2019-06-27T10:01:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Trwa absolutoryjna sesja Rady Miasta Ostrołęki [TRANSMISJA NA ŻYWO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
1
0
3

O godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki rozpoczęła się XIII sesja Rady Miasta. Na łamach naszego serwisu oglądać można transmisję na żywo z przebiegu obrad. W porządku m.in. debata nad stanem miasta, głosowanie w sprawie absolutorium i utworzenia nowego zakładu budżetowego.Na bieżąco będziemy dla Was relacjonować przebieg sesji, informować o podjętych uchwałach i prezentować najciekawsze fragmenty z sesji.

Poniżej proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4.    Przyjęcie protokołu z X, XI i XII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5.    Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok,
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2018 rok,
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Ostrołęki z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży,
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo –Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków,
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania Statutu,
13    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki,
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
16.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzania kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku”,
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kościuszki” w Ostrołęki,
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,
19    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
20.    Rozpatrzenie Rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrołęce na lata 2017 – 2023,
21.    Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2018 roku,
22.    Rozpatrzenie Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za 2018,
23.    Rozpatrzenie sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2018,
24.    Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 do 31 maja 2019 roku.
25.    Oświadczenia radnych.
26.    Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
27.    Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2019 roku.
28.    Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Zbadany, 10:48 27-06-2019,   77%
Najmądrzej prawi Niewiadomski i się z nikim nie kłóci.
odpowiedz   •   oceń :  
~jab, 12:42 27-06-2019,   31%
@~Zbadany akurat. już nie raz pokazał że jest przemądrzały i wywyższa się
odpowiedz   •   oceń :  
~Anna, 13:43 27-06-2019,   63%
@~jab Bo może przygotowuje się do sesji, a nie jak co niektórzy przychodzą bo przychodzą.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31  1  2  3  4 5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16 17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  1  2  3
Dzisiaj:
Brak wydarzeń