2018-03-15T12:00:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Powiat ostrołecki,

XLIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce [TRANSMISJA NA ŻYWO]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
0
0

O godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce rozpoczęła się XLIII sesja rady Powiatu. Radni zajmą się m.in. ustaleniem przebiegu dwóch dróg powiatowych, zadaniami na które przeznaczone zostaną środki pochodzące z PFRON oraz regulaminem określającym zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach dla który Starostwo Powiatowe jest organem prowadzącym.Transmisję z obrad śledzić można na żywo na łamach naszego serwisu.
  
Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad.
  
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    ustalenia przebiegu drogi powiatowej,
2)    ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej,
3)    określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w roku 2018,
4)    uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ostrołęcki,
5)    określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których powiat ostrołęcki jest organem prowadzącym,
6)    uchwalenia planu pracy rady powiatu w Ostrołęce na 2018r.,
7)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrołęckiego na lata 2018 – 2030,
8)    zmian w budżecie powiatu ostrołęckiego na 2018r.
5.    Zapoznanie z planami pracy komisji na 2018r.
6.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.    Informacja starosty ostrołęckiego o pracy zarządu powiatu.
8.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
9.    Sprawy różne.  
10.    Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.