Marcin Brunon Sroczyński, dyrektor zarządzający MPK Pure Home sp. z o.o..

Nam udało się jednak ustalić, że w Departamencie Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania spółce MPK Pure Home zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zwierzęcych w budynkach po „starym szpitalu”. Urzędnicy podlegli marszałkowi zwrócili się z prośbą do prezydenta Ostrołęki o poinformowanie, czy taka działalność jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa miejscowego.

Władze miasta nie pozostawiają wątpliwości – według planu zagospodarowania przestrzennego w miejscu, w którym znajdują się budynki poszpitalne prowadzona może być jedynie działalność związana z usługami zdrowia (symbol UZ.1) lub usługi z dziedziny oświaty, handlu oraz funkcje mieszkaniowe.

- Działalność, o prowadzenie której wnioskuje spółka MPK jest niezgodna z przepisami prawa miejscowego. Taką opinię niezwłocznie wysłaliśmy marszałkowi województwa i oczekujemy, że zostanie ona wzięta pod uwagę przy wydaniu decyzji administracyjnej. W każdej innej sytuacji będziemy stanowczo protestować i nie pozwolimy, by w budynkach przy ulicy Sienkiewicza prowadzona była działalność powodująca zagrożenie środowiska oraz życia i zdrowia ludzkiego – powiedział nam Wojciech Dorobiński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Wątpliwości w sprawie budzi kolejność zdarzeń związana z rozstrzygniętym przetargiem, podpisaną umową i prowadzonym postępowaniem administracyjnym o zgodę na zbieranie odpadów medycznych. Jak udało nam się ustalić, umowa z najemcą – spółką MPK Pure Home – zawarta została od dnia 15 lipca na okres 9,5 roku! Dopiero 24 sierpnia departament odpowiedzialny za gospodarkę odpadami i pozwolenia zintegrowane zwrócił się do władz Ostrołęki o opinię w tej sprawie. Miejscy urzędnicy dostosowali się do próśb o niezwłoczną odpowiedź i udzielili jej kilka dni później. O wyjaśnienie tych wątpliwości zwróciliśmy się do rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego.

- W zaistniałej sytuacji zwrócono się do Prezydenta Miasta Ostrołęki o poinformowanie, czy prowadzenie takiej działalności na tym terenie jest zgodne z aktualnymi zapisami prawa miejscowego. Opinia władz lokalnych stanowi jeden z dokumentów dowodowych w sprawie. Decyzja rozstrzygająca sprawę zostanie wydana po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego – powiedziała nam Marta Milewska, rzecznik prasowy mazowieckiego marszałka.

Według udzielonych nam informacji, spółka MPK Pure Home w dniu 2 sierpnia zwróciła się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na terenie nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 56. Zezwolenie na zbieranie tego rodzaju odpadów może być wydane w przypadku, gdy zbieranie odpadów jest konieczne ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru tego typu odpadów.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach „Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
1) mógłby powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
3) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego;”.

Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia jeszcze nie zapadła. O dalszych postępach w sprawie informowali będziemy na łamach naszego serwisu.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31  1  2  3