2018-06-13T11:31:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Za nami kolejne obrady samorządu gminy Łyse [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. Urząd Gminy w Łysychfot. Urząd Gminy w Łysych
REKLAMA
0
0
1

W piątek, 8 czerwca odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Łyse. Podczas obrad na wniosek wójta wprowadzono zmiany w budżecie. Wynikały one m.in. z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup koparki oraz materiałów niezbędnych do rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Łyse.

Pierwotnie realizacja powyższego zadania miała zostać zlecona firmie zewnętrznej na podstawie ogłoszonego postępowania przetargowego. Po analizie złożonych ofert wójt podjął decyzję o doposażeniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w celu realizacji tego zadania, a przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Tym sposobem w ramach zabezpieczonych środków zostanie rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna, a Gminna Jednostka Usług Komunalnych zostanie doposażona w sprzęt, który znacznie przyspieszy i ułatwi realizację świadczonych usług dla mieszkańców gminy. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach kosztów przewidzianych na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

W budżecie Gminy Łyse zabezpieczone zostały również środki na wykonanie ogrodzenia  nieruchomości placu wiejskiego w miejscowości Grądzkie i świetlicy w miejscowości Serafin oraz  zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy w Tartaku. Zadania będą realizowane we współpracy z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Zabezpieczono również środki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse.

Gmina Łyse w 2018 roku zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 142.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy następujących dróg gminnych:

- nr 250707W  Lipniki – Dęby (odcinek o długości – 5,5 km)

- nr 250717W Łączki – Leman  (długość – 2,8 km)

- ul. Jaśminowej, Liliowej i Chabrowej w miejscowości Łyse  (długość – 0,6 km)

- Łyse – kolonia Worek (długości – 2,1 km km).

Realizacja powyższych inwestycji uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Ponadto do przebudowy planowane jest również 11 innych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Piątkowizna, Lipniki, Serafin, Pupkowizna, Łyse, Szafranki, Zalas oraz Wejdo. Przedstawiony podczas sesji plan przebudowy dróg gminnych obejmuje w sumie realizację 15 nowych inwestycji o łącznej długości blisko 28 km. Wójt Gminy Łyse – Jerzy Ksepka zapowiedział realizację tych zadań w momencie pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Podczas obrad Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych – Andrzej Szymczyk poinformował o zbliżającym się terminie uruchomienia nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipniki. Dzięki realizacji inwestycji już od września 2018 roku mieszkańcy Łysych i Lipnik (użytkownicy infrastruktury wodociągowej) będą mogli korzystać z krystalicznie czystej wody wydobywanej w nowoczesnym obiekcie.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse.  Rozstrzygnięcie ogłoszonego w II kwartale 2018 roku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie jest satysfakcjonujące dla władz samorządowych. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, której oferta jest o 30% wyższa w stosunku do roku poprzedniego. Podwyżka uzależniona jest między innymi od wzrostu opłaty, jaką firma odbierająca odpady komunalne musi odprowadzić do Urzędu Marszałkowskiego.

Zgodnie z Uchwałą nr Nr XLIX/298/2018 Rady Gminy Łyse w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse przyjętej w dniu 08 czerwca 2018 r. nowe stawki (obowiązujące od lipca 2018 r.) będą wynosić:

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

    67 zł – od gospodarstwa domowego liczącego więcej niż 1 osobę,
    33 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę.

jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

    93 zł – od gospodarstwa domowego liczącego więcej niż 1 osobę,
    60 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę.

Rada Gminy Łyse podjęła również uchwałę w sprawie zasad powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łyse i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30 dk31  1
×