2014-07-19T12:08:00+02:00 eOstroleka.pl 10 0 35 4
Kościół i społeczeństwo,

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych: wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną!

REKLAMA
REKLAMA
14
21
12
Najlepszy komentarz
~xyz , 13:40 19-07-2014,   -
Won do Watykanu, czarna stonko!

.
odpowiedz   •   oceń :  
Wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i administracja nadzorująca pracę szpitali nie może ograniczać korzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia. Lekarz lub farmaceuta nie może być sprowadzony do roli usługodawcy w ramach „medycyny życzeń” – napisał dziś w oświadczeniu Zespół Ekspertów Episkopatu ds. Bioetycznych.

Zespół podkreślił w oświadczeniu kilka najważniejszych wytycznych moralnych dla postępowania lekarza zgodnego z prawdziwym dobrem człowieka. Eksperci wydali oświadczenie, ponieważ w ostatnich tygodniach doszło do publicznego rozliczania lekarzy kierujących się sumieniem i odmawiających czynności wymierzonych przeciw życiu.

Wszelkie działania zmierzające do potępienia lekarzy, którzy deklarują wolę wykonywania zawodu w zgodzie z sumieniem eksperci oceniają „jako dyskryminujące i niezgodne z podstawowym prawem człowieka do wolności sumienia. Zawarte jest ono w najwyższym akcie prawnym Polski tj. w Konstytucji RP.

Eksperci Episkopatu zaznaczają, że „w prawie polskim nie istnieje prawo do aborcji”. Jak czytamy, „przerwanie ciąży jest co do zasady zakazane, a dopuszczalność aborcji w pewnych sytuacjach jedynie wyłącza ponoszenie odpowiedzialności karnej” lekarza.

Sprowadzenie lekarza czy farmaceuty do roli usługodawcy w ramach „medycyny życzeń” prowadzi do degradacji tych zawodów. Jednym z przejawów tego zjawiska jest też traktowanie dziecka od jego poczęcia jak przedmiotu. Lekarz jest zobowiązany do niesienia pomocy tak dziecku, jak i kobiecie.

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych podkreśla także, że „wymóg ewentualnego odesłania do innego lekarza jest sprzeczny z klauzulą sumienia”. Zakłada bowiem czynną współpracę w tym, co jest moralnie złe.

Oświadczenie Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie klauzuli sumienia lekarza

W ostatnich tygodniach doszło do publicznego rozliczania lekarzy kierujących się sumieniem i odmawiających, z powołaniem się na nie, udziału w czynnościach nakierowanych na przerwanie ciąży. Uważając to za absolutnie niedopuszczalne w państwie demokratycznym, ufundowanym na obowiązującej Konstytucji RP, Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP chce wyraźnie zaznaczyć kilka najważniejszych wytycznych moralnych dla postępowania lekarza zgodnego z prawdziwym dobrem człowieka.

Wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i obejmuje swobodę przyjmowania określonego systemu aksjologicznego wraz z wiążącą się z nim hierarchią wartości. Zasadą jest zatem możliwość wstrzymania się od działań niezgodnych z sumieniem.

W prawie polskim nie istnieje prawo do aborcji. Przerwanie ciąży jest co do zasady zakazane, a dopuszczalność aborcji w pewnych sytuacjach jedynie wyłącza możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej i pozwala lekarzowi przeprowadzić zabieg, unikając kary.

Lekarz powinien informować zainteresowane osoby o metodach regulacji poczęć, w tym o sposobach oraz konsekwencjach zdrowotnych stosowania środków antykoncepcyjnych. Może jednak odmówić kobiecie założenia wkładki wewnątrzmacicznej czy wystawienia recepty na hormonalne preparaty antykoncepcyjne. Tego typu antykoncepcja nie tylko nie ma celu terapeutycznego, ale przede wszystkim posiada lub może posiadać mechanizm nakierowany na uśmiercenie powstałego życia, który w ostateczności może przesądzać o jej skuteczności. Farmaceuta może rozważyć odmowę sprzedaży środków antykoncepcyjnych, mimo braku wyraźnego umocowania w przepisach ustawy. Ze względu na klauzulę sumienia lekarz ma prawo odmówić wystawienia zaświadczenia o wskazaniach do przerwania ciąży. Odmowa ze strony lekarza nie pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem poinformowania pacjentki o stanie jej zdrowia i ewentualnych zagrożeniach dla życia oraz zdrowia związanych z kontynuowaniem ciąży. Trzeba jednak przy tym podkreślić, że powołanie się na klauzulę sumienia za każdym razem wymaga podania dojrzałego uzasadnienia, które może ograniczyć się do wskazania racji moralnych.

