2015-09-01T20:08:09+02:00 eOstroleka.pl 10 0 0 -
Powiat ostrołecki,

Pierwszy dzwonek w szkołach powiatowych

REKLAMA
REKLAMA
0
0
0
1 września w Zespołach Szkół Powiatowych w Baranowie, Lelisie, Kadzidle, Myszyńcu, Łysych, Goworowie, Troszynie i Czerwinie naukę rozpoczęło 1210 osób. Inauguracja roku szkolnego w powiecie ostrołęckim miała miejsce w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. W uroczystościach uczestniczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. W swoim wystąpieniu starosta podkreślił, jak ważną rolę pełni nauka w zdobywaniu kompetencji życiowych i zawodowych.

Doskonale wyposażone pracownie zawodowe, nowoczesna baza dydaktyczno- sportowa, wykwalifikowana i pełna pasji kadra pedagogiczna, to tylko część zalet zespołów szkół powiatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat ostrołęcki. Od ponad 15 lat placówki te starają się wyprzedzać potrzeby rynku pracy i kształcić młodzież oraz dorosłych w najbardziej poszukiwanych zawodach, często współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami, i zakładami pracy. Słuchacze mają do dyspozycji świetnie wyposażone pracownie dydaktyczne, komputerowe, laboratoria itp. gdzie mogą w sposób praktyczny zgłębiać tajniki przyszłego zawodu. Każdy z zespołów posiada bazę sportową, boiska oraz hale. Warto przypomnieć, że placówka w Kadzidle dysponuje najnowocześniejszą w północno- wschodniej Polsce strzelnicą, na której mogą trenować uczniowie kierunków mundurowych.

Rozwijanie kompetencji zawodowych młodzieży umożliwiają także projekty, które od lat z powodzeniem realizują szkoły np. „Młode kadry– nasza przyszłość” (projekt realizowany był od  września 2011 r. do sierpnia 2014 r.; uczestniczyły w nim ZSP w Troszynie, ZSP w Myszyńcu, ZSP w Łysych, ZSP w Kadzidle, ZSP w Goworowie, ZSP w Czerwinie, ZSP w Barnowie; obejmował dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów wskazanych w ankietach przez dyrektorów szkół i uczniów oraz zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego. W ramach projektu zakupiono podręczniki pomoce dydaktyczne dla uczniów),  „Przyszłość w zawodzie” (projekt realizowany był od czerwca 2014 r. do czerwiec 2015 r.;  realizowały go ZSP w Kadzidle, ZSP w Łysych, ZSP w Baranowie, ZSP w Myszyńcu; w ramach projektu placówki te otrzymały wyposażenie pracowni dydaktycznych a uczniowie mogli skorzystać z dodatkowych zajęć i staży), „Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość” (projekt realizowany był od września 2013 r. do czerwca 2015 r.; uczestniczyła w nim ZSP w Kadzidle; w ramach projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Technikum Leśnego, zajęcia na strzelnicy, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, kursy oraz praktyki zawodowe, wyposażona została również pracownia dydaktyczna).

Uczestnictwo w projektach to nie tylko dodatkowe zajęcia, ale też poznanie nowych kultur oraz praktyczna nauka zawodu za granicą. W ubiegłym roku młodzież ze szkół powiatowych mogła praktykować w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W tym roku szkolnym będzie podobnie. Projekty, w których uczestniczyły i uczestniczą szkoły to:  „Eko-rolnik przyszłością Europy - staże i praktyki zagraniczne szansą rozwoju regionu” – praktyki zawodowe w Grecji.(realizacja maj - czerwiec 2015 r.; w projekcie uczestniczył ZSP w Kadzidle), „Agroturystyka i ekologia szansą ożywienia obszarów wiejskich” w ramach programu Erasmus+ - praktyki zawodowe w Portugalii i Grecji (realizacja maj – wrzesień 2015 r.  projekt realizował ZSP w Goworowie), „Staże zawodowe bez granic” realizowane w ramach  programu Erasmus+ - staże zawodowe w Hiszpanii (realizacja czerwiec 2015 r. – maj 2016 r.; projekt realizuje ZSP w Baranowie), „Praktyczny uczeń” realizowany w ramach  programu Erasmus+ - staże zawodowe  w Hiszpanii (realizacja czerwiec 2015 r. – maj 2016 r.; w projekcie uczestniczą ZSP w Łysych w konsorcjum  z ZSP w Czerwinie i ZSP w Myszyńcu).

