2018-05-05T10:12:58+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Wójt gminy Łyse z absolutorium za wykonanie budżetu [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. Urząd Gminy w Łysych
REKLAMA
0
0
1

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium wójtowi gminy Łyse – oto najważniejsze z punktów XLVII sesji Rady Gminy Łyse.

XLVII sesja Rady Gminy Łyse odbyła się w piątek, 27 kwietnia. Na wstępie wójt gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Podkreślił przy tym, że wykonane zostały wszystkie planowane do realizacji w 2017 roku zadania. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Gminy Łyse zatwierdziła sprawozdanie. Następnie radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Łyse za 2017 rok.

W dalszej części obrad przyjęte zostały zmiany budżetu gminy Łyse na bieżący rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2018-2021. Warto podkreślić, że wydatki budżetu gminy Łyse w 2018 roku po wprowadzonych zmianach stanowią rekordową jak dotychczas kwotę 52.698.904 zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2014 (26.230.366 zł). Pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie większości realizowanych w bieżącym roku inwestycji sprawiło, że gmina Łyse nie ma potrzeby zaciągania kredytu, a zaciągnięte w poprzedniej kadencji zobowiązania finansowe zostały w całości spłacone z początkiem 2018 roku.

Do budżetu gminy Łyse na bieżący rok wprowadzano nowe zadania inwestycyjne:

„Odbudowa drogi gminnej nr 250734W Łyse – kol. Dąbrówki dz. ewid. Nr 771 w miejscowości Łyse na odcinku od km 0+000 do km 0+350 o długości 350,00 mb oraz odbudowa drogi gminnej nr 250727W Lipniki – Szafranki dz. ewid. Nr 779, 760, obręb Lipniki, dz. ewid. Nr 940 obręb Szafranki na odcinku 4450 mb, od km 0+000 do km 3+380 i działka nr ewid. 760 od km 3+380 do km 4+450”. Gmina Łyse w związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego (środki przeznaczone na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w kwietniu ogłosiła przetarg na realizację powyższego zadania w celu wyłonienia wykonawcy. W ramach zadania odbudowane zostaną dwa odcinki dróg gminnych: Szafranki – Lipniki (4,45 km) oraz Łyse - kol. Dąbrówki (0,35 km).

Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Łyse. W marcu 2018 roku Gmina Łyse zakupiła działkę pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łyse (teren przyległy do kompleksu oświatowego). Z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych inwestycja została podzielona na etapy. Jako pierwsze powstanie tu boisko o nawierzchni trawiastej zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową, które następnie zostanie wzbogacone o stadion lekkoatletyczny.

Otwarta strefa aktywności w miejscowości Łyse. W ramach zadania planowana jest budowa ogólnodostępnej i bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Łyse przy ulicy Padlewskiego. Zostanie ona umiejscowiona w pasie zieleni rozdzielającym  ulicę i ograniczona nawierzchnią bitumiczną jezdni. Otwarta strefa aktywności składać będzie się z siłowni plenerowej, wyposażonej w 6 urządzeń poprawiających ogólną kondycję fizyczną, wydolność płuc i serca. Projekt przewiduje również przygotowanie strefy relaksu, składająca się ze stołu do szachów, trampoliny, tablicy informacyjnej OSA, 4 ławek zamontowanych na stałe, stojaka na rowery, 2 koszy na śmieci  oraz nasadzeń krzewów żywopłotowych  o łącznej długości 28mb. Wszystkie elementy strefy aktywności zostaną zamontowane na terenie o nawierzchni trawiastej o wymiarach 76mb x 14,30mb. Powierzchnia siłowni plenerowej wyniesie 1071m2. Teren OSA będzie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W lutym 2018 roku Gmina Łyse złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności (OSA).

Gościnnie w sesji udział wziął Stanisław Lipka - radny powiatu ostrołęckiego, który zachęcał do udziału drużyn wytypowanych przez poszczególne sołectwa gminy Łyse w organizowanych jesienią turniejach piłki nożnej oraz piłki siatkowej. Ponadto poinformował, że realizowana przez powiat ostrołęcki w partnerstwie z gminą Łyse inwestycja polegająca na przebudowie drogi relacji Kadzidło-Łyse-Łączki, z uwagi na otrzymanie dofinansowanie z budżetu Mazowsza, została podzielona na dwa etapy. Firma Ostrada z Ostrołęki jeszcze w tym roku wykona zlecone prace na odcinkach drogi w miejscowości Zalas i Wejdo, a także wybuduje rondo w miejscowości Łyse (skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą wojewódzką 647 Dęby-Kolno w dzielnicy Rudne).

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Kseba, 10:36 05-05-2018,   100%
Wiwat Wójt
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31