zdjecie 473
2016-02-25T12:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Rada Gminy Olszewo-Borki po lutowym posiedzeniu. Zobacz o czym zdecydowali podczas obrad

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

W środę, 24 lutego odbyła się XVI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. Radni zdecydowali m.in. o nadaniu nazwy ulicy w miejscowości Łazy oraz o odrzuceniu skargi jednego z mieszkańców na czynności organów administracji.

W porządku ostatniej sesji Rady Gminy Olszewo-Borki znalazł się projekt uchwały zmieniającej tegoroczny plan budżetowy. Po zmianach przyjętych przez radnych dochody gminy wyniosą 30 688 475,19 zł a wydatki 30 973 011,79 zł. Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 9 894,54. Największe zmiany w dochodach dotyczą wprowadzenia zwrotów wynikających z rozliczeń za 2015 rok z samorządem województwa i organizacjami pozarządowymi. Natomiast w wydatkach zmiany dotyczą wprowadzenia środków na realizacje zapisów wynikających z uchwały w zakresie realizacji Karty Dużej Rodziny.

Radni zdecydowali także o nadaniu nazwy ulicy znajdującej się w miejscowości Łazy. Patronem ulicy będzie Władysław Anders. Z pozytywnym przyjęciem spotkała się także uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej o udzieleniu pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego. W ramach pomocy po stronie gminy będzie sfinansowanie dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych, natomiast po stronie MZDW sfinansowanie wykonania inwestycji.

Na wniosek komisji stałych radni zdecydowali także o odrzuceniu skargi Krzysztofa Gołasia z dnia 7 stycznia 2016 roku na czynność organu administracji – wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Olszewo-Borki i odmowę dotacji. Pozytywnie przegłosowano podczas sesji uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych. W skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powołano radnego Mieczysława Szelkowskiego.

Ponadto rada gminy zapoznała się z przedstawionymi jej sprawozdaniami:
1) sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2015;
2) sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok;
3) sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2015 rok.

Komisje tj: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego; Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury; Komisja Prawa i Porządku Publicznego, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisja Drogownictwa i Infrastruktury Społecznej przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności za 2015 rok.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21 dk22  23 dk24 dk25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×