zdjecie 9271
zdjecie 9271
2020-08-26T13:20:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Zmiany w ratuszu. Anna Gocłowska wiceprezydentem Ostrołęki

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. UM Ostrołęka
REKLAMA
8
12
67

Anna Gocłowska została powołana na stanowisko wiceprezydenta Ostrołęki. Nominację dla dotychczasowej dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki wręczył dziś prezydent Łukasz Kulik.

Dzisiaj z rąk prezydenta Łukasz Kulik pani Anna Gocłowska, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki otrzymała nominację na stanowisko wiceprezydenta naszego pięknego miasta. Pani wiceprezydent ma ogromne doświadczenie zarówno pedagogiczne, jak i administracyjne. Jest świetnym organizatorem i managerem

- poinformował Urząd Miasta.

Dotychczas jedynym wiceprezydentem Ostrołęki był Maciej Kleczkowski. Pojawiły się jednak poważne wątpliwości dotyczące jego pracy. Nie był obecny na wielu ostatnich sesjach rady miasta, w dodatku został skazany przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce za czterokrotne zatajenie prawdy w oświadczeniach majątkowych. Jeżeli zapadnie w tej sprawie prawomocny wyrok, Kleczkowski pożegna się ze stanowiskiem. Jak się dowiedzieliśmy, proces wiceprezydenta Kleczkowskiego będzie kontynuowany już wkrótce.

Łukasz Kulik od dziś będzie miał dwóch zastępców.

Poniżej oficjalny komunikat ratusza:

26 sierpnia br. Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki Anna Gocłowska otrzymała z rąk Prezydenta Miasta Ostrołęki Łukasza Kulika nominację na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Ostrołęki.

Pani wiceprezydent Anna Gocłowska posiada ogromne doświadczenie zawodowe. Absolwentka studiów pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel akademicki, ekspert MEN, egzaminator OKE, posiada II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Wykonywała pracę nauczyciela szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, wychowawcy w domu dziecka, nauczyciela kolegium nauczycielskiego oraz dyrektora szkoły. Przez 25 lat pracowała na stanowiskach urzędniczych w administracji oświatowej m.in. jako odpowiedzialna za nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce oraz kierownik w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, a po reformie administracyjnej kraju w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce pani Anna Gocłowska pełniła kolejno funkcje wizytatora, starszego wizytatora, kierownika oddziału i dyrektora wydziału. Była m.in. zastępcą rzecznika dyscyplinarnego, pełnomocnikiem Kuratora Oświaty w Ostrołęce ds. powrotu religii do szkół, koordynatorem zespołów ds. wdrażania reformy strukturalnej systemu oświaty na terenie działania Delegatury KO w Ostrołęce oraz do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wdrażała wszystkie zmiany w sposobie sprawowania nadzoru pedagogicznego w Polsce po 1991 roku, w tym była członkiem zespołu zadaniowego, który opracował i modyfikował dokument „Organizacja i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego w woj. mazowieckim”. Pani wiceprezydent jest autorką bądź współautorką materiałów pomocniczych do wdrażania kolejnych rozporządzeń ministra w sprawie zasad prowadzenia nadzoru pedagogicznego i narzędzi do całościowego mierzenia jakości pracy szkół. Koordynowała w województwie priorytet Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie analizy i wykorzystywania przez szkoły wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Przez 7 lat pracy w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, współpracując w imieniu Ministra Edukacji Narodowej z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz zespołem ekspertów m. in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, angażowała się w realizację projektu zmieniającego nadzór pedagogiczny w Polsce, będąc w tym projekcie ekspertem merytorycznym, koordynatorem, a następnie organizatorem i kierownikiem struktury zapewniającej trwałość jego produktów. W tym czasie z powodzeniem kierowała zespołami profesjonalistów budującymi narzędzia do nadzoru jakościowego i legalnościowego w Polsce, współtworząc te narzędzia i uczestnicząc w procesie tworzenia wielu aktów prawnych z zakresu prawa oświatowego i prawa w oświacie. Anna Gocłowska jest inicjatorką i współautorką obowiązującego aktualnie programu obligatoryjnych szkoleń wizytatorów kuratoriów oświaty w Polsce. Autorka licznych publikacji, zainicjowała i współtworzyła poradniki dla nauczycieli i dyrektorów, rodziców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organów prowadzących szkoły na temat wyzwań związanych z wymaganiami państwa wobec szkół.

W latach 2012-2015 pani Anna Gocłowska we współpracy z ekspertami zajmowała się upowszechnianiem na terenie całego kraju możliwości tkwiących w zarządzaniu danymi na temat jakości pracy szkół i placówek do poprawy tej jakości oraz kreowania lokalnej i ponadlokalnej polityki oświatowej.

Ważnym doświadczeniem było opracowanie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej rekomendacji do zmian w nadzorze pedagogicznym dla Ministerstwa Oświaty Ukrainy, zaprezentowanie materiału w samym Ministerstwie oraz na dwóch konferencjach zorganizowanych przez to Ministerstwo w Kijowie (2014-15).

Anna Gocłowska angażuje się w działalność społeczną. Przez osiem lat pełniła funkcję ławnika w Sadzie Pracy, przez 6 lat członka komisji egzaminacyjnej na stanowisko kuratora zawodowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce. Przez 2 kadencje była członkiem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Ostrołęka. Przez wiele lat współpracowała z PCK, TPD, związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, instytucjami kultury, uczelniami wyższymi czy Kościołem. Aktualnie jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce. Od 21 grudnia 2018 roku jest dyrektorem Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×