zdjecie 5009
zdjecie 5009
2018-03-08T09:54:26+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

XLV sesja Rady Gminy Łyse za nami [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. Urząd Gminy w Łysychfot. Urząd Gminy w Łysych
REKLAMA
1
0
0

W środę, 28 lutego odbyła się XLV sesja Rady Gminy Łyse. Samorząd pozytywnie rozpatrzył szereg uchwał związanych m.in. z realizacją inwestycji drogowych, prac konserwatorskich na zabytkowych kościołach w Łysych i Lipnikach. Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było sprawozdanie z działalności wójta za ubiegły rok.

Na początku sesji głos zabrał przedstawiciel  Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który udzielił informacji na temat zmian w sposobie składania wniosków o płatności bezpośrednie w 2018 roku. Gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć jedynie oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku złożonego w roku 2017.  Stosowne oświadczenie należy złożyć w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018r. Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Dodatkowo Rolnik winien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności, co w roku 2017.
Pozostali rolnicy składają wnioski o płatności bezpośrednie wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Szczegółowe informacje udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii ARiMR 800-38-00-84.

Następnie Wójt Gminy Łyse przedstawił sprawozdanie z działalności za 2017 rok. Sprawozdanie zawiera opis podjętych działań przez Wójta Gminy Łyse – Jerzego Ksepki w roku 2017 w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym gminy i prowadzenia inwestycji, wykonania budżetu, przygotowania projektów uchwał Rady wraz z określeniem sposobu ich wykonywania oraz zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Obowiązki te wykonywane są przy pomocy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych przy współpracy z radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy. Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy Łyse pod adresem: http://www.uglyse.e-bip.eu/index_a.php?id=180&zakladka=2 .

Wójt Gminy Łyse podkreślił, że dzięki wzorowej współpracy z Radą Gminy Łyse zaoszczędzono tylko w ubiegłym roku ponad 5 milionów złotych. Dzięki racjonalnemu zarządzaniu zasobami gminy z początkiem 2018 roku spłacona została ostatnia rata zaciągniętego jeszcze w poprzedniej kadencji kredytu. Planowy termin spłaty kredytu rozpisany był do 2021 roku, co pociągało za sobą wysoką kwotę kosztów związanych z odsetkami naliczanymi od zaciągniętego zobowiązania.

Dzięki systematycznej realizacji poszczególnych inwestycji tylko w 2017 roku znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa Gminy Łyse, znacznym postępom uległy prace związane z budową Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Łyse, rozbudowana i wyremontowana została też infrastruktura komunalna (sala gimnastyczna w Lipnikach, budynki świetlic wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych). Zdecydowana większość zadań zrealizowana została przy współudziale pozyskanych środków zewnętrznych, bądź nieodpłatnemu wkładowi pracy mieszkańców.

Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w kolejnych latach Wójt Gminy Łyse wymienił budowę stadionu w miejscowości Łyse oraz dalszą poprawę infrastruktury drogowej.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w roku 2018 w kwocie 108.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki w msc. Łączki”. W związku z końcem roku budżetowego Rada Gminy Łyse przyjęła stosowną uchwałę aktualizującą zapisy o wspólnej realizacji z Powiatem Ostrołęckim inwestycji: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502W od drogi 645 – Dęby – Warmiak,- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie, -Rozbudowę drogi powiatowej Dudy Puszczańskie – Zalas.” Na podstawie podjętej uchwały Gmina Łyse w 2018 roku przekaże na rzecz Powiatu Ostrołęckiego dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej powyższego zadania w kwocie 49.200 zł.

Ponadto przyjęta została uchwała określająca wysokość dotacji, które zostaną przekazane na prace konserwatorskie zabytkowych obiektów na terenie Gminy Łyse, tj. Kościoła Św. Anny w Łysych i Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach.

Rada Gminy Łyse dokonała niezbędnych regulacji w zakresie podziału Gminy Łyse na okręgi wyborcze  i stałe obwody głosowania, w związku z pojawieniem się nowych ulic na terenie miejscowości Łyse. Ponadto zmianie uległy zasady wynagradzania nauczycieli, w związku ze zniesieniem z dniem 1 stycznia 2018 roku dodatku mieszkaniowego przez ustawodawcę.

Następnie przyjęte zostały uchwały dotyczące regulacji własności gruntów w celu przebudowy drogi relacji Kuzie-Charubin oraz ulicy Pogodnej w miejscowości Lipniki.

Podczas Sesji Wójt Gminy Łyse przedstawił również sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6  7 dk8  9 dk10  11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×