2016-02-02T15:03:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Rada Gminy Olszewo-Borki: Jest decyzja w sprawie likwidacji dwóch szkół podstawowych

REKLAMA
fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Olszewo-Borki zapadły decyzje dotyczące likwidacji dwóch szkół podstawowych. Chodzi tu o placówki w Grabówku i Przystani. Radni zdecydowali także m.in. o nadaniu imienia jednej z dróg w miejscowości Białobrzeg Dalszy.

Zgodnie z decyzją radnych, którzy podczas obrad z 27 stycznia pozytywnie przegłosowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi w Białobrzegu Dalszym, ulica ta nosiła będzie nazwę Ostrołęcka. Radni zdecydowali także o odrzuceniu projektów uchwał likwidujących dwie szkoły podstawowe – jedna w miejscowości Grabówek, druga zaś w Przystani..

Poniżej przedstawiamy wszystkie projekty uchwał pozytywnie i negatywnie rozpatrzone podczas XV sesji Rady Gminy Olszewo-Borki:

1) Uchwałę Nr XV/98/16 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2016 rok; w programie określono zadania profilaktyczne przeciwdziałające alkoholizmowi;

2) Uchwałę Nr XV/99/16 w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Białobrzeg Dalszy; nadano nazwę ulicy drodze powiatowej w miejscowości Białobrzeg Dalszy „ulica Ostrołęcka”;

3) Uchwałę Nr XV/100/16 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki; określono kryteria stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;

4) Uchwałę Nr XV/101/16 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Olszewo-Borki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; określono kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej posiadającej obwód i gimnazjum posiadającego obwód prowadzonych przez gminę Olszewo-Borki;

5) Uchwałę Nr XV/102/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; wzory deklaracji (osoby prawne) i informacji (osoby fizyczne) będą obowiązywały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;

6) Uchwałę Nr XV/103 /16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie gminy Olszewo-Borki; rada gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ostrołęckiego zaliczyła drogi wewnętrzne wymienione w załączniku do niniejszej uchwały do kategorii dróg gminnych.

Ponadto Rada Gminy Olszewo-Borki odrzuciła przedłożone jej projekty uchwał: o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabówku i o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Przystani.

REKLAMA
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×