We wszystkich powyższych przypadkach przedstawiciel zawodu medycznego może jednak spotkać się z próbami pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej. Jednym z powodów jest to, że w polskich regulacjach prawnych wskazania do przerwania ciąży, zwłaszcza z przyczyn genetycznych, zostały sformułowane bardzo nieostro, co umożliwia ich różną interpretację. Pojawia się pogląd, że lekarz nie ma możliwości odmowy udziału w realizacji żądania kobiety o przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży, nie ma możliwości odmowy wystawienia recepty na środki antykoncepcyjne lub wczesnoporonne. Wyrażający ten pogląd zapominają, że żądania pacjentki często bywają wyrazem lęku lub osobistych oczekiwań, którym lekarz miałby bezrefleksyjnie czynić zadość. Nieuchronnie do degradacji zawodu lekarza prowadzi wymóg, aby lekarz postępował według podobnych żądań. Wtedy bowiem lekarz lub farmaceuta zostałby sprowadzony do roli usługodawcy w ramach „medycyny życzeń”. Jednym z przejawów tego zjawiska jest też uprzedmiotowienie dziecka od jego poczęcia i uznanie tego, jako ogólnie obowiązującej filozofii wykonywania zawodu lekarza.

Nie do przyjęcia jest tworzenie kultury wykonywania zawodu medycznego, w której jednostka traci podmiotowość, zostaje zmuszona zaprzeczyć swojej tożsamości i brać udział w postępowaniu, które w osądzie jej sumienia jest złem moralnym. Nie można się też zgodzić na próby ograniczania klauzuli sumienia przez organy administracji publicznej, sprawujące nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, bowiem również wymóg ewentualnego odesłania do innego lekarza jest sprzeczny z istotą klauzuli sumienia. Nadto zakłada czynną współpracę w tym, co moralnie naganne.

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP wyraża uznanie i zapewnia o wsparciu tych lekarzy, którzy odważnie deklarują wolę wykonywania zawodu w zgodzie z sumieniem, broniąc godności lekarskiej. Działania, które mają potępić te osoby i rozliczyć z niewykonania rzekomego obowiązku dostarczenia antykoncepcji lub zapewnienia możliwości skorzystania z aborcji, Zespół Ekspertów ocenia jako dyskryminujące i niezgodne z podstawowym prawem człowieka oraz z Konstytucją RP. Jednocześnie podkreśla, że lekarz kierujący się zasadą sumienia i odmawiający udziału w procedurze przerwania ciąży jest zobowiązany do podjęcia starań, aby udzielić pacjentce wsparcia i wskazać możliwości terapeutyczne. Jeżeli działanie lekarza doprowadzi do tego, że pacjentka zdecyduje się urodzić dziecko, powinien zapewnić z odpowiednim zaangażowaniem, wszelką możliwą pomoc.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~xyz , 13:40 19-07-2014,   -
Won do Watykanu, czarna stonko!

.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:20 20-07-2014,   -
[quote=xyz ]Won do Watykanu, czarna stonko!

. [/quote]
Od razu widać, że nie jesteś chrześcijaninem. Od Ciebie bije kultura i tolerancja obca chrześcijanom.
odpowiedz   •   oceń :  
~xyz , 11:11 20-07-2014,   -
Chrześcijanin i kultura/tolerancja. Dobre  :-D
To tak jakby porównać Rydzyka i uczciwość.

.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:30 20-07-2014,   -
[quote=xyz ]Chrześcijanin i kultura/tolerancja. Dobre  :-D
To tak jakby porównać Rydzyka i uczciwość.

