2014-04-26T10:19:00+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Zarządzanie kryzysowe: największe od lat ćwiczenia służb zakończone

REKLAMA
zdjecie 4038
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
zdjecie 4038

Ponad 2 tys. zaangażowanych funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i granicznej, około 30 zróżnicowanych epizodów w scenariuszu – za nami największe od 40 lat ćwiczeń służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które rozegrały się na pograniczu województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. W manewrach uczestniczył też Mazowiecki Urząd Wojewódzki. W trakcie ćwiczeń Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki trzykrotnie zwoływał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego i wydał 2 zarządzenia dotyczące wprowadzenia stopnia alarmowego oraz powołania Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego. Celem ćwiczeń było doskonalenie procedur w ramach zarządzania kryzysowego.

Ćwiczenia były bardzo potrzebne. Wykazały profesjonalizm służb, ale również obszary, które wymagają udoskonalenia. Wstępne wypracowane przez nas rekomendacje dotyczą m.in. obiegu informacji oraz współpracy między służbami. Położyliśmy również nacisk na identyfikację luk proceduralnych – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W ramach ćwiczeń wojewoda zarządzeniem powołał Wojewódzki Sztab Operacyjny (WSO) w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Jego zadaniem był monitoring sytuacji, koordynacja służb inspekcji i straży oraz analiza potencjalnych skutków zagrożeń dla obywateli. W skład WSO weszli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządów oraz służb (policji, straży pożarnej, straży granicznej). Trzykrotnie zwoływano Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK). Posiedzenia odbywały się w Warszawie, a w trybie telekonferencji i wideokonferencji łączono się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu i Mobilnym Stanowiskiem Kierowania, uruchomionym przez urząd wojewódzki w Pionkach. Zarządzeniem wojewody wprowadzono też stopień alarmowy - najpierw ALFA, później BRAVO[*].  W ćwiczenie zaangażowane było również Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), które na co dzień zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z regionu w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim sformułowano już pierwsze rekomendacje po ćwiczeniu. Wskazano m.in. na konieczność poprawy obiegu informacji w ramach urzędu. Zarekomendowano też większe zaangażowanie samorządów i podległych im służb w proces zarządzania kryzysowego. Zwrócono również uwagę na korzyści z włączenia organizacji pozarządowych, które wspierałyby administrację w różnych fazach zarządzania kryzysowego.

Podczas ćwiczeń sprawdzane były scenariusze dotyczące masowego napływu cudzoziemców na terytorium RP, m.in. nielegalnego przekroczenia granicy, wypadku z udziałem cudzoziemców i awaryjnego lądowania śmigłowca.  Wspólnym motywem wszystkich epizodów był udział cudzoziemców. W trakcie działań weryfikowana była koordynacja służb, kwestie łączności i logistyki. Sprawdzono też przepływ informacji między służbami na poszczególnych szczeblach - od podejmowania do realizacji decyzji.

Oprócz służb MSW w manewrach udział wzięło również około tysiąca żołnierzy oraz cztery wojskowe statki powietrzne: dwa myśliwce MiG-29, samolot transportowy CASA C-295 i śmigłowiec W-3. Siły zbrojne uczestniczyły m.in. w elementach poszukiwania i ratownictwa lotniczego, a także przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz lądu. Ćwiczenia trwały od 23 do 25 kwietnia 2014 roku (do piątku).

Wojewoda jest organem zarządzania kryzysowego w województwie. Jego podmiotem opiniodawczo – doradczym jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniach WZZK podczas ćwiczeń udział wzięli: mazowiecki komendant wojewódzki policji, mazowiecki komendant wojewódzki PSP, komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz dyrektorzy MUW: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Zdrowia, Wydziału Spraw Cudzoziemców.

[*] Stopnie alarmowe (według terminologii NATO) dotyczą zagrożenia terrorystycznego (mają zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym). ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia, a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych w wyższych stopniach alarmowych. Stopień BRAVO jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.REKLAMA
Kalendarz imprez
czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
Dzisiaj:
Wydarzenia
×