zdjecie 5390
zdjecie 5390
zdjecie 5390
2016-01-22T09:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Stypendyści w Gimnazjum nr 1

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA

Gimnazjum nr 1 jest dumne z grona 11 uczniów, którzy uczestniczą w "Mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka". Udział w tym przedsięwzięciu stanowi ogromną szansę na rozwijanie indywidualnych predyspozycji edukacyjnych, poszerzanie zainteresowań oraz doskonalenie posiadanych umiejętności w zakresie wybranych przedmiotów.
 
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka" jest to projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.

W ramach Programu stypendialnego przyznano 640 stypendiów, przy czym nie mniej niż 65% stypendystów stanową uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich, nie więcej niż 35% stypendystów stanowią uczniowie mieszkający na obszarach miejskich.
       Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2015/2016 wyniesie nie mniej niż 3 800 zł (nie mniej niż 380 zł/ miesięcznie).

Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup literatury fachowej, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, na zakup pomocy dydaktycznych, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu (biurko, fotel biurowy, lampka), materiałów papierniczych, opłacenie korzystania z Internetu itp).
 
Stypendyści z Gimnazjum nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ostrołęce:
 

Izabela Duszak
Zuzanna Grochocka
Oliwia Wierzbowska
Natalia Kulesza
Stephen Jan Denny
Oliwia Szczepańska
Franciszek Dawidczyk
Michał Piliszek
Martyna Maria Gawrych
Marta Łada
Jakub Gabriel Lipka

Wszystkim uczestnikom programu stypendialnego gratulujemy! Życzymy radości oraz pasji towarzyszących nauce i wielu sukcesów edukacyjnych.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×