.
[/quote]
Jeśli nie jest uczciwy, to podaj go do sądu. Czytam Twoje wpisy i we wszystkich pokazujesz taką kulturę i tolerancję, że aż odstraszasz ludzi od swojej sekty.
odpowiedz   •   oceń :  
~xyz , 22:29 20-07-2014,   -
Za to w polskim KK taka kultura i tolerancja, że w ciągu dekady dwa miliony osób przestało chodzić na msze (informacja według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego).
I kto tu odstrasza? :-P

.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:05 21-07-2014,   -
[quote=xyz ]Za to w polskim KK taka kultura i tolerancja, że w ciągu dekady dwa miliony osób przestało chodzić na msze (informacja według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego).
I kto tu odstrasza? :-P

. [/quote]
Przestraszyli się nagonki na wierzących, niektórzy wyjechali za granicę, ale w ten sposób KK się umacnia, bo słabi odchodzą. W Polsce, jak widzę po Tobie, nie ma tolerancji i kultury, Polacy często wyjeżdżają do normalnych krajów, nie wyznaniowych, gdzie nie potępia się wierzących, gdzie nie ma wojen religijnych, takich, jaką Ty prowadzisz, nikt nie szydzi z wyznań, ludzie dają sobie wolność wyznań, nie ma tam takich ciemnogrodzian jak Ty.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:01 21-07-2014,   -
A gdzie jest wolność sumienia pacjenta, dlaczego lekarz łamie zasadę wolności sumienia pacjenta.

Od dzisiaj moja wolność sumienia nie będzie pozwalała nic sprzedać lekarzowi, przyjdzie po piwo, to usłyszy że moja wolność sumienia zakazuje sprzedać mu piwo, bo potem może iść na kacu do pracy i zaszkodzić przez przypadek jakiemuś pacjentowi.

Przyjdzie po pieczywo, to moja wolność sumienia zabrania sprzedać mu pieczywo bo za bardzo przytyje i nie będzie już taki sprawny, a co za tym idzie, może nie zdążyć z pomocą do potrzebującego pomocy chorego.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:38 21-07-2014,   -
[quote= ]A gdzie jest wolność sumienia pacjenta, dlaczego lekarz łamie zasadę wolności sumienia pacjenta.

Od dzisiaj moja wolność sumienia nie będzie pozwalała nic sprzedać lekarzowi, przyjdzie po piwo, to usłyszy że moja wolność sumienia zakazuje sprzedać mu piwo, bo potem może iść na kacu do pracy i zaszkodzić przez przypadek jakiemuś pacjentowi.

Przyjdzie po pieczywo, to moja wolność sumienia zabrania sprzedać mu pieczywo bo za bardzo przytyje i nie będzie już taki sprawny, a co za tym idzie, może nie zdążyć z pomocą do potrzebującego pomocy chorego. [/quote]
Ale i porównanie. Każdy ma prawo odmówić bycia katem. Są lekarze, którzy są katami i zabijają za pieniądze, są i tacy, którzy tego odmawiają, nawet jeśli grożą im surowe konsekwencje.
Co ma do tego wolność sumienia pacjenta? Chcesz zabić pacjencie swoje dziecko, to idź do takiego "lekarza", który to zrobi. Każdy lekarz ma prawo mieć sumienie i odmówić zabicia. Woli leczyć, niż zabijać.

Wolność sumienia sprzedawców? Dobrze na tym przykładzie widać potrzebę respektowania wolności sumienia lekarzy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:11 21-07-2014,   -
[quote= ][quote= ]A gdzie jest wolność sumienia pacjenta, dlaczego lekarz łamie zasadę wolności sumienia pacjenta.

Od dzisiaj moja wolność sumienia nie będzie pozwalała nic sprzedać lekarzowi, przyjdzie po piwo, to usłyszy że moja wolność sumienia zakazuje sprzedać mu piwo, bo potem może iść na kacu do pracy i zaszkodzić przez przypadek jakiemuś pacjentowi.

Przyjdzie po pieczywo, to moja wolność sumienia zabrania sprzedać mu pieczywo bo za bardzo przytyje i nie będzie już taki sprawny, a co za tym idzie, może nie zdążyć z pomocą do potrzebującego pomocy chorego. [/quote]
Ale i porównanie. Każdy ma prawo odmówić bycia katem. Są lekarze, którzy są katami i zabijają za pieniądze, są i tacy, którzy tego odmawiają, nawet jeśli grożą im surowe konsekwencje.
Co ma do tego wolność sumienia pacjenta? Chcesz zabić pacjencie swoje dziecko, to idź do takiego "lekarza", który to zrobi. Każdy lekarz ma prawo mieć sumienie i odmówić zabicia. Woli leczyć, niż zabijać.

