2015-09-01T20:08:09+02:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Powiat ostrołecki,

Pierwszy dzwonek w szkołach powiatowych

REKLAMA
REKLAMA
1 września w Zespołach Szkół Powiatowych w Baranowie, Lelisie, Kadzidle, Myszyńcu, Łysych, Goworowie, Troszynie i Czerwinie naukę rozpoczęło 1210 osób. Inauguracja roku szkolnego w powiecie ostrołęckim miała miejsce w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. W uroczystościach uczestniczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. W swoim wystąpieniu starosta podkreślił, jak ważną rolę pełni nauka w zdobywaniu kompetencji życiowych i zawodowych.

Doskonale wyposażone pracownie zawodowe, nowoczesna baza dydaktyczno- sportowa, wykwalifikowana i pełna pasji kadra pedagogiczna, to tylko część zalet zespołów szkół powiatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat ostrołęcki. Od ponad 15 lat placówki te starają się wyprzedzać potrzeby rynku pracy i kształcić młodzież oraz dorosłych w najbardziej poszukiwanych zawodach, często współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami, i zakładami pracy. Słuchacze mają do dyspozycji świetnie wyposażone pracownie dydaktyczne, komputerowe, laboratoria itp. gdzie mogą w sposób praktyczny zgłębiać tajniki przyszłego zawodu. Każdy z zespołów posiada bazę sportową, boiska oraz hale. Warto przypomnieć, że placówka w Kadzidle dysponuje najnowocześniejszą w północno- wschodniej Polsce strzelnicą, na której mogą trenować uczniowie kierunków mundurowych.

Rozwijanie kompetencji zawodowych młodzieży umożliwiają także projekty, które od lat z powodzeniem realizują szkoły np. „Młode kadry– nasza przyszłość” (projekt realizowany był od  września 2011 r. do sierpnia 2014 r.; uczestniczyły w nim ZSP w Troszynie, ZSP w Myszyńcu, ZSP w Łysych, ZSP w Kadzidle, ZSP w Goworowie, ZSP w Czerwinie, ZSP w Barnowie; obejmował dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów wskazanych w ankietach przez dyrektorów szkół i uczniów oraz zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego. W ramach projektu zakupiono podręczniki pomoce dydaktyczne dla uczniów),  „Przyszłość w zawodzie” (projekt realizowany był od czerwca 2014 r. do czerwiec 2015 r.;  realizowały go ZSP w Kadzidle, ZSP w Łysych, ZSP w Baranowie, ZSP w Myszyńcu; w ramach projektu placówki te otrzymały wyposażenie pracowni dydaktycznych a uczniowie mogli skorzystać z dodatkowych zajęć i staży), „Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość” (projekt realizowany był od września 2013 r. do czerwca 2015 r.; uczestniczyła w nim ZSP w Kadzidle; w ramach projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Technikum Leśnego, zajęcia na strzelnicy, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, kursy oraz praktyki zawodowe, wyposażona została również pracownia dydaktyczna).

Uczestnictwo w projektach to nie tylko dodatkowe zajęcia, ale też poznanie nowych kultur oraz praktyczna nauka zawodu za granicą. W ubiegłym roku młodzież ze szkół powiatowych mogła praktykować w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W tym roku szkolnym będzie podobnie. Projekty, w których uczestniczyły i uczestniczą szkoły to:  „Eko-rolnik przyszłością Europy - staże i praktyki zagraniczne szansą rozwoju regionu” – praktyki zawodowe w Grecji.(realizacja maj - czerwiec 2015 r.; w projekcie uczestniczył ZSP w Kadzidle), „Agroturystyka i ekologia szansą ożywienia obszarów wiejskich” w ramach programu Erasmus+ - praktyki zawodowe w Portugalii i Grecji (realizacja maj – wrzesień 2015 r.  projekt realizował ZSP w Goworowie), „Staże zawodowe bez granic” realizowane w ramach  programu Erasmus+ - staże zawodowe w Hiszpanii (realizacja czerwiec 2015 r. – maj 2016 r.; projekt realizuje ZSP w Baranowie), „Praktyczny uczeń” realizowany w ramach  programu Erasmus+ - staże zawodowe  w Hiszpanii (realizacja czerwiec 2015 r. – maj 2016 r.; w projekcie uczestniczą ZSP w Łysych w konsorcjum  z ZSP w Czerwinie i ZSP w Myszyńcu).

