2018-05-05T10:12:58+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Wójt gminy Łyse z absolutorium za wykonanie budżetu [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. Urząd Gminy w Łysychfot. Urząd Gminy w Łysych
REKLAMA
0
0
1

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium wójtowi gminy Łyse – oto najważniejsze z punktów XLVII sesji Rady Gminy Łyse.

XLVII sesja Rady Gminy Łyse odbyła się w piątek, 27 kwietnia. Na wstępie wójt gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Podkreślił przy tym, że wykonane zostały wszystkie planowane do realizacji w 2017 roku zadania. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Gminy Łyse zatwierdziła sprawozdanie. Następnie radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Łyse za 2017 rok.

W dalszej części obrad przyjęte zostały zmiany budżetu gminy Łyse na bieżący rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2018-2021. Warto podkreślić, że wydatki budżetu gminy Łyse w 2018 roku po wprowadzonych zmianach stanowią rekordową jak dotychczas kwotę 52.698.904 zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2014 (26.230.366 zł). Pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie większości realizowanych w bieżącym roku inwestycji sprawiło, że gmina Łyse nie ma potrzeby zaciągania kredytu, a zaciągnięte w poprzedniej kadencji zobowiązania finansowe zostały w całości spłacone z początkiem 2018 roku.

Do budżetu gminy Łyse na bieżący rok wprowadzano nowe zadania inwestycyjne:

„Odbudowa drogi gminnej nr 250734W Łyse – kol. Dąbrówki dz. ewid. Nr 771 w miejscowości Łyse na odcinku od km 0+000 do km 0+350 o długości 350,00 mb oraz odbudowa drogi gminnej nr 250727W Lipniki – Szafranki dz. ewid. Nr 779, 760, obręb Lipniki, dz. ewid. Nr 940 obręb Szafranki na odcinku 4450 mb, od km 0+000 do km 3+380 i działka nr ewid. 760 od km 3+380 do km 4+450”. Gmina Łyse w związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego (środki przeznaczone na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w kwietniu ogłosiła przetarg na realizację powyższego zadania w celu wyłonienia wykonawcy. W ramach zadania odbudowane zostaną dwa odcinki dróg gminnych: Szafranki – Lipniki (4,45 km) oraz Łyse - kol. Dąbrówki (0,35 km).

Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Łyse. W marcu 2018 roku Gmina Łyse zakupiła działkę pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łyse (teren przyległy do kompleksu oświatowego). Z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych inwestycja została podzielona na etapy. Jako pierwsze powstanie tu boisko o nawierzchni trawiastej zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową, które następnie zostanie wzbogacone o stadion lekkoatletyczny.

Otwarta strefa aktywności w miejscowości Łyse. W ramach zadania planowana jest budowa ogólnodostępnej i bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Łyse przy ulicy Padlewskiego. Zostanie ona umiejscowiona w pasie zieleni rozdzielającym  ulicę i ograniczona nawierzchnią bitumiczną jezdni. Otwarta strefa aktywności składać będzie się z siłowni plenerowej, wyposażonej w 6 urządzeń poprawiających ogólną kondycję fizyczną, wydolność płuc i serca. Projekt przewiduje również przygotowanie strefy relaksu, składająca się ze stołu do szachów, trampoliny, tablicy informacyjnej OSA, 4 ławek zamontowanych na stałe, stojaka na rowery, 2 koszy na śmieci  oraz nasadzeń krzewów żywopłotowych  o łącznej długości 28mb. Wszystkie elementy strefy aktywności zostaną zamontowane na terenie o nawierzchni trawiastej o wymiarach 76mb x 14,30mb. Powierzchnia siłowni plenerowej wyniesie 1071m2. Teren OSA będzie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W lutym 2018 roku Gmina Łyse złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności (OSA).

Gościnnie w sesji udział wziął Stanisław Lipka - radny powiatu ostrołęckiego, który zachęcał do udziału drużyn wytypowanych przez poszczególne sołectwa gminy Łyse w organizowanych jesienią turniejach piłki nożnej oraz piłki siatkowej. Ponadto poinformował, że realizowana przez powiat ostrołęcki w partnerstwie z gminą Łyse inwestycja polegająca na przebudowie drogi relacji Kadzidło-Łyse-Łączki, z uwagi na otrzymanie dofinansowanie z budżetu Mazowsza, została podzielona na dwa etapy. Firma Ostrada z Ostrołęki jeszcze w tym roku wykona zlecone prace na odcinkach drogi w miejscowości Zalas i Wejdo, a także wybuduje rondo w miejscowości Łyse (skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą wojewódzką 647 Dęby-Kolno w dzielnicy Rudne).

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30 dk31  1
×