2012-07-25T09:51:21+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Beata J. kontra ostrołęccy radni: Czy podczas sesji padną ostre słowa?

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA

W czwartek o godz. 15:30 odbędzie się XXIX sesja ostrołęckiej Rady Miasta. Najważniejszym punktem obrad będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Osobą, która złożył skargę, jest Beata J., ostrołęczanka znana z bezpardonowych ataków na prezydenta Janusza Kotowskiego i miejskich urzędników. Kobieta w pismach, których dziesiątki złożyła w Urzędzie Miasta, wielokrotnie używała słów obelżywych nie tylko wobec prezydenta, ale również wobec innych urzędników. Wachlarz obelg jest naprawdę imponujący. Oto mała próbka: wykolejony bydlak, wypróbowana k...a, łysa szmata, obrzydliwy kur...iarz, gnój, kretyn, idiota, debil, lafirynda, żywa reklama zakładu pogrzebowego, kostucha, przykurczony kurdupel.

Jednak to wobec prezydenta Janusza Kotowskiego wytoczyła najcięższe działa. Trudno zrozumieć jej postępowanie, bo wcześniej, ze względu na swoją trudną sytuację, otrzymała od miasta spore wsparcie - mieszkanie socjalne oraz pracę. Nękanie Kotowskiego i urzędników rozpoczęło się razem z zakończeniem tej drugiej. Kobieta pod koniec ubiegłego roku - zapewne dzięki czyjejś pomocy - zaczęła również prowadzić blog, w którym do woli używała sobie na Kotowskim; do wielu skrzynek pocztowych mieszkańców Ostrołęki trafiła kartka z adresem bloga. Na blogu umieszczono m.in. profesjonalnie zmontowany materiał wideo z Beatą J. w roli głównej. Zaczęła również atakować żonę prezydenta. Sprawa trafiła na policję i do sądu. Nie po raz pierwszy zresztą. Znając metody działania Beaty J. oraz jej wulgarny język można spodziewać się, że podczas czwartkowej sesji - jeśli kobieta się pojawi - na sali mogą paść ostre słowa.

Poniżej publikujemy proponowane stanowisko Rady Miasta w sprawie skargi do WSA:

Po zapoznaniu się ze skargą Pani Elżbiety Beaty J. na bezczynność Rady Miasta Ostrołęki polegającą na nie udzieleniu odpowiedzi na skargę z dnia 24 czerwca 2011 roku oraz przewlekłość w załatwieniu sprawy wnosi się o odrzucenie skargi.

Uzasadnienie

Pani Elżbieta Beata J. złożyła skargę na bezczynność Rady Miasta Ostrołęki polegającą na nie udzieleniu odpowiedzi na  jej skargę z dnia 24 czerwca 2011 roku na działalność Prezydenta Miasta Ostrołęki dotyczącą okoliczności uzyskania przez nią mieszkania. Nie sposób zrozumieć motywów działania skarżącej, która otrzymując długo oczekiwane mieszkanie (nie kwestionując warunków lokalu), ostatecznie podważa ten fakt. Trudno też uznać, iż w okolicznościach tej sprawy został naruszony interes prawny skarżącej. Skarga z dnia 24 czerwca 2011 roku została skierowana do procedowania w trybie art. 229 pkt 3 k.p.a. do Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców Rady Miasta Ostrołęki (Podkomisji skarg).

W ocenie Rady Miasta skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest niedopuszczalna. Należy zgodzić się z poglądem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w postanowieniu z dnia 21 grudnia 2010 r. sygn. akt II OSK 2389/10 (LEX nr 743417), iż „…postępowanie w sprawie skarg i wniosków z działu VIII k.p.a. nie podlega kontroli tego sądu. Nie służy również skarga do sądu administracyjnego na uchwałę organu samorządu terytorialnego podjętą w wyniku rozpatrywania skargi wniesionej w trybie działu VIII k.p.a.. Skarga powszechna określona w tych przepisach jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo też nie mogą stanowić podstawy skargi zmierzającej do wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego. Skargi tego rodzaju są załatwione w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością faktyczną zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.” W takim postępowaniu nie rozstrzyga się konkretnej sprawy administracyjnej. Konsekwencją tego jest, że w tym postępowaniu nie przysługuje również skarga na bezczynność.

Pogląd ten jest powszechnie akceptowany w orzecznictwie sądów administracyjnych (postanowienie WSA w Łodzi z dnia 2 września 2010 r. sygn. akt III SA/Łd 397/10 LEX nr 602846; postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lutego 2010 r. sygn. akt II SA/Go 36/10 LEX nr 785614; postanowienie NSA z dnia 21 listopada 2000 r. sygn. akt III SAB 108/99 LEX nr 48017).

Ocena prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego w trybie przepisów działu VIII k.p.a. nie podlega kognicji sądów administracyjnych.

Mając powyższe na uwadze skarga nie znajduje podstaw i winna być odrzucona.

Uzasadnienie

Pani Elżbieta Beata J. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Rady Miasta Ostrołęki w przedmiocie nie udzielenia odpowiedzi na skargę z dnia 24 czerwca 2011 roku oraz przewlekłości w załatwieniu sprawy.

W myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi „skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.”

Zgodnie z § 2 cyt. wyżej artykułu „organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.”

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31  1  2  3  4  5  6