W nowym roku szkolnym zarówno młodzież, jak i dorośli skorzystają z bogatej oferty edukacyjnej. Oprócz kontynuacji dotychczasowych kierunków, szkoły uruchamiają nowe kierunki kształcenia, część kierunków zostanie reaktywowana.

Po raz pierwszy ogłoszono nabór na nowe kierunki kształcenia w:

ZSP w Goworowie:

technik informatyk w technikum dla młodzieży,

ZS w Lelisie:

terapeuta zajęciowy i opiekun osoby starszej w szkole policealnej dla dorosłych,

ZSP w Łysych:

technik informatyk i technik technologii żywności w technikum dla młodzieży,

ZSP w Myszyńcu:

technik agrobiznesu w technikum dla młodzieży.

Oprócz kontynuacji aktualnej oferty kształcenia ogłoszono nabór na dodatkowe kierunki w następujących zawodach:

w ZSP w Baranowie:

technik przetwórstwa mleczarskiego w technikum dla młodzieży,

cukiernik, mechanik monter maszyn i urządzeń, stolarz, murarz – tynkarz, elektromechanik, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz, operator maszyn leśnych, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, rolnik w zasadniczej szkole zawodowej,

technik rachunkowości i technik informatyk w szkole policealnej dla dorosłych,

w ZSP w Kadzidle:

mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, rolnik, fryzjer, murarz-tynkarz, elektryk, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz, sprzedawca, elektromechanik w zasadniczej szkole zawodowej,

w ZS w Lelisie:

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, technik administracji, technik informatyk, technik rachunkowości w szkole policealnej dla dorosłych,

w ZSP w Myszyńcu:

technik informatyk w szkole policealnej dla dorosłych,

w ZSP  w Troszynie:

technik handlowiec w technikum dla młodzieży,

piekarz, fryzjer, rolnik oraz sprzedawca w zasadniczej szkole zawodowej,

technik administracji w szkole policealnej dla dorosłych.Ponadto w nowym roku szkolnym, w ramach rozszerzonej oferty kształcenia dla osób dorosłych, w zespołach szkół powiatowych odbywać się będą kursy kwalifikacyjne w zawodach:

technik agrobiznesu w : ZSP w Goworowie, Łysych, Myszyńcu,

technik rolnik w: ZS w Lelisie,

technik handlowiec w: ZSP w Goworowie,

technik technologii żywności w: ZSP w Kadzidle,

technik ekonomista w: ZSP w Czerwinie,

technik ochrony środowiska w: ZSP w Myszyńcu,

technik informatyk w: ZSP w Myszyńcu.Natomiast w nowym roku szkolnym naboru nie będzie:

w ZSP w Czerwinie:

do zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej dla dorosłych,

w ZSP w Goworowie:

do szkoły policealnej dla dorosłych,

w ZSP w Kadzidle:

do szkoły policealnej dla dorosłych,

w ZS w Lelisie:

do technikum dla młodzieży.

Zawody, w których kształcić będą szkoły zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia w Warszawie oraz Powiatową Radę Zatrudnienia
w Ostrołęce. Propozycja kierunków kształcenia na rok szkolny 20152016 powstała w wyniku rozeznania potrzeb lokalnego środowiska, analizy dotychczasowego naboru na poszczególne kierunki kształcenia oraz po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych.

W roku szkolnym 20152016 w szkołach dla młodzieży naukę rozpocznie około 1210 osób. W Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle 56. Liczbę słuchaczy w szkołach dla dorosłych poznamy pod koniec września, wraz z zakończeniem naborów do poszczególnych szkół. W październiku ruszą też kursy kwalifikacyjne, umożliwiające osobom dorosłym podniesienie swoich kompetencji zawodowych.
REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31  1  2  3