Wolność sumienia sprzedawców? Dobrze na tym przykładzie widać potrzebę respektowania wolności sumienia lekarzy.
[/quote]

I co, wyleczył te dziecko, czy tylko przysporzył cierpienia dziecku i rodzicom, nie zastanowił się nad tym że Bóg miał jakiś plan nie dając szans na przeżycie tej małej istocie
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:27 21-07-2014,   -
[quote= ][quote= ][quote= ]A gdzie jest wolność sumienia pacjenta, dlaczego lekarz łamie zasadę wolności sumienia pacjenta.

Od dzisiaj moja wolność sumienia nie będzie pozwalała nic sprzedać lekarzowi, przyjdzie po piwo, to usłyszy że moja wolność sumienia zakazuje sprzedać mu piwo, bo potem może iść na kacu do pracy i zaszkodzić przez przypadek jakiemuś pacjentowi.

Przyjdzie po pieczywo, to moja wolność sumienia zabrania sprzedać mu pieczywo bo za bardzo przytyje i nie będzie już taki sprawny, a co za tym idzie, może nie zdążyć z pomocą do potrzebującego pomocy chorego. [/quote]
Ale i porównanie. Każdy ma prawo odmówić bycia katem. Są lekarze, którzy są katami i zabijają za pieniądze, są i tacy, którzy tego odmawiają, nawet jeśli grożą im surowe konsekwencje.
Co ma do tego wolność sumienia pacjenta? Chcesz zabić pacjencie swoje dziecko, to idź do takiego "lekarza", który to zrobi. Każdy lekarz ma prawo mieć sumienie i odmówić zabicia. Woli leczyć, niż zabijać.

Wolność sumienia sprzedawców? Dobrze na tym przykładzie widać potrzebę respektowania wolności sumienia lekarzy.
[/quote]

I co, wyleczył te dziecko, czy tylko przysporzył cierpienia dziecku i rodzicom, nie zastanowił się nad tym że Bóg miał jakiś plan nie dając szans na przeżycie tej małej istocie [/quote]
Poprzez zaniechanie aborcji nie zaszkodził zdrowiu matki. Każda aborcja to zagrożenie dla zdrowia kobiety. Czy Ty masz dzieci? Jeśli masz, to je zabijesz?
odpowiedz   •   oceń :  
~xyz , 07:09 22-07-2014,   -
[quote=Gość, 11:27, 21-07-2014]
Poprzez zaniechanie aborcji nie zaszkodził zdrowiu matki. Każda aborcja to zagrożenie dla zdrowia kobiety. Czy Ty masz dzieci? Jeśli masz, to je zabijesz?
[/quote]

Ty tak na poważnie? Jakie ty masz wykształcenie?

.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:36 22-07-2014,   -
[quote=xyz ][quote=Gość, 11:27, 21-07-2014]
Poprzez zaniechanie aborcji nie zaszkodził zdrowiu matki. Każda aborcja to zagrożenie dla zdrowia kobiety. Czy Ty masz dzieci? Jeśli masz, to je zabijesz?
[/quote]

Ty tak na poważnie? Jakie ty masz wykształcenie?

.
[/quote]
Faktycznie, lekarz ginekolog lepiej wie co zrobić, czy dokonać aborcji, czy kobieta ma urodzić. Profesor Chazan wybrał to drugie w oparciu o swoje wykształcenie i doświadczenie. Może aborcja zagrażała zdrowiu kobiety? Nie wiem, nie jestem lekarzem.
Nakłanianie do łamania wolności sumienia, szydzenie z korzystających z wolności sumienia, karanie ich, jest łamaniem konstytucji i powinno być karane.
Zmuszanie lekarzy do dokonania aborcji także powinno być karane, bo to jest zmuszanie do zabójstwa. Aborcja to wyłącznie sprawa kobiety i osoby postronne powinny być karane za jakiekolwiek wpływanie na dokonanie aborcji.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  1  2  3  4