W nowym roku szkolnym zarówno młodzież, jak i dorośli skorzystają z bogatej oferty edukacyjnej. Oprócz kontynuacji dotychczasowych kierunków, szkoły uruchamiają nowe kierunki kształcenia, część kierunków zostanie reaktywowana.

Po raz pierwszy ogłoszono nabór na nowe kierunki kształcenia w:

ZSP w Goworowie:

technik informatyk w technikum dla młodzieży,

ZS w Lelisie:

terapeuta zajęciowy i opiekun osoby starszej w szkole policealnej dla dorosłych,

ZSP w Łysych:

technik informatyk i technik technologii żywności w technikum dla młodzieży,

ZSP w Myszyńcu:

technik agrobiznesu w technikum dla młodzieży.

Oprócz kontynuacji aktualnej oferty kształcenia ogłoszono nabór na dodatkowe kierunki w następujących zawodach:

w ZSP w Baranowie:

technik przetwórstwa mleczarskiego w technikum dla młodzieży,

cukiernik, mechanik monter maszyn i urządzeń, stolarz, murarz – tynkarz, elektromechanik, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz, operator maszyn leśnych, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, rolnik w zasadniczej szkole zawodowej,

technik rachunkowości i technik informatyk w szkole policealnej dla dorosłych,

w ZSP w Kadzidle:

mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, rolnik, fryzjer, murarz-tynkarz, elektryk, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz, sprzedawca, elektromechanik w zasadniczej szkole zawodowej,

w ZS w Lelisie:

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, technik administracji, technik informatyk, technik rachunkowości w szkole policealnej dla dorosłych,

w ZSP w Myszyńcu:

technik informatyk w szkole policealnej dla dorosłych,

w ZSP  w Troszynie:

technik handlowiec w technikum dla młodzieży,

piekarz, fryzjer, rolnik oraz sprzedawca w zasadniczej szkole zawodowej,

technik administracji w szkole policealnej dla dorosłych.Ponadto w nowym roku szkolnym, w ramach rozszerzonej oferty kształcenia dla osób dorosłych, w zespołach szkół powiatowych odbywać się będą kursy kwalifikacyjne w zawodach:

technik agrobiznesu w : ZSP w Goworowie, Łysych, Myszyńcu,

technik rolnik w: ZS w Lelisie,

technik handlowiec w: ZSP w Goworowie,

technik technologii żywności w: ZSP w Kadzidle,

technik ekonomista w: ZSP w Czerwinie,

technik ochrony środowiska w: ZSP w Myszyńcu,

technik informatyk w: ZSP w Myszyńcu.Natomiast w nowym roku szkolnym naboru nie będzie:

w ZSP w Czerwinie:

do zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej dla dorosłych,

w ZSP w Goworowie:

do szkoły policealnej dla dorosłych,

w ZSP w Kadzidle:

do szkoły policealnej dla dorosłych,

w ZS w Lelisie:

do technikum dla młodzieży.

Zawody, w których kształcić będą szkoły zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia w Warszawie oraz Powiatową Radę Zatrudnienia
w Ostrołęce. Propozycja kierunków kształcenia na rok szkolny 20152016 powstała w wyniku rozeznania potrzeb lokalnego środowiska, analizy dotychczasowego naboru na poszczególne kierunki kształcenia oraz po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych.

W roku szkolnym 20152016 w szkołach dla młodzieży naukę rozpocznie około 1210 osób. W Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle 56. Liczbę słuchaczy w szkołach dla dorosłych poznamy pod koniec września, wraz z zakończeniem naborów do poszczególnych szkół. W październiku ruszą też kursy kwalifikacyjne, umożliwiające osobom dorosłym podniesienie swoich kompetencji zawodowych.
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  1  